Thành tích
Season 51
choi_peslandau829 điểm
Mr.Blues805 điểm
VinhHP779 điểm
---91oN---713 điểm
TVC18686 điểm
--TDT--682 điểm
Season 50
choi_peslandau 815 điểm
-CS- 717 điểm
haoreal 707 điểm
PS 670 điểm
TayNam 670 điểm
jav 652 điểm
-NTN- 641 điểm
Season 49
choi_peslandau 809 điểm
TayNam 750 điểm
ConGaCon 707 điểm
EVO 697 điểm
--TDT-- 643 điểm
senorita 640 điểm
Season 48
choi_peslandau 810 điểm
DNFC 810 điểm
-NTN- 774 điểm
92class 761 điểm
A.Pirlo 754 điểm
haonam 731 điểm
PS 719 điểm
Season 47
_VIC_ 787 điểm
VHP_6891 779 điểm
VMH 768 điểm
PS 764 điểm
hanampt 761 điểm
-NTN- 752 điểm
Season 46
T.HENRY 762 điểm
mexi 753 điểm
Lion 719 điểm
deus 716 điểm
hanampt 706 điểm
-CS- 682 điểm
Season 45
HP 779 điểm
DX9 733 điểm
hanampt 706 điểm
mexi 693 điểm
TVC18 689 điểm
TuanSilva 682 điểm
Season 44
-NTN- 760 điểm
--PEP-- 713 điểm
hanampt 691 điểm
Lion 685 điểm
Binguyen 659 điểm
------0----- 652 điểm
Season 43
Hoàng Thiên 754 điểm
--DT-- 745 điểm
Mr.Blues 720 điểm
hanampt 710 điểm
mexi 708 điểm
T.HENRY 691 điểm
Season 42
-mexi- 836 điểm
mexi 765 điểm
--TDT-- 746 điểm
Kaka Ric 716 điểm
VHP_6891 709 điểm
TuanSilva 686 điểm
Season 41
-mexi- 785 điểm
WannaSmile 745 điểm
mexi 743 điểm
Minh112 721 điểm
HP 707 điểm
Ngomc 707 điểm
VHP_6891 701 điểm
Season 40
HAIDANG 860 điểm
WannaCry 806 điểm
Minh112 775 điểm
WannaSmile 763 điểm
LT 757 điểm
T.HENRY 717 điểm
Season 39
HAIDANG 846 điểm
mexi 815 điểm
VHP_6891 766 điểm
TuanSilva 759 điểm
LT 745 điểm
D.Ace 736 điểm
Season 38
VHP_6891 821 điểm
jimmii 793 điểm
DNFC 747 điểm
-Boss- 733 điểm
Star 717 điểm
BoDoi_ 708 điểm
Season 37
VHP_6891 867 điểm
Thuruby 750 điểm
toanthua 720 điểm
TuanSilva 697 điểm
Binguyen 694 điểm
T.HENRY 691 điểm
Season 36
V★K 840 điểm
K★N 800 điểm
26 766 điểm
Mr.Blues 740 điểm
LT 715 điểm
--TDT-- 700 điểm
Season 35
-mexi- 880 điểm
LT 793 điểm
PS 780 điểm
SIR_VIC 765 điểm
playermetal 741 điểm
Hoàng Ðιc Hiкu 740 điểm
Season 34
BoDoi_ 806 điểm
-CS- 735 điểm
mexi 723 điểm
TuanSilva 716 điểm
LT 683 điểm
bean 676 điểm
Season 33
BoDoi_ 891 điểm
-LM- 777 điểm
dxavi 766 điểm
--PEP-- 743 điểm
zhitung 742 điểm
Minh112 732 điểm
Season 32
-Di.Stefano- 855 điểm
_9x_ 810 điểm
PhenolPhtalein 794 điểm
BoDoi_ 787 điểm
Lexus-LX570 746 điểm
mexi 716 điểm
Season 31
--DT-- 820 điểm
IS_ 801 điểm
-ChickenBaby- 790 điểm
---Thiйn SРn--- 769 điểm
AA 766 điểm
LT 748 điểm
Season 30
jimmii 848 điểm
WannaSmile 836 điểm
PS 810 điểm
TuanSilva 807 điểm
-ChickenBaby- 800 điểm
LT 761 điểm
Season 29
haoreal 861 điểm
jimmii 805 điểm
Kaka' 796 điểm
ghn 773 điểm
LT 743 điểm
WannaCry 726 điểm
Season 28
haonam 848 điểm
choi_peslandau 824 điểm
TuanSilva 779 điểm
WannaCry 766 điểm
DLuffy 765 điểm
3Dua 764 điểm
Season 27
haonam 848 điểm
---Thiйn SРn--- 826 điểm
bean 800 điểm
T.HENRY 768 điểm
TuanSilva 751 điểm
choi_peslandau 746 điểm
Season 26
-Di.Stefano- 860 điểm
haonam 844 điểm
Mr_X 764 điểm
-22- 751 điểm
JOE 738 điểm
X1_Skill 738 điểm
---Thiйn SРn--- 722 điểm
Season 25
haonam 811 điểm
-2- 766 điểm
BoDoi_ 760 điểm
dxavi 726 điểm
playermetal 725 điểm
--PEP-- 721 điểm
Season 24
--ShenLong-- 820 điểm
__NewLife__ 787 điểm
HD-A2 772 điểm
WannaCry 764 điểm
---Thiйn SРn--- 756 điểm
PhenolPhtalein 748 điểm
Season 23
mexi 900 điểm
laoah 855 điểm
WannaCry 765 điểm
DTS 754 điểm
bean 747 điểm
giang98 741 điểm
Season 22
mexi 900 điểm
-T90- 861 điểm
WannaCry 836 điểm
forex_vn 810 điểm
vmn 758 điểm
--PEP-- 747 điểm
Season 21
ABC123 860 điểm
WannaSmile 860 điểm
Hoàng Thiên 841 điểm
_VIC_ 838 điểm
SacRed 765 điểm
cun 764 điểm
bean 761 điểm
Season 20
-mexi- 840 điểm
_Laoah 820 điểm
-S2- 794 điểm
---T.HENRY--- 791 điểm
-CS- 787 điểm
BoDoi_ 785 điểm
Season 19
Hoàng Thiên 903 điểm
-mexi- 794 điểm
-CS- 786 điểm
lamvu 780 điểm
Tomk★nney 773 điểm
-S2- 759 điểm
Season 18
Hoàng Thiên 858 điểm
-chi-da-MANu- 836 điểm
-mexi- 791 điểm
BoDoi_ 785 điểm
MR_QuangLoi 779 điểm
Tomk★nney 760 điểm
Season 17
Hoàng Thiên 900 điểm
mexi 836 điểm
linhthankinh 820 điểm
-CS- 771 điểm
MR_QuangLoi 764 điểm
BoDoi_ 757 điểm
Season 16
mexi 900 điểm
ABC123 830 điểm
--CR7-- 747 điểm
cun 743 điểm
-ChickenBaby- 722 điểm
ilu 715 điểm
Season 15
-mexi- 884 điểm
mexi 849 điểm
-S2- 834 điểm
BIN_GA 791 điểm
linhthankinh 790 điểm
-CS- 786 điểm
Season 14
Hoàng Thiên 919 điểm
NS2U 873 điểm
Pro_ 832 điểm
LIVE 824 điểm
RANH 769 điểm
Kid_Qwerty 763 điểm
Season 13
mexi 903 điểm
Tomk★nney 858 điểm
BoDoi_ 848 điểm
-Delta- 813 điểm
Config 810 điểm
Hung-Heo 807 điểm
Season 12
Thanh Tùng 902 điểm
linhthankinh 848 điểm
-mexi- 805 điểm
031113 800 điểm
Mr.Blues 796 điểm
ximuoi 757 điểm
Season 11
Thanh Tùng 875 điểm
mexi 851 điểm
cun 800 điểm
_M_ 798 điểm
HNO3 790 điểm
TiRo 786 điểm
Season 10
-T90- 861 điểm
Hoàng Thiên 841 điểm
._. 829 điểm
LEVEL3 813 điểm
TC 799 điểm
Hoàng Ðιc Hiкu 779 điểm
Season 9
TienMinh 810 điểm
--CR7-- 785 điểm
Season 8
Season 7
Hoàng Thiên 902 điểm
ALVIN2512 858 điểm
DaVinci 824 điểm
BaByB 820 điểm
Kaka 802 điểm
---T.HENRY--- 774 điểm
Season 6
-mexi- 964 điểm
Kaka' 964 điểm
Hoàng Thiên 840 điểm
Pro_ 837 điểm
MR_QuangLoi 823 điểm
DaVinci 817 điểm
o.o 796 điểm
nambirain 796 điểm
Henryson 796 điểm
TruongGiaHuy 796 điểm
.Ohmygod93. 796 điểm
L.messi-10 796 điểm
huuhoney 796 điểm
laoah 796 điểm
o0o.....o0o 796 điểm
Season 5
Hoàng Thiên 901 điểm
DaVinci 855 điểm
Kaka 840 điểm
-Lee- 810 điểm
cun 806 điểm
-CS- 796 điểm
Season 4
-mapu- 877 điểm
mexi 874 điểm
-mexi- 833 điểm
BaByB 829 điểm
NeoGunner 823 điểm
bean 821 điểm
Season 3
-mexi- 884 điểm
evo-aio 852 điểm
Muvd 840 điểm
LamMik 811 điểm
SacRed 802 điểm
Kaka Ric 796 điểm
Season 2
Tùng Bьch Mai 866 điểm
BaByB 821 điểm
IS_ 813 điểm
LamMik 810 điểm
liberty 807 điểm
Kaka 801 điểm
Season 1
BabyClean 905 điểm
BabyCare 903 điểm
Jin 888 điểm
Pro_ 826 điểm
Tùng Bьch Mai 813 điểm
-Ðoàn Thanh Thiên- 802 điểm
_BoDoi_ 802 điểm
Season 0
BabyCare 925 điểm
BabyClean 874 điểm
BoDoi_ 862 điểm
IS_ 794 điểm
---C16--- 791 điểm
Tổng thành tích tất cả các mùa giải
1.mexi189  điểm
2.hoccon91fc65  điểm
3.colua9x55  điểm
4.pro1950  điểm
5.vhp689138  điểm
6.kakaric1878836  điểm
7.abckal33  điểm
8.duongtuan31  điểm
9.hanampt28  điểm
10.nguyenbi199127  điểm
11.daosonttvh24  điểm
12.caolinh1822  điểm
.boihamchoi22  điểm
14.minh110218  điểm
15.fanstung17  điểm
16.jimmyihb16  điểm
17.Mourinam14  điểm
18.legend12  điểm
.baothien12  điểm
.thanhtung13qlmt12  điểm
.dangtamm12  điểm
.hungheo1812  điểm
.zhitungFC12  điểm
24.TAHIEUPHONG11  điểm
.anhlaai11  điểm
.hoangthinh11  điểm
.xuantruong19611  điểm
.laoah6111  điểm
29.Nambirain8810  điểm
30.lackyluc838  điểm
.abcd8  điểm
.tomkanney8  điểm
33.ducxavi19837  điểm
.trunghg7  điểm
.ConGaCon 7  điểm
.chicharito7  điểm
.bodoi7  điểm
.Depay077  điểm
39.thanhchung6  điểm
.tienminh20146  điểm
.shenlong6  điểm
.zewwic6  điểm
.minh796  điểm
.ximuoi6  điểm
45.fly25125  điểm
.Sacred5  điểm
.longbh875  điểm
.0000005  điểm
.Danghung5  điểm
.lapulga5  điểm
.vumanhhung1635  điểm
.TuanMasTer5  điểm
.ducxavi5  điểm
.haduong5  điểm
.pespov905  điểm
56.muvd4  điểm
.vbknm4  điểm
.MrX4  điểm
.evo4  điểm
.playermetal4  điểm
.binguyen974  điểm
.92class4  điểm
.Nguyenthanhvinh4  điểm
.toilaai4  điểm
.duchoaqt4  điểm
66.Cancer3  điểm
.0311133  điểm
.deus3  điểm
.Cuonglee3  điểm
.TommyTran3  điểm
.teps3  điểm
.anhlttnn9993  điểm
.hoanghakx3  điểm
.lamvu3  điểm
.congthinh3  điểm
.picky5511913  điểm
.tho3  điểm
.minhtuyenpes63  điểm
.gietbarca3  điểm
80.lan2  điểm
.cfc2  điểm
.Vohinh2  điểm
.khoimi19922  điểm
.hoangduchieu19892  điểm
.huynhnhu2  điểm
.dangthaiha2  điểm
.viethau89nd2  điểm
.Neo30102  điểm
89.quynhcv12091  điểm
.othatlali1  điểm
.dinhquangthi1951  điểm
.kaka921  điểm
.lexuantrang20181  điểm
.truonggiang1231  điểm
.hoanveron11  điểm
.daobaduy2291  điểm
.nambirain1  điểm
.AJCOhmygod931  điểm
.giahuyoffer1  điểm
.sontrang1  điểm
.huuhoney1  điểm