Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: toanbeo887

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: POV6

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi NguoiLuKhach

""

5823:38 pm 17/10 NguoiLuKhach Italy 1 - 2 Brazil manhxuan
5823:24 pm 17/10 manhxuan Brazil 3 - 1 Italy NguoiLuKhach
5823:02 pm 17/10 gaconlonton MANCHESTER UNITED FC 2 - 1 CHELSEA FC NguoiLuKhach
5822:21 pm 16/10 NguoiLuKhach Italy 3 - 0 Portugal BC
5822:35 pm 10/10 NguoiLuKhach JUVENTUS FC 2 - 2 FC INTERNAZIONALE Cr77
5822:20 pm 10/10 NguoiLuKhach JUVENTUS FC 1 - 1 FC INTERNAZIONALE Cr77
5821:49 pm 10/10 NguoiLuKhach Italy 1 - 0 England MA_SOI
5821:33 pm 10/10 MA_SOI England 2 - 1 Italy NguoiLuKhach
5809:52 am 10/10 NguoiLuKhach Italy 0 - 7 Netherlands letung1692
5809:35 am 10/10 letung1692 Netherlands 2 - 0 Italy NguoiLuKhach

Season này

Điểm: 282

Rating: 337

Số trận đã chơi: 24

Thắng: 6

Thua: 15

Hòa: 3

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 10

Thắng: 2

Thua: 2

Hòa: 6

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %