Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: quangkhoe136

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi Khoe-PXB.HN

""

6922:18 pm 18/09 Khoe-PXB.HN PARIS SAINT-GERMAIN FC 0 - 5 FC BARCELONA DongAnhFC
6922:01 pm 18/09 Khoe-PXB.HN PARIS SAINT-GERMAIN FC 7 - 5 FC BARCELONA DongAnhFC
6921:46 pm 18/09 Khoe-PXB.HN PARIS SAINT-GERMAIN FC 0 - 1 FC BARCELONA DongAnhFC
6921:32 pm 18/09 Khoe-PXB.HN PARIS SAINT-GERMAIN FC 3 - 0 FC BARCELONA DongAnhFC
6915:54 pm 18/09 Khoe-PXB.HN MANCHESTER UNITED FC 2 - 0 LIVERPOOL FC katori
6915:39 pm 18/09 Khoe-PXB.HN MANCHESTER UNITED FC 1 - 0 LIVERPOOL FC katori
6915:25 pm 18/09 Khoe-PXB.HN MANCHESTER UNITED FC 2 - 1 LIVERPOOL FC katori
6915:11 pm 18/09 Khoe-PXB.HN MANCHESTER UNITED FC 0 - 0 LIVERPOOL FC katori
6914:57 pm 18/09 Khoe-PXB.HN MANCHESTER UNITED FC 2 - 3 LIVERPOOL FC katori
6914:40 pm 18/09 katori LIVERPOOL FC 2 - 3 MANCHESTER CITY FC Khoe-PXB.HN

Season này

Điểm: 444

Rating: 460

Số trận đã chơi: 153

Thắng: 64

Thua: 81

Hòa: 8

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 247

Thắng: 102

Thua: 117

Hòa: 28

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi AnhMeoDen136

""

6916:51 pm 19/09 AnhMeoDen136 MANCHESTER UNITED FC 3 - 4 PARIS SAINT-GERMAIN FC WZ.Nicolai
6920:46 pm 17/09 Super_starts MANCHESTER UNITED FC 2 - 0 PARIS SAINT-GERMAIN FC AnhMeoDen136
6920:32 pm 17/09 Super_starts MANCHESTER UNITED FC 1 - 0 PARIS SAINT-GERMAIN FC AnhMeoDen136
6920:19 pm 17/09 Super_starts MANCHESTER UNITED FC 1 - 3 PARIS SAINT-GERMAIN FC AnhMeoDen136
6920:04 pm 17/09 Super_starts MANCHESTER UNITED FC 2 - 1 PARIS SAINT-GERMAIN FC AnhMeoDen136
6915:14 pm 14/09 AnhMeoDen136 MANCHESTER UNITED FC 1 - 2 FC BARCELONA dopamin
6914:59 pm 14/09 AnhMeoDen136 MANCHESTER UNITED FC 0 - 1 FC BARCELONA dopamin
6914:44 pm 14/09 AnhMeoDen136 PARIS SAINT-GERMAIN FC 8 - 6 LIVERPOOL FC dopamin
6914:28 pm 14/09 AnhMeoDen136 PARIS SAINT-GERMAIN FC 6 - 4 LIVERPOOL FC dopamin
6914:13 pm 14/09 AnhMeoDen136 PARIS SAINT-GERMAIN FC 1 - 2 LIVERPOOL FC dopamin

Season này

Điểm: 309

Rating: 419

Số trận đã chơi: 42

Thắng: 12

Thua: 26

Hòa: 4

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 150

Thắng: 55

Thua: 72

Hòa: 23

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %