Xếp hạng 2vs2

Sixserver xếp hạng đội được tính theo kết quả trận đấu trong vòng 90 ngày. Mỗi đội phải đá ít nhất 5 trận để được xếp hạng.

Vị trí
Người chơi 1 Người chơi 2
Điểm
Thắng
Hòa
Thua
Tỉ lệ
thắng
1. lexuantrang2018 Nghiahue9266053252153.54 %
2. Depay07 Nghiahue9255929181844.62 %
3. mrhate1911 lexuantrang201855379495942.25 %
4. truonggiang123 sytran2954041080.00 %
5. cocongidau mrhate1911538101562.50 %
6. Depay07 choivui12353631182343.06 %
7. mrhate1911 sytran2951054375138.03 %
8. sytran29 lexuantrang2018507116844.00 %
9. khaliq lexuantrang201850638193640.86 %
. choivui123 cocongidau50683453.33 %
11. choivui123 lexuantrang201850024212136.36 %
12. choivui123 mrhate191149351495333.33 %
13. toilaai trunghg48040180.00 %
14. toilaai sytran2947365342.86 %
15. truonggiang123 lexuantrang201846616151634.04 %
16. duongnam choivui12346541166.67 %
. truonggiang123 choivui12346541166.67 %
18. mdt2017 lexuantrang201845854245.45 %
19. Depay07 sytran294561181136.67 %
20. toilaai lexuantrang201845375638.89 %
21. mrhate1911 PhucLX44564442.86 %
22. Depay07 hagiang44482747.06 %
23. toilaai khaliq43518132233.96 %
24. Depay07 mrhate19114301191333.33 %
25. cocongidau sytran294259101130.00 %
. Depay07 toilaai42545236.36 %
27. toilaai mrhate19114181351638.24 %
28. mexi lexuantrang201841064637.50 %
29. choivui123 Nghiahue9240053441.67 %
30. Depay07 khaliq392761030.43 %
31. haihen Depay0738543340.00 %
32. Depay07 lexuantrang2018380691024.00 %
. ConGaCon khaliq38045430.77 %
34. choivui123 khaliq3751492330.43 %
35. choivui123 PhucLX37133237.50 %
. Depay07 truonggiang12337125125.00 %
37. khaliq sytran2937015112628.85 %
38. haihen lexuantrang2018366771226.92 %
39. mrhate1911 Nghiahue9236540357.14 %
. nguyenbi1991 lexuantrang201836532242.86 %
41. trunghg lexuantrang201836131250.00 %
42. toilaai choivui123358711038.89 %
. haihen mrhate191135854731.25 %
44. choivui123 sytran29347891624.24 %
45. Depay07 cocongidau329691420.69 %
46. choivui123 HungMorinho32031342.86 %
. truonggiang123 mrhate191132023228.57 %
. ConGaCon langbiangzz32023228.57 %
49. trunghg mrhate191131533430.00 %
50. mrhate1911 nguyenbi199131022233.33 %
51. haihen toilaai30232433.33 %
52. khaliq mrhate1911300691718.75 %
53. mexi mrhate1911292371015.00 %
54. Phamcong90 choivui12327430442.86 %
55. mexi khaliq26325615.38 %
56. khaliq 92class25813216.67 %
57. trunghg sytran2924722425.00 %
58. HungMorinho lexuantrang201824020340.00 %
59. haihen choivui12322224814.29 %
60. mrhate1911 mdt201721531825.00 %
61. anhdatbnbt02 92class20620433.33 %
62. choivui123 khanh8518212414.29 %
63. choivui123 mdt201718011320.00 %
. minh1102 mrhate191118011320.00 %
65. mdt2017 sytran29600140.00 %
66. mrhate1911 vmp123450160.00 %