Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: sytran29

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: https://www.facebook.com/pes6online.vn

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi S9

""

5423:17 pm 22/05
Kts.T
LIVERPOOL FC 0 - 0 JUVENTUS FC
Dicaprio
5423:01 pm 22/05
Kts.T
LIVERPOOL FC 0 - 0 JUVENTUS FC
Dicaprio
5422:43 pm 22/05
Dicaprio
JUVENTUS FC 0 - 3 LIVERPOOL FC
Kts.T
5422:27 pm 22/05
Dicaprio
JUVENTUS FC 1 - 0 LIVERPOOL FC
Kts.T
5400:39 am 22/05
DanToc_H_mong
JUVENTUS FC 1 - 3 LIVERPOOL FC
Kts.T
5400:25 am 22/05
DanToc_H_mong
JUVENTUS FC 1 - 1 LIVERPOOL FC
Kts.T
5400:10 am 22/05
DanToc_H_mong
JUVENTUS FC 1 - 1 LIVERPOOL FC
Kts.T
5423:56 pm 21/05
DanToc_H_mong
JUVENTUS FC 2 - 3 LIVERPOOL FC
Kts.T
5423:40 pm 21/05
DanToc_H_mong
JUVENTUS FC 4 - 0 LIVERPOOL FC
Kts.T
5423:23 pm 21/05
DanToc_H_mong
JUVENTUS FC 2 - 3 LIVERPOOL FC
Kts.T

Season này

Điểm: 320

Rating: 407

Số trận đã chơi: 7

Thắng: 2

Thua: 2

Hòa: 3

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 193

Thắng: 63

Thua: 100

Hòa: 30

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi E-3

""

5400:07 am
Kts.T
JUVENTUS FC 0 - 1 LIVERPOOL FC
MRLOI
5423:50 pm 25/05
Kts.T
JUVENTUS FC 0 - 0 LIVERPOOL FC
MRLOI
5423:33 pm 25/05
Kts.T
JUVENTUS FC 2 - 2 LIVERPOOL FC
MRLOI
5422:55 pm 25/05
Kts.T
JUVENTUS FC 0 - 3 REAL MADRID CF
MRLOI
5422:39 pm 25/05
Kts.T
JUVENTUS FC 1 - 2 REAL MADRID CF
MRLOI
5422:22 pm 25/05
Kts.T
JUVENTUS FC 0 - 1 REAL MADRID CF
MRLOI
122:28 pm 14/05
MB
TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 2 MANCHESTER UNITED FC
ChienThan
100:17 am 14/05
--Taliban--
REAL MADRID CF 1 - 2 FC BARCELONA
MB
100:00 am 14/05
--Taliban--
REAL MADRID CF 5 - 1 FC BARCELONA
MB
123:43 pm 13/05
--Taliban--
REAL MADRID CF 1 - 2 FC BARCELONA
MB

Season này

Điểm: 0

Rating: 0

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 0

Thắng:

Thua:

Hòa:

Mất kết nối:

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %