Xếp hạng 2vs2

Sixserver xếp hạng đội được tính theo kết quả trận đấu trong vòng 90 ngày. Mỗi đội phải đá ít nhất 5 trận để được xếp hạng.

Vị trí
Người chơi 1 Người chơi 2
Điểm
Thắng
Hòa
Thua
Tỉ lệ
thắng
1. mrhate1911 lexuantrang201859370444145.16 %
2. lexuantrang2018 Nghiahue9255673163.64 %
3. Depay07 Nghiahue9255318131043.90 %
4. Depay07 trunghg53885350.00 %
5. Depay07 mrhate191153634222641.46 %
6. Depay07 choivui123533122854.55 %
7. loi sytran29530115747.83 %
8. nguyenbi1991 lexuantrang201852563160.00 %
9. khaliq lexuantrang201851423131842.59 %
10. choivui123 lexuantrang201850618171436.73 %
11. ConGaCon khaliq4981661345.71 %
12. choivui123 sytran2949617151436.96 %
13. choivui123 mrhate191149022182036.67 %
14. sytran29 lexuantrang201848922152038.60 %
. vhp6891 Gautruc131048970370.00 %
16. Depay07 lexuantrang201847197837.50 %
17. haihen lexuantrang201846174543.75 %
18. cocongidau sytran294591391337.14 %
19. minh1102 lexuantrang201845742157.14 %
20. cocongidau mrhate191145461360.00 %
21. Depay07 khaliq45397936.00 %
22. mrhate1911 sytran2945221162434.43 %
23. choivui123 khaliq44014111634.15 %
. trunghg mrhate191144075736.84 %
25. khaliq mrhate191139516182626.67 %
26. loi lexuantrang201839357726.32 %
27. trunghg lexuantrang201836131250.00 %
28. phanquyen choivui12336030260.00 %
29. Depay07 cocongidau35846625.00 %
30. mexi khaliq33345725.00 %
31. ConGaCon langbiangzz32023228.57 %
32. Depay07 sytran2931037816.67 %
33. toilaai choivui12330850741.67 %
34. khaliq sytran293061172625.00 %
. PhucLX sytran2930643728.57 %
36. khaliq 92class25813216.67 %
37. nguyenbi1991 anhdatbnbt0223340930.77 %
38. dangthaiha tomtep21030730.00 %
39. anhdatbnbt02 92class20620433.33 %
. Depay07 loi20612316.67 %
41. mrhate1911 loi18522816.67 %
42. haihen choivui12315511416.67 %
43. mrhate1911 mdt201712010420.00 %
44. Depay07 PhucLX1030240.00 %
45. mrhate1911 vmp123600140.00 %
. loi82 sytran29600140.00 %