Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: zhitungFC

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: pes 6 online viet nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi DNFC

"AE ta la 1 nha""

4812:33 pm 26/10 DNFC Manchester City 1 - 0 FSV Mainz 05 Nguyenduct4n
4812:20 pm 26/10 DNFC Manchester City 4 - 1 FSV Mainz 05 Nguyenduct4n
4812:04 pm 26/10 DNFC Manchester City 1 - 0 FSV Mainz 05 Nguyenduct4n
4811:50 am 26/10 Kaka Manchester City 0 - 2 Lille OSC DNFC
4811:37 am 26/10 Kaka Manchester City 2 - 2 Lille OSC DNFC
4811:24 am 26/10 Kaka Manchester City 1 - 2 Lille OSC DNFC
4820:52 pm 25/10 DNFC Manchester City 3 - 1 Toulouse dxavi
4817:54 pm 23/10 DNFC Manchester City 2 - 0 Liverpool MT
4817:41 pm 23/10 DNFC Manchester City 5 - 0 Liverpool MT
4817:28 pm 23/10 DNFC Manchester City 2 - 1 Liverpool MT

Season này

Điểm: 810

Rating: 662

Số trận đã chơi: 19

Thắng: 17

Thua: 1

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 851

Thắng: 529

Thua: 262

Hòa: 60

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi zhitungFCB

"one more one game"

4815:04 pm 30/10 --M-- FSV Mainz 05 2 - 5 Manchester City zhitungFCB
4814:43 pm 28/10 zhitungFCB Manchester City 2 - 1 Dong Tam Long An HaHaHiHi
4814:28 pm 28/10 zhitungFCB Manchester City 2 - 1 Dong Tam Long An HaHaHiHi
4821:26 pm 17/10 zhitungFCB Lille OSC 4 - 2 Liverpool hung_pro
4821:10 pm 17/10 zhitungFCB Lille OSC 5 - 1 Liverpool hung_pro
4820:15 pm 17/10 zhitungFCB Manchester City 5 - 3 Lille OSC romario
4820:01 pm 17/10 zhitungFCB Manchester City 2 - 2 Lille OSC romario
4817:28 pm 16/10 zhitungFCB Lille OSC 5 - 3 Manchester United trungnb
4817:12 pm 16/10 zhitungFCB Lille OSC 2 - 0 Manchester United trungnb
4816:57 pm 16/10 zhitungFCB Manchester City 6 - 1 F.C. Internazionale Milano trungnb

Season này

Điểm: 717

Rating: 650

Số trận đã chơi: 16

Thắng: 13

Thua: 1

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 350

Thắng: 211

Thua: 113

Hòa: 26

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi zhitung

"vui ve la chinh!!!"

4817:53 pm 12/12 _carot_ Manchester City 0 - 4 Lille OSC zhitung
4817:39 pm 12/12 _carot_ Manchester City 0 - 4 Lille OSC zhitung
4817:24 pm 12/12 _carot_ Manchester City 1 - 1 Lille OSC zhitung
4817:08 pm 12/12 PhenolPhtalein FSV Mainz 05 4 - 7 Manchester City zhitung
4816:52 pm 12/12 PhenolPhtalein FSV Mainz 05 1 - 4 Manchester City zhitung
4816:38 pm 12/12 PhenolPhtalein FSV Mainz 05 2 - 4 Manchester City zhitung
4816:24 pm 12/12 PhenolPhtalein FSV Mainz 05 1 - 3 Manchester City zhitung
4816:10 pm 12/12 PhenolPhtalein FSV Mainz 05 0 - 2 Manchester City zhitung
4816:07 pm 10/12 zhitung Manchester City 0 - 1 Manchester City _carot_
4815:54 pm 10/12 zhitung Manchester City 3 - 2 Manchester City _carot_

Season này

Điểm: 700

Rating: 636

Số trận đã chơi: 137

Thắng: 85

Thua: 30

Hòa: 22

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 666

Thắng: 391

Thua: 227

Hòa: 48

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %