Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: tica2k1

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: PES 6 Online Việt Nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi TiCa

"Never Give Up ®"

6816:25 pm 07/08 TiCa ARSENAL CLASSIC 3 - 1 BAYERN MUCHEN CLASSIC MonVN
6816:10 pm 07/08 TiCa ARSENAL CLASSIC 2 - 1 BAYERN MUCHEN CLASSIC MonVN
6811:57 am 07/08 CHUNGHV JUVENTUS FC 1 - 2 FC BAYERN MUNCHEN TiCa
6811:43 am 07/08 CHUNGHV JUVENTUS FC 2 - 1 FC BAYERN MUNCHEN TiCa
6811:29 am 07/08 CHUNGHV JUVENTUS FC 0 - 1 FC BAYERN MUNCHEN TiCa
6811:16 am 07/08 CHUNGHV JUVENTUS FC 0 - 1 FC BAYERN MUNCHEN TiCa
6811:49 am 06/08 TiCa ARSENAL CLASSIC 1 - 3 BAYERN MUCHEN CLASSIC Stereo
6811:31 am 06/08 TiCa ARSENAL CLASSIC 3 - 4 BAYERN MUCHEN CLASSIC Stereo
6811:16 am 06/08 TiCa ARSENAL CLASSIC 3 - 1 BAYERN MUCHEN CLASSIC Stereo
6811:03 am 06/08 TiCa ARSENAL CLASSIC 2 - 1 BAYERN MUCHEN CLASSIC Stereo

Season này

Điểm: 0

Rating: 315

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 630

Thắng: 152

Thua: 385

Hòa: 93

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi N-G-U

"Thích ãn hành (;.;)"

6822:24 pm 25/08 N-G-U FC BARCELONA 0 - 1 BAYERN MUCHEN CLASSIC WENGER
6822:10 pm 25/08 N-G-U FC BARCELONA 1 - 4 BAYERN MUCHEN CLASSIC WENGER
6821:52 pm 25/08 Mr.Joker GENOA FC 1 - 1 FC BARCELONA N-G-U
6821:38 pm 25/08 Mr.Joker GENOA FC 2 - 2 FC BARCELONA N-G-U
6619:53 pm 25/06 N-G-U FC BARCELONA 1 - 2 REAL MADRID CF gacon01
6619:34 pm 25/06 ap02 FC BAYERN MUNCHEN 3 - 1 REAL MADRID CF N-G-U
6416:38 pm 14/05 hieugsm JUVENTUS FC 3 - 0 LIVERPOOL FC N-G-U
6416:22 pm 14/05 hieugsm JUVENTUS FC 4 - 7 LIVERPOOL FC N-G-U
6416:03 pm 14/05 hieugsm MANCHESTER UNITED FC 2 - 0 FC BAYERN MUNCHEN N-G-U
6415:45 pm 14/05 phuong_canxi MANCHESTER CITY FC 1 - 2 FC BAYERN MUNCHEN N-G-U

Season này

Điểm: 0

Rating: 327

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 287

Thắng: 73

Thua: 172

Hòa: 42

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi con-ga-pes

"Em gà lÿm :(("

6721:45 pm 26/07 con-ga-pes CHELSEA FC 1 - 1 MANCHESTER UNITED FC BLU.Minh_Vu
6721:32 pm 26/07 con-ga-pes CHELSEA FC 4 - 1 MANCHESTER UNITED FC BLU.Minh_Vu
6721:18 pm 26/07 con-ga-pes CHELSEA FC 2 - 6 MANCHESTER UNITED FC BLU.Minh_Vu
6721:03 pm 26/07 con-ga-pes CHELSEA FC 2 - 2 MANCHESTER UNITED FC BLU.Minh_Vu
6718:03 pm 26/07 AnhMeoDen136 FC INTERNAZIONALE 2 - 6 JUVENTUS FC con-ga-pes
6717:48 pm 26/07 AnhMeoDen136 FC INTERNAZIONALE 0 - 1 JUVENTUS FC con-ga-pes
6717:35 pm 26/07 AnhMeoDen136 FC BARCELONA 1 - 2 REAL MADRID CF con-ga-pes
6717:20 pm 26/07 AnhMeoDen136 FC BARCELONA 2 - 2 REAL MADRID CF con-ga-pes
6717:06 pm 26/07 AnhMeoDen136 FC BARCELONA 1 - 7 REAL MADRID CF con-ga-pes
6716:50 pm 26/07 AnhMeoDen136 FC BARCELONA 3 - 2 REAL MADRID CF con-ga-pes

Season này

Điểm: 0

Rating: 339

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 212

Thắng: 54

Thua: 122

Hòa: 36

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %