Xếp hạng 2vs2

Sixserver xếp hạng đội được tính theo kết quả trận đấu trong vòng 90 ngày. Mỗi đội phải đá ít nhất 5 trận để được xếp hạng.

Vị trí
Người chơi 1 Người chơi 2
Điểm
Thắng
Hòa
Thua
Tỉ lệ
thắng
1. haihen truonggiang123615104262.50 %
2. choivui123 sytran2960799245.00 %
3. haihen lexuantrang201860326161149.06 %
4. mrhate1911 sytran2957954453340.91 %
5. mexi sytran29571168850.00 %
6. Depay07 sytran29569177951.52 %
7. Depay07 truonggiang123557810338.10 %
8. truonggiang123 hagiang546109541.67 %
9. truonggiang123 lexuantrang201854232262339.51 %
10. truonggiang123 sytran2954041080.00 %
11. Depay07 Nghiahue9253416121042.11 %
. lexuantrang2018 Nghiahue92534138844.83 %
13. toilaai khaliq533106645.45 %
14. cocongidau sytran2953124161742.11 %
15. mrhate1911 lexuantrang201852565365741.14 %
16. trunghg lexuantrang201851642066.67 %
17. truonggiang123 khaliq50999637.50 %
18. cocongidau mrhate19114991491141.18 %
19. truonggiang123 choivui12349823162038.98 %
20. choivui123 lexuantrang201848731323332.29 %
21. cocongidau minh091048032060.00 %
22. Depay07 mrhate1911471106940.00 %
23. Depay07 cocongidau46520172134.48 %
. mrhate1911 fun46541166.67 %
25. toilaai choivui12346174543.75 %
26. choivui123 cocongidau45827113039.71 %
27. choivui123 Nghiahue9245375638.89 %
. choivui123 kenplu45351262.50 %
. khaliq hagiang45343150.00 %
30. choivui123 khaliq4431191234.38 %
31. khaliq sytran2943227213731.76 %
32. choivui123 mrhate191143025434023.15 %
. mrhate1911 Nghiahue924301191333.33 %
34. khaliq lexuantrang201842519192629.69 %
35. toilaai lexuantrang201841755435.71 %
36. trunghg choivui12341535133.33 %
37. truonggiang123 cocongidau41141257.14 %
38. truonggiang123 mrhate19114108111126.67 %
. mexi cocongidau41056531.25 %
40. mrhate1911 PhucLX40954438.46 %
41. Depay07 choivui123395981330.00 %
42. sytran29 lexuantrang201838463737.50 %
43. lexuantrang2018 fun3748111424.24 %
44. haihen Depay0737133237.50 %
45. trunghg mrhate191137052541.67 %
46. haihen hagiang36524128.57 %
47. toilaai PhucLX36131250.00 %
. mrhate1911 mdt201736131250.00 %
49. khaliq Nghiahue9236022140.00 %
50. cocongidau hagiang35042440.00 %
51. mexi choivui12334645626.67 %
52. cocongidau lexuantrang201834562935.29 %
. haihen mrhate191134546723.53 %
54. khaliq fun32031342.86 %
. toilaai hagiang32031342.86 %
56. mrhate1911 nguyenbi199131022233.33 %
57. toilaai mrhate191130721199.09 %
58. Depay07 toilaai30013120.00 %
59. toilaai cocongidau296521029.41 %
60. Phamcong90 choivui12327430442.86 %
. PhucLX lexuantrang201827422328.57 %
62. ConGaCon khaliq27135917.65 %
63. khaliq mrhate191126634820.00 %
64. sytran29 fun26431533.33 %
65. lexuantrang2018 kenplu25813216.67 %
66. Depay07 khaliq24632725.00 %
67. mexi duongnguyen24020340.00 %
68. haihen toilaai22813314.29 %
69. mexi mrhate1911215251111.11 %
70. haihen choivui12320613412.50 %
71. cocongidau khaliq197321217.65 %
72. choivui123 khanh8518212414.29 %
73. Depay07 lexuantrang20181301289.09 %
74. choivui123 PhucLX1200230.00 %
75. minh1102 choivui1231030240.00 %