Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: rupyla123

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi KACHIUSA-01

""

5200:45 am 26/03 BEAT Leicester City 3 - 6 Copenhagen KACHIUSA-01
5200:30 am 26/03 BEAT Leicester City 3 - 2 Copenhagen KACHIUSA-01
5200:14 am 26/03 BEAT Leicester City 1 - 3 Copenhagen KACHIUSA-01
5223:59 pm 25/03 KACHIUSA-01 Swansea City 2 - 1 Leicester City BEAT
5223:41 pm 25/03 KACHIUSA-01 Swansea City 2 - 1 Leicester City BEAT
5222:34 pm 25/03 TuanSilva Hellas Verona 2 - 4 Leicester City KACHIUSA-01
5222:20 pm 25/03 TuanSilva Hellas Verona 1 - 0 Leicester City KACHIUSA-01
5200:58 am 21/03 KACHIUSA-01 Leicester City 1 - 2 Swansea City 1ED7
5200:45 am 21/03 KACHIUSA-01 Leicester City 1 - 1 Swansea City 1ED7
5200:33 am 21/03 KACHIUSA-01 Leicester City 2 - 2 Swansea City 1ED7

Season này

Điểm: 628

Rating: 558

Số trận đã chơi: 29

Thắng: 16

Thua: 5

Hòa: 8

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 517

Thắng: 235

Thua: 182

Hòa: 100

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi NAPOLEON

"Tu tin len anh ban :D"

5215:24 pm 29/03 So0 Swansea City 0 - 2 Olympique Marseille NAPOLEON
5215:11 pm 29/03 So0 Swansea City 1 - 0 Olympique Marseille NAPOLEON
5214:57 pm 29/03 So0 Swansea City 1 - 0 Olympique Marseille NAPOLEON
5222:56 pm 24/03 dominic Swansea City 1 - 1 F.C. Barcelona NAPOLEON
5222:42 pm 24/03 dominic Swansea City 1 - 1 F.C. Barcelona NAPOLEON
5200:01 am 19/03 NAPOLEON Newcastle United 1 - 4 Swansea City 1ED7
5223:45 pm 18/03 NAPOLEON Newcastle United 2 - 1 Swansea City 1ED7
5223:31 pm 18/03 NAPOLEON Newcastle United 1 - 2 Swansea City 1ED7
5223:15 pm 18/03 NAPOLEON Newcastle United 2 - 2 Swansea City 1ED7
5222:57 pm 18/03 NAPOLEON Newcastle United 0 - 3 Swansea City 1ED7

Season này

Điểm: 459

Rating: 503

Số trận đã chơi: 35

Thắng: 13

Thua: 13

Hòa: 9

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 495

Thắng: 211

Thua: 207

Hòa: 77

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi DARKRAIN-06

""

5201:22 am 22/03 DARKRAIN-06 Newcastle United 2 - 2 Swansea City Minh112
5201:08 am 22/03 DARKRAIN-06 Newcastle United 2 - 3 Swansea City Minh112
5200:52 am 22/03 DARKRAIN-06 Newcastle United 1 - 2 Swansea City Minh112
5200:40 am 22/03 DARKRAIN-06 Newcastle United 2 - 5 Swansea City Minh112
5200:26 am 22/03 DARKRAIN-06 Newcastle United 2 - 3 Swansea City Minh112
5200:11 am 22/03 DARKRAIN-06 Newcastle United 2 - 0 Swansea City Minh112
5223:56 pm 21/03 DARKRAIN-06 Newcastle United 2 - 1 Swansea City Minh112
5223:41 pm 21/03 DARKRAIN-06 Newcastle United 0 - 0 Swansea City Minh112
5200:25 am 15/03 DARKRAIN-06 F.C. Barcelona 1 - 2 Toulouse TuanSilva
5200:12 am 15/03 DARKRAIN-06 F.C. Barcelona 1 - 3 Toulouse TuanSilva

Season này

Điểm: 271

Rating: 501

Số trận đã chơi: 17

Thắng: 4

Thua: 10

Hòa: 3

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 617

Thắng: 273

Thua: 265

Hòa: 79

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %