Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: quyet836

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: afk

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi QUYET

"Fiveserver rules!A"

5701:32 am kato010 SHEFFIE UNITED FC 1 - 1 FC BARCELONA QUYET
5701:18 am kato010 SHEFFIE UNITED FC 4 - 2 FC BARCELONA QUYET
5701:03 am kato010 SHEFFIE UNITED FC 1 - 0 FC BARCELONA QUYET
5700:50 am kato010 SHEFFIE UNITED FC 1 - 2 FC BARCELONA QUYET
5700:37 am kato010 SHEFFIE UNITED FC 1 - 1 FC BARCELONA QUYET
5700:23 am kato010 SHEFFIE UNITED FC 2 - 2 FC BARCELONA QUYET
5700:09 am kato010 SHEFFIE UNITED FC 2 - 2 FC BARCELONA QUYET
5723:55 pm 11/08 kato010 SHEFFIE UNITED FC 2 - 3 FC BARCELONA QUYET
5723:41 pm 11/08 kato010 SHEFFIE UNITED FC 0 - 0 FC BARCELONA QUYET
5723:26 pm 11/08 kato010 SHEFFIE UNITED FC 5 - 1 NORWICH CITY FC QUYET

Season này

Điểm: 416

Rating: 383

Số trận đã chơi: 58

Thắng: 20

Thua: 27

Hòa: 11

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 190

Thắng: 49

Thua: 100

Hòa: 41

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %