Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: zhitungFC

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: pes 6 online viet nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi zhitungFCB

"one more one game"

6000:21 am 23/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 4 - 2 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6000:06 am 23/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 3 - 1 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6023:52 pm 22/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 4 - 0 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6023:37 pm 22/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 3 - 1 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6023:22 pm 22/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 3 - 1 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6023:07 pm 22/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 5 - 1 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6022:52 pm 22/01 zhitungFCB CHELSEA FC 3 - 2 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6022:39 pm 22/01 zhitungFCB CHELSEA FC 1 - 4 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6022:23 pm 22/01 zhitungFCB CHELSEA FC 4 - 1 MANCHESTER UNITED FC _MuFC_
6022:07 pm 22/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 3 - 2 MANCHESTER UNITED FC _MuFC_

Season này

Điểm: 768

Rating: 683

Số trận đã chơi: 16

Thắng: 15

Thua: 1

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 626

Thắng: 392

Thua: 171

Hòa: 63

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi DNFC

"AE ta la 1 nha""

6022:50 pm 20/01 DNFC FC BAYERN MUNCHEN 4 - 0 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6022:35 pm 20/01 DNFC FC BAYERN MUNCHEN 2 - 0 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6022:15 pm 20/01 DNFC FC BAYERN MUNCHEN 3 - 1 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6022:01 pm 20/01 DNFC FC BAYERN MUNCHEN 2 - 0 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6021:47 pm 20/01 DNFC FC BAYERN MUNCHEN 2 - 0 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6021:32 pm 20/01 DNFC FC BAYERN MUNCHEN 2 - 0 MANCHESTER UNITED FC _MuFC_
5921:41 pm 12/01 DNFC FC BAYERN MUNCHEN 2 - 2 LIVERPOOL FC -Jr-
5921:27 pm 12/01 DNFC FC BAYERN MUNCHEN 4 - 3 LIVERPOOL FC -Jr-
5921:13 pm 12/01 DNFC FC BAYERN MUNCHEN 2 - 1 LIVERPOOL FC -Jr-
5920:58 pm 12/01 DNFC FC BAYERN MUNCHEN 2 - 1 LIVERPOOL FC -Jr-

Season này

Điểm: 620

Rating: 675

Số trận đã chơi: 6

Thắng: 6

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1387

Thắng: 862

Thua: 379

Hòa: 146

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi zhitung

"tan huong' cuoc cho'i"

6022:11 pm 26/01 zhitung REAL MADRID CF 2 - 2 MANCHESTER UNITED FC phuong_canxi
6021:53 pm 26/01 zhitung REAL MADRID CF 3 - 2 MANCHESTER UNITED FC phuong_canxi
6021:34 pm 26/01 zhitung REAL MADRID CF 3 - 0 MANCHESTER UNITED FC phuong_canxi
6021:20 pm 26/01 zhitung REAL MADRID CF 3 - 0 MANCHESTER UNITED FC phuong_canxi
6021:06 pm 26/01 zhitung REAL MADRID CF 4 - 3 MANCHESTER UNITED FC phuong_canxi
6023:05 pm 25/01 zhitung FC BAYERN MUNCHEN 6 - 1 LIVERPOOL FC DucAn
6022:51 pm 25/01 zhitung FC BAYERN MUNCHEN 4 - 2 LIVERPOOL FC DucAn
6022:37 pm 25/01 zhitung FC BAYERN MUNCHEN 2 - 0 LIVERPOOL FC DucAn
6022:23 pm 25/01 zhitung FC BAYERN MUNCHEN 1 - 6 LIVERPOOL FC DucAn
6022:07 pm 25/01 zhitung FC BAYERN MUNCHEN 1 - 2 LIVERPOOL FC DucAn

Season này

Điểm: 613

Rating: 657

Số trận đã chơi: 13

Thắng: 10

Thua: 2

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1387

Thắng: 834

Thua: 401

Hòa: 152

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %