Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: thanhtrungnb25

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi aBO

""

5418:45 pm 22/05 aBO REAL MADRID CF 3 - 4 MANCHESTER CITY FC GdragonHunter
5418:26 pm 22/05 aBO REAL MADRID CF 3 - 2 MANCHESTER CITY FC GdragonHunter
5418:12 pm 22/05 aBO REAL MADRID CF 4 - 2 MANCHESTER CITY FC GdragonHunter
5417:59 pm 22/05 aBO REAL MADRID CF 1 - 0 MANCHESTER CITY FC GdragonHunter
5420:48 pm 20/05 -LU.KA.CHiM- REAL MADRID CF 1 - 0 MANCHESTER CITY FC aBO
5420:36 pm 18/05 aBO MANCHESTER CITY FC 1 - 5 REAL MADRID CF --Taliban--
5420:22 pm 18/05 aBO MANCHESTER CITY FC 2 - 4 REAL MADRID CF --Taliban--
5410:45 am 17/05 -NTN- LIVERPOOL FC 3 - 2 MANCHESTER CITY FC aBO
5410:30 am 17/05 -NTN- LIVERPOOL FC 3 - 5 MANCHESTER CITY FC aBO
5410:11 am 17/05 -NTN- LIVERPOOL FC 4 - 1 MANCHESTER CITY FC aBO

Season này

Điểm: 401

Rating: 428

Số trận đã chơi: 26

Thắng: 11

Thua: 14

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 157

Thắng: 58

Thua: 81

Hòa: 18

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi nobitanb

""

5422:23 pm 23/05 nobitanb MANCHESTER CITY FC 1 - 2 JUVENTUS FC X1_R
5422:10 pm 23/05 nobitanb MANCHESTER CITY FC 2 - 4 JUVENTUS FC X1_R
5421:48 pm 23/05 nobitanb MANCHESTER CITY FC 0 - 3 JUVENTUS FC X1_R
5421:34 pm 23/05 nobitanb MANCHESTER CITY FC 2 - 1 JUVENTUS FC X1_R
5419:33 pm 17/05 -mexi- TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 0 MANCHESTER CITY FC nobitanb
5418:04 pm 17/05 -NTN- LIVERPOOL FC 1 - 1 MANCHESTER CITY FC nobitanb
5417:46 pm 17/05 -NTN- LIVERPOOL FC 0 - 2 MANCHESTER CITY FC nobitanb
5417:32 pm 17/05 -NTN- LIVERPOOL FC 1 - 3 MANCHESTER CITY FC nobitanb
5417:18 pm 17/05 -NTN- LIVERPOOL FC 3 - 4 MANCHESTER CITY FC nobitanb
5319:49 pm 28/04 LeeHaiYeen FC INTERNAZIONALE 3 - 0 MANCHESTER CITY FC nobitanb

Season này

Điểm: 339

Rating: 392

Số trận đã chơi: 9

Thắng: 4

Thua: 4

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 145

Thắng: 46

Thua: 79

Hòa: 20

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi trungnb

""

5421:11 pm 23/05 zhitung MANCHESTER CITY FC 2 - 0 REAL MADRID CF trungnb
5420:56 pm 23/05 zhitung MANCHESTER CITY FC 3 - 2 REAL MADRID CF trungnb
5420:42 pm 23/05 zhitung MANCHESTER CITY FC 3 - 2 REAL MADRID CF trungnb
5420:27 pm 23/05 zhitung MANCHESTER CITY FC 2 - 2 REAL MADRID CF trungnb
5220:38 pm 31/03 trungnb REAL MADRID CF 2 - 3 MANCHESTER UNITED FC adm
5220:17 pm 31/03 trungnb REAL MADRID CF 0 - 2 MANCHESTER UNITED FC adm
5220:06 pm 21/03 ---bin--- CHELSEA FC 4 - 1 BARCELONA CLASSIC trungnb
5219:16 pm 21/03 trungnb BARCELONA CLASSIC 1 - 2 REAL MADRID CF nhaboss
5219:02 pm 21/03 trungnb BARCELONA CLASSIC 3 - 4 REAL MADRID CF nhaboss
5117:33 pm 21/02 TVC18 MANCHESTER CITY FC 4 - 0 REAL MADRID CF trungnb

Season này

Điểm: 72

Rating: 212

Số trận đã chơi: 4

Thắng: 0

Thua: 3

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 26

Thắng: 6

Thua: 19

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %