Thành tích
Season 76
--QUAN7-FC780 điểm
Mami765 điểm
Legend-Pes724 điểm
Ruoi1722 điểm
HUDI693 điểm
TuanSilva691 điểm
Season 75
TuanSilva 711 điểm
Legend-Pes 639 điểm
Henryson 613 điểm
_VQ_ 593 điểm
nobody 592 điểm
ND.Anh 586 điểm
Season 74
MiaThiTrinh 855 điểm
C.Ronaldo. 820 điểm
Attack-K 815 điểm
FCPES6 772 điểm
-S2- 772 điểm
G63 732 điểm
EB.Blue 731 điểm
Season 73
Legend-Pes 777 điểm
kira87 753 điểm
mh09 742 điểm
HUDI 732 điểm
RookkyDuli 726 điểm
MasonLinh 720 điểm
Season 72
GUM 840 điểm
MasonLinh 804 điểm
TuNgu123 720 điểm
toni1 711 điểm
kira87 706 điểm
JirenFC 694 điểm
Season 71
888888888888 901 điểm
BlackWisdow 798 điểm
hiim_tuan 780 điểm
JirenFC 772 điểm
Soccerrun 765 điểm
EB.Tan99 738 điểm
Season 70
BLU.Rum 860 điểm
GUM 836 điểm
Tan99 777 điểm
hanampt 774 điểm
888888888888 728 điểm
-NTN- 727 điểm
Season 69
BLU.Rum 858 điểm
SacRed 751 điểm
BOX09 723 điểm
EB.Messi 722 điểm
L-F4 718 điểm
4444 717 điểm
Season 68
-S2- 832 điểm
A.Pirlo 800 điểm
USD 790 điểm
tamphong 760 điểm
LCBadius 747 điểm
Z.e.r.o 747 điểm
Tan99 746 điểm
Season 67
----KEN---- 825 điểm
-S2- 824 điểm
haoreal 784 điểm
HL.GoBo 779 điểm
LW.Jin 766 điểm
Tan99 759 điểm
Season 66
ChuTich 798 điểm
WZ.TiTi 795 điểm
Tan99 788 điểm
ThanhVinh 738 điểm
----KEN---- 716 điểm
HL.-CS- 708 điểm
Season 65
ChuTich 799 điểm
----KEN---- 765 điểm
DNFC 724 điểm
HL.mx 675 điểm
BODOI 666 điểm
TF.漂泊 642 điểm
Season 64
zhitungFCB 800 điểm
zhitung 773 điểm
TRUNGCCTV 764 điểm
DNFC 725 điểm
--TDT-- 719 điểm
HAIDANG 691 điểm
Season 63
zhitung 810 điểm
6789.Wind 760 điểm
-NTN- 697 điểm
DNFC 688 điểm
zhitungFCB 667 điểm
-22- 667 điểm
TuanSilva 652 điểm
Season 62
DNFC 773 điểm
zhitung 707 điểm
zhitungFCB 701 điểm
TRUNGCCTV 691 điểm
kien_lade 679 điểm
CrChuong182 668 điểm
Season 61
----KEN---- 779 điểm
6789.Wind 763 điểm
DNFC 711 điểm
-FuHo- 698 điểm
Nguyenduct4n 697 điểm
BODOI 696 điểm
Season 60
zhitungFCB 768 điểm
6789.Wind 740 điểm
haoreal 701 điểm
zhitung 690 điểm
myhafc 687 điểm
6789.F4 684 điểm
Season 59
-FuHo- 787 điểm
LinhNguyen 758 điểm
haoreal 746 điểm
DNFC 738 điểm
zhitung 728 điểm
Mr.Blues 709 điểm
Season 58
haoreal 785 điểm
egalam 779 điểm
DNFC 745 điểm
Steve_Roger 742 điểm
ZK 741 điểm
choi_peslandau 738 điểm
Season 57
6789.F4 771 điểm
BoDoi_ 741 điểm
Teacher 726 điểm
Mr.Blues 708 điểm
CK 707 điểm
zhitungFCB 706 điểm
Season 56
92class 805 điểm
DNFC 779 điểm
zhitungFCB 772 điểm
-S2- 760 điểm
mexi 738 điểm
--PEP-- 728 điểm
Season 55
Mr.Blues 763 điểm
HL.-CS- 738 điểm
92class 736 điểm
Teacher 696 điểm
huuhoney 682 điểm
---91oN--- 670 điểm
Season 54
--HT92-- 791 điểm
ZK 760 điểm
LT 720 điểm
Pro_ 719 điểm
PhenolPhtalein 700 điểm
PS 687 điểm
Season 53
choi_peslandau 765 điểm
khanhkien9x 764 điểm
PhenolPhtalein 747 điểm
HAIDANG 743 điểm
Teacher 742 điểm
Mr.Blues 706 điểm
Season 52
choi_peslandau 901 điểm
TuanSilva 736 điểm
haoreal 735 điểm
LW.Por 726 điểm
PS 688 điểm
ZK 661 điểm
Season 51
choi_peslandau 829 điểm
Mr.Blues 751 điểm
-Xuka- 701 điểm
--TDT-- 685 điểm
---91oN--- 684 điểm
mexi 684 điểm
TF.VinhHP 682 điểm
Season 50
choi_peslandau 815 điểm
HL.-CS- 717 điểm
haoreal 707 điểm
PS 670 điểm
TayNam 670 điểm
jav 652 điểm
-NTN- 641 điểm
Season 49
choi_peslandau 809 điểm
TayNam 750 điểm
6789.CGC 707 điểm
6789.Luta 697 điểm
--TDT-- 643 điểm
senorita 640 điểm
Season 48
choi_peslandau 810 điểm
DNFC 810 điểm
-NTN- 774 điểm
92class 761 điểm
A.Pirlo 754 điểm
haonam 731 điểm
PS 719 điểm
Season 47
_VIC_ 787 điểm
VHP_6891 779 điểm
VMH 768 điểm
PS 764 điểm
hanampt 761 điểm
-NTN- 752 điểm
Season 46
T.HENRY 762 điểm
mexi 753 điểm
Lion 719 điểm
deus 716 điểm
hanampt 706 điểm
HL.-CS- 682 điểm
Season 45
HP 779 điểm
DX9 733 điểm
hanampt 706 điểm
mexi 693 điểm
TVC18 689 điểm
TuanSilva 682 điểm
Season 44
-NTN- 760 điểm
--PEP-- 713 điểm
hanampt 691 điểm
Lion 685 điểm
N97 659 điểm
------0----- 652 điểm
Season 43
Hoàng Thiên 754 điểm
--DT-- 745 điểm
Mr.Blues 720 điểm
hanampt 710 điểm
mexi 708 điểm
T.HENRY 691 điểm
Season 42
WZ.mexi 836 điểm
mexi 765 điểm
--TDT-- 746 điểm
-FuHo- 716 điểm
VHP_6891 709 điểm
TuanSilva 686 điểm
Season 41
WZ.mexi 785 điểm
WannaSmile 745 điểm
mexi 743 điểm
Minh112 721 điểm
HP 707 điểm
HL.Ngomc 707 điểm
VHP_6891 701 điểm
Season 40
HAIDANG 860 điểm
WannaCry 806 điểm
Minh112 775 điểm
WannaSmile 763 điểm
LT 757 điểm
T.HENRY 717 điểm
Season 39
HAIDANG 846 điểm
mexi 815 điểm
VHP_6891 766 điểm
TuanSilva 759 điểm
LT 745 điểm
D.Ace 736 điểm
Season 38
VHP_6891 821 điểm
jimmii 793 điểm
DNFC 747 điểm
-Boss- 733 điểm
TF.DAce 717 điểm
BoDoi_ 708 điểm
Season 37
VHP_6891 867 điểm
Thuruby 750 điểm
toanthua 720 điểm
TuanSilva 697 điểm
N97 694 điểm
T.HENRY 691 điểm
Season 36
V★K 840 điểm
K★N 800 điểm
26 766 điểm
Mr.Blues 740 điểm
LT 715 điểm
--TDT-- 700 điểm
Season 35
WZ.mexi 880 điểm
LT 793 điểm
PS 780 điểm
SIR_VIC 765 điểm
playermetal 741 điểm
Hoàng Ðιc Hiкu 740 điểm
Season 34
BoDoi_ 806 điểm
HL.-CS- 735 điểm
mexi 723 điểm
TuanSilva 716 điểm
LT 683 điểm
bean 676 điểm
Season 33
BoDoi_ 891 điểm
-LM- 777 điểm
dxavi 766 điểm
--PEP-- 743 điểm
zhitung 742 điểm
Minh112 732 điểm
Season 32
-Di.Stefano- 855 điểm
_9x_ 810 điểm
PhenolPhtalein 794 điểm
BoDoi_ 787 điểm
Lexus-LX570 746 điểm
mexi 716 điểm
Season 31
--DT-- 820 điểm
IS_ 801 điểm
-ChickenBaby- 790 điểm
---Thiйn SРn--- 769 điểm
AA 766 điểm
LT 748 điểm
Season 30
jimmii 848 điểm
WannaSmile 836 điểm
PS 810 điểm
TuanSilva 807 điểm
-ChickenBaby- 800 điểm
LT 761 điểm
Season 29
haoreal 861 điểm
jimmii 805 điểm
-CS- 796 điểm
ghn 773 điểm
LT 743 điểm
WannaCry 726 điểm
Season 28
haonam 848 điểm
choi_peslandau 824 điểm
TuanSilva 779 điểm
WannaCry 766 điểm
DLuffy 765 điểm
3Dua 764 điểm
Season 27
haonam 848 điểm
---Thiйn SРn--- 826 điểm
bean 800 điểm
T.HENRY 768 điểm
TuanSilva 751 điểm
choi_peslandau 746 điểm
Season 26
-Di.Stefano- 860 điểm
haonam 844 điểm
Mr_X 764 điểm
-22- 751 điểm
JOE 738 điểm
X1_Skill 738 điểm
---Thiйn SРn--- 722 điểm
Season 25
haonam 811 điểm
-2- 766 điểm
BoDoi_ 760 điểm
dxavi 726 điểm
playermetal 725 điểm
--PEP-- 721 điểm
Season 24
--ShenLong-- 820 điểm
__NewLife__ 787 điểm
HD-A2 772 điểm
WannaCry 764 điểm
---Thiйn SРn--- 756 điểm
PhenolPhtalein 748 điểm
Season 23
mexi 900 điểm
laoah 855 điểm
WannaCry 765 điểm
DTS 754 điểm
bean 747 điểm
giang98 741 điểm
Season 22
mexi 900 điểm
-T90- 861 điểm
WannaCry 836 điểm
forex_vn 810 điểm
vmn 758 điểm
--PEP-- 747 điểm
Season 21
ABC123 860 điểm
WannaSmile 860 điểm
Hoàng Thiên 841 điểm
_VIC_ 838 điểm
SacRed 765 điểm
cun 764 điểm
bean 761 điểm
Season 20
WZ.mexi 840 điểm
_Laoah 820 điểm
-S2-. 794 điểm
---T.HENRY--- 791 điểm
HL.-CS- 787 điểm
BoDoi_ 785 điểm
Season 19
Hoàng Thiên 903 điểm
WZ.mexi 794 điểm
HL.-CS- 786 điểm
lamvu 780 điểm
Tomk★nney 773 điểm
-S2-. 759 điểm
Season 18
Hoàng Thiên 858 điểm
-chi-da-MANu- 836 điểm
WZ.mexi 791 điểm
BoDoi_ 785 điểm
MR_QuangLoi 779 điểm
Tomk★nney 760 điểm
Season 17
Hoàng Thiên 900 điểm
mexi 836 điểm
linhthankinh 820 điểm
HL.-CS- 771 điểm
MR_QuangLoi 764 điểm
BoDoi_ 757 điểm
Season 16
mexi 900 điểm
ABC123 830 điểm
--CR7-- 747 điểm
cun 743 điểm
-ChickenBaby- 722 điểm
ilu 715 điểm
Season 15
WZ.mexi 884 điểm
mexi 849 điểm
-S2-. 834 điểm
BIN_GA 791 điểm
linhthankinh 790 điểm
HL.-CS- 786 điểm
Season 14
Hoàng Thiên 919 điểm
NS2U 873 điểm
Pro_ 832 điểm
LIVE 824 điểm
RANH 769 điểm
Kid_Qwerty 763 điểm
Season 13
mexi 903 điểm
Tomk★nney 858 điểm
BoDoi_ 848 điểm
-Delta- 813 điểm
Config 810 điểm
Hung-Heo 807 điểm
Season 12
Thanh Tùng 902 điểm
linhthankinh 848 điểm
WZ.mexi 805 điểm
031113 800 điểm
Mr.Blues 796 điểm
ximuoi 757 điểm
Season 11
Thanh Tùng 875 điểm
mexi 851 điểm
cun 800 điểm
_M_ 798 điểm
HNO3 790 điểm
TiRo 786 điểm
Season 10
-T90- 861 điểm
Hoàng Thiên 841 điểm
._. 829 điểm
LEVEL3 813 điểm
TC 799 điểm
Hoàng Ðιc Hiкu 779 điểm
Season 9
TienMinh 810 điểm
--CR7-- 785 điểm
Season 8
Season 7
Hoàng Thiên 902 điểm
ALVIN2512 858 điểm
DaVinci 824 điểm
BaByB 820 điểm
Kaka 802 điểm
---T.HENRY--- 774 điểm
Season 6
WZ.mexi 964 điểm
-CS- 964 điểm
Hoàng Thiên 840 điểm
Pro_ 837 điểm
MR_QuangLoi 823 điểm
DaVinci 817 điểm
o.o 796 điểm
nambirain 796 điểm
Henryson 796 điểm
TruongGiaHuy 796 điểm
.Ohmygod93. 796 điểm
L.messi-10 796 điểm
huuhoney 796 điểm
laoah 796 điểm
o0o.....o0o 796 điểm
Season 5
Hoàng Thiên 901 điểm
DaVinci 855 điểm
Kaka 840 điểm
-Lee- 810 điểm
cun 806 điểm
HL.-CS- 796 điểm
Season 4
-mapu- 877 điểm
mexi 874 điểm
WZ.mexi 833 điểm
BaByB 829 điểm
NeoGunner 823 điểm
bean 821 điểm
Season 3
WZ.mexi 884 điểm
evo-aio 852 điểm
Muvd 840 điểm
LamMik 811 điểm
SacRed 802 điểm
-FuHo- 796 điểm
Season 2
Tùng Bьch Mai 866 điểm
BaByB 821 điểm
IS_ 813 điểm
LamMik 810 điểm
liberty 807 điểm
Kaka 801 điểm
Season 1
BabyClean 905 điểm
BabyCare 903 điểm
Jin 888 điểm
Pro_ 826 điểm
Tùng Bьch Mai 813 điểm
-Ðoàn Thanh Thiên- 802 điểm
_BoDoi_ 802 điểm
Season 0
BabyCare 925 điểm
BabyClean 874 điểm
BoDoi_ 862 điểm
IS_ 794 điểm
---C16--- 791 điểm
Tổng thành tích tất cả các mùa giải
1.mexi193  điểm
2.hoccon91fc100  điểm
3.zhitungFC88  điểm
4.colua9x63  điểm
5.kakaric1878851  điểm
6.pro1950  điểm
.vhp689150  điểm
8.duongtuan44  điểm
9.bizolovestory43  điểm
10.hanampt38  điểm
11.abckal33  điểm
12.anhdaica31  điểm
13.nguyenbi199130  điểm
14.fanstung29  điểm
15.daosonttvh24  điểm
16.boihamchoi22  điểm
.caolinh1822  điểm
.92class22  điểm
19.minh110218  điểm
.huyenthoaimc18  điểm
21.dangtamm16  điểm
.jimmyihb16  điểm
23.Legendpes615  điểm
.TAHIEUPHONG15  điểm
25.Mourinam14  điểm
26.hoangthinh13  điểm
.trunghg13  điểm
28.baothien12  điểm
.ledangky12  điểm
.legend12  điểm
.Anhlinhlangdien12  điểm
.thanhtung13qlmt12  điểm
.hungheo1812  điểm
.quanglinh140612  điểm
35.Nambirain8811  điểm
.xuantruong19611  điểm
.tannguyen280211  điểm
.ducxavi198311  điểm
.laoah6111  điểm
.minh091011  điểm
.anhlaai11  điểm
42.Sacred10  điểm
43.KevinHN9  điểm
.luckyland9  điểm
45.tomkanney8  điểm
.abcd8  điểm
.lackyluc838  điểm
.teps8  điểm
.thanhchung8  điểm
50.Depay077  điểm
.chicharito7  điểm
.ConGaCon 7  điểm
.bodoi7  điểm
.TranTrungCCTV7  điểm
55.zewwic6  điểm
.tienminh20146  điểm
.DAIKAVINH6  điểm
.shenlong6  điểm
.HT926  điểm
.iniesta866  điểm
.minh796  điểm
.ximuoi6  điểm
63.pespov905  điểm
.TuanMasTer5  điểm
.longbh875  điểm
.ducxavi5  điểm
.0000005  điểm
.draxler5  điểm
.fly25125  điểm
.lapulga5  điểm
.Danghung5  điểm
.haduong5  điểm
.duyquang5  điểm
.sontrang5  điểm
.khanhkien9x5  điểm
.thehung9x02105  điểm
.titi77915  điểm
.toilaai5  điểm
.vumanhhung1635  điểm
80.duchoaqt4  điểm
.playermetal4  điểm
.vbknm4  điểm
.muvd4  điểm
.MrX4  điểm
.nguyenduct4n4  điểm
.jirenpes064  điểm
.vutiendung4564  điểm
.binguyen974  điểm
.BOX094  điểm
.Nguyenthanhvinh4  điểm
.thandieutn4  điểm
.evo4  điểm
93.hoanghakx3  điểm
.minhtuyenpes63  điểm
.TommyTran3  điểm
.congthinh3  điểm
.huuhoney3  điểm
.0311133  điểm
.mdt20173  điểm
.gietbarca3  điểm
.lamvu3  điểm
.Teamruoi3  điểm
.anhlttnn9993  điểm
.phamphong18113  điểm
.tho3  điểm
.Cancer3  điểm
.Laorua3  điểm
.Anhlinhf43  điểm
.Cuonglee3  điểm
.colua9xxx3  điểm
.deus3  điểm
.kenplu3  điểm
.picky5511913  điểm
114.viethau89nd2  điểm
.nh0ogio0t199x2  điểm
.Neo30102  điểm
.kienlade2  điểm
.myhafc2  điểm
.khoimi19922  điểm
.trungcat2  điểm
.huynhnhu2  điểm
.Vohinh2  điểm
.dangthaiha2  điểm
.Rookky2  điểm
.hoangduchieu19892  điểm
.lan2  điểm
.hero26122  điểm
.cfc2  điểm
129.daobaduy2291  điểm
.othatlali1  điểm
.quynhcv12091  điểm
.cattrung1  điểm
.nambirain1  điểm
.lexuantrang20181  điểm
.truonggiang1231  điểm
.crchuong19991  điểm
.kaka921  điểm
.hoanveron11  điểm
.AJCOhmygod931  điểm
.giahuyoffer1  điểm
.dinhquangthi1951  điểm