Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: zhitungFC

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: pes 6 online viet nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi DNFC

"AE ta la 1 nha""

5721:42 pm 11/08 So0 MANCHESTER CITY FC 0 - 1 MANCHESTER CITY FC DNFC
5721:29 pm 11/08 So0 MANCHESTER CITY FC 2 - 1 MANCHESTER CITY FC DNFC
5721:16 pm 11/08 So0 MANCHESTER CITY FC 1 - 4 MANCHESTER CITY FC DNFC
5720:55 pm 11/08 DNFC CHELSEA FC 2 - 0 LIVERPOOL FC .-NTA-.
5720:40 pm 11/08 DNFC CHELSEA FC 3 - 0 LIVERPOOL FC .-NTA-.
5720:23 pm 11/08 .-NTA-. LIVERPOOL FC 0 - 2 MANCHESTER CITY FC DNFC
5717:13 pm 10/08 DNFC MANCHESTER CITY FC 1 - 2 MANCHESTER CITY FC So0
5716:59 pm 10/08 DNFC MANCHESTER CITY FC 0 - 1 MANCHESTER CITY FC So0
5716:46 pm 10/08 DNFC MANCHESTER CITY FC 1 - 2 MANCHESTER CITY FC So0
5716:32 pm 10/08 DNFC MANCHESTER CITY FC 2 - 1 MANCHESTER CITY FC So0

Season này

Điểm: 586

Rating: 662

Số trận đã chơi: 59

Thắng: 30

Thua: 16

Hòa: 13

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1073

Thắng: 665

Thua: 312

Hòa: 96

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi zhitungFCB

"one more one game"

5722:14 pm 07/08 zhitungFCB MANCHESTER CITY FC 4 - 0 FC BARCELONA Leo Messi
5722:00 pm 07/08 zhitungFCB MANCHESTER CITY FC 4 - 2 FC BARCELONA Leo Messi
5721:45 pm 07/08 zhitungFCB MANCHESTER CITY FC 3 - 0 FC BARCELONA Leo Messi
5721:30 pm 07/08 zhitungFCB MANCHESTER CITY FC 0 - 2 FC BARCELONA Leo Messi
5721:16 pm 07/08 zhitungFCB MANCHESTER CITY FC 5 - 6 FC BARCELONA Leo Messi
5720:55 pm 07/08 zhitungFCB MANCHESTER CITY FC 4 - 0 FC BARCELONA Leo Messi
5716:18 pm 06/08 -kakalot- CLUB ATLETICO DE MADRID 2 - 2 MANCHESTER CITY FC zhitungFCB
5622:19 pm 03/08 zhitungFCB MANCHESTER CITY FC 1 - 1 REAL MADRID CF gt
5622:06 pm 03/08 zhitungFCB MANCHESTER CITY FC 3 - 0 REAL MADRID CF gt
5621:52 pm 03/08 zhitungFCB MANCHESTER CITY FC 0 - 1 REAL MADRID CF gt

Season này

Điểm: 411

Rating: 659

Số trận đã chơi: 7

Thắng: 4

Thua: 2

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 412

Thắng: 253

Thua: 121

Hòa: 38

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi zhitung

"vui ve la chinh!!!"

5622:35 pm 02/08 o.0 LIVERPOOL FC 1 - 1 MANCHESTER CITY FC zhitung
5622:22 pm 02/08 o.0 LIVERPOOL FC 0 - 2 MANCHESTER CITY FC zhitung
5622:09 pm 02/08 o.0 LIVERPOOL FC 2 - 2 MANCHESTER CITY FC zhitung
5621:55 pm 02/08 o.0 LIVERPOOL FC 2 - 2 MANCHESTER CITY FC zhitung
5621:42 pm 02/08 o.0 LIVERPOOL FC 2 - 1 MANCHESTER CITY FC zhitung
5621:29 pm 02/08 o.0 LIVERPOOL FC 2 - 4 MANCHESTER CITY FC zhitung
5620:59 pm 02/08 zhitung MANCHESTER CITY FC 4 - 1 REAL MADRID CF gt
5620:44 pm 02/08 zhitung MANCHESTER CITY FC 0 - 1 REAL MADRID CF gt
5615:52 pm 02/08 zhitung MANCHESTER CITY FC 3 - 0 REAL MADRID CF gt
5615:37 pm 02/08 zhitung MANCHESTER CITY FC 3 - 2 REAL MADRID CF gt

Season này

Điểm: 0

Rating: 642

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1154

Thắng: 679

Thua: 349

Hòa: 126

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %