Xếp hạng 2vs2

Sixserver xếp hạng đội được tính theo kết quả trận đấu trong vòng 90 ngày. Mỗi đội phải đá ít nhất 5 trận để được xếp hạng.

Vị trí
Người chơi 1 Người chơi 2
Điểm
Thắng
Hòa
Thua
Tỉ lệ
thắng
1. thanhchung hero2612630116355.00 %
2. sytran29 lexuantrang201861532151452.46 %
3. thanhchung sytran295982215947.83 %
4. Depay07 Nghiahue92584119445.83 %
5. Laorua dangthaiha575137650.00 %
6. haihen sytran2957396350.00 %
7. haihen truonggiang12356721141145.65 %
8. truonggiang123 choivui123565164955.17 %
9. loi82 loi56072170.00 %
10. Depay07 mrhate191154219101246.34 %
11. dangthaiha loi54041080.00 %
12. mexi cocongidau53661175.00 %
13. haihen lexuantrang201853322141543.14 %
14. choivui123 sytran2952942253640.78 %
15. haihen choivui1235261591044.12 %
16. cocongidau sytran2952522101645.83 %
17. kakaric18788 dangthaiha52227102146.55 %
18. kakaric18788 lexuantrang2018521135948.15 %
19. khaliq kenplu51787540.00 %
. cocongidau lexuantrang201851787540.00 %
21. haihen Depay075162291745.83 %
22. dangthaiha khaliq5152552050.00 %
23. mrhate1911 sytran2950828162441.18 %
24. toilaai cocongidau507116844.00 %
25. khaliq sytran2950620221634.48 %
26. truonggiang123 sytran2950182457.14 %
27. haihen mexi49552162.50 %
28. lexuantrang2018 kenplu49484547.06 %
29. sytran29 Nghiahue9249364250.00 %
30. kakaric18788 cocongidau49063254.55 %
. kakaric18788 thanhchung49063254.55 %
32. mexi mrhate191148675443.75 %
33. Depay07 choivui12347373450.00 %
34. dangthaiha choivui12347286738.10 %
35. thanhchung dangthaiha4711291137.50 %
. sytran29 fun47111101035.48 %
37. trunghg choivui12346983647.06 %
38. trunghg sytran2946541166.67 %
39. cocongidau mrhate191146427243132.93 %
40. thanhchung lexuantrang201846384742.11 %
. mexi lexuantrang201846384742.11 %
42. khaliq nguyenbi199146263350.00 %
. dangthaiha lynhaky46263350.00 %
44. Depay07 sytran2945846136.36 %
45. dangthaiha hero261245742157.14 %
. mexi khanh8545742157.14 %
. Depay07 lynhaky45734042.86 %
48. choivui123 lexuantrang20184541151140.74 %
. thanhchung hagiang4541151140.74 %
. Depay07 khaliq4541071037.04 %
51. choivui123 khaliq45313161430.23 %
52. Depay07 lexuantrang201845194940.91 %
53. mrhate1911 Nghiahue9244474641.18 %
54. mrhate1911 lexuantrang201844127203532.93 %
55. trunghg truonggiang12344083842.11 %
56. hero2612 truonggiang12343855338.46 %
57. thanhchung loi43219202529.69 %
58. choivui123 khanh854241071234.48 %
59. lexuantrang2018 hagiang42065635.29 %
. mrhate1911 loi42044240.00 %
. toilaai hagiang42031160.00 %
. thanhchung Nghiahue9242031160.00 %
63. truonggiang123 lexuantrang201841543244.44 %
64. kakaric18788 tazzansd41340266.67 %
65. cocongidau khaliq41217102334.00 %
. cocongidau hagiang41277930.43 %
. loi82 mexi41234137.50 %
68. truonggiang123 cocongidau41141257.14 %
69. thanhchung cocongidau4082383236.51 %
70. cocongidau loi4001371834.21 %
71. Depay07 cocongidau39556629.41 %
72. choivui123 Nghiahue9239062642.86 %
73. dangthaiha Depay0738463737.50 %
74. mexi sytran2938110131725.00 %
75. dangthaiha sytran2938053538.46 %
76. khaliq lexuantrang201837718163227.27 %
. thanhchung fun3771081629.41 %
78. dangthaiha truonggiang12337133237.50 %
79. loi82 mrhate191136540357.14 %
80. haihen thanhchung36253635.71 %
81. haihen mrhate1911361951531.03 %
. truonggiang123 mrhate19113615191313.51 %
. toilaai choivui12336131250.00 %
. kakaric18788 sytran2936131250.00 %
85. thanhchung choivui12335863933.33 %
86. cocongidau giggsy34645626.67 %
87. cocongidau fun3444111016.00 %
88. khaliq mrhate1911343561023.81 %
89. thanhchung khaliq334621033.33 %
. khaliq hagiang33444628.57 %
. mrhate1911 hagiang33436521.43 %
92. lexuantrang2018 fun333731330.43 %
93. choivui123 mrhate19113319122121.43 %
94. cocongidau khanh8533032337.50 %
. haihen Nghiahue9233032337.50 %
. kakaric18788 ducxavi198333024225.00 %
97. thanhchung toilaai32734427.27 %
98. thanhchung mrhate1911320491116.67 %
. choivui123 loi32031342.86 %
100. loi sytran29315541125.00 %
101. khaliq Nghiahue9231014116.67 %
102. haihen fun30021240.00 %
. thanhchung truonggiang12330021240.00 %
104. choivui123 hagiang29234623.08 %
105. choivui123 lynhaky28823325.00 %
106. hero2612 nguyenbi199128032530.00 %
107. lexuantrang2018 khanh8527834721.43 %
. kakaric18788 kenplu27826614.29 %
109. hero2612 cocongidau27422328.57 %
110. truonggiang123 khaliq26132627.27 %
111. mexi hero261225821333.33 %
112. choivui123 cocongidau256672117.65 %
113. trunghg khaliq24423520.00 %
114. dangthaiha lexuantrang201824025813.33 %
. haihen khaliq24012220.00 %
. choivui123 kenplu24012220.00 %
117. mexi loi20621525.00 %
. haihen hagiang20621525.00 %
. dangthaiha tazzansd20620433.33 %
. Depay07 khanh8520620433.33 %
. haihen cocongidau20612316.67 %
. nguyenbi1991 lexuantrang201820612316.67 %
123. Anhlinhlangdien lexuantrang201816512512.50 %
124. giggsy kenplu1550330.00 %
125. mexi Anhlinhlangdien13711514.29 %
126. thanhchung Anhlinhlangdien7010910.00 %