Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: phanquyen

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi Ken

"Giao luu vui ve! :)"

5201:11 am Ken Olympique Marseille 4 - 5 Swansea City Minh112
5200:53 am Ken Olympique Marseille 0 - 6 Swansea City Minh112
5200:40 am Ken Olympique Marseille 1 - 3 Swansea City Minh112
5200:27 am Ken Olympique Marseille 0 - 1 Swansea City Minh112
5200:15 am Ken Olympique Marseille 1 - 0 Swansea City Minh112
5223:43 pm 29/03 Ken Olympique Marseille 3 - 2 Toulouse chihieupy
5222:14 pm 29/03 Ken Stoke City 1 - 0 Besiktas JK nmt
5222:01 pm 29/03 Ken Queen Park Rangers 1 - 5 West Ham United nmt
5221:47 pm 29/03 Ken Queen Park Rangers 1 - 0 West Ham United nmt
5221:33 pm 29/03 Ken Olympique Marseille 2 - 2 West Ham United nmt

Season này

Điểm: 430

Rating: 415

Số trận đã chơi: 18

Thắng: 8

Thua: 8

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 4343

Thắng: 1551

Thua: 2261

Hòa: 507

Mất kết nối: 24

Tỷ lệ mất kết nối: 0.55 %


Thông tin người chơi CuDen

"Ga FC"

5123:26 pm 21/02 CuDen Olympique Marseille 0 - 1 Leicester City --Taliban--
5123:09 pm 21/02 CuDen Olympique Marseille 2 - 0 Leicester City --Taliban--
5122:56 pm 21/02 CuDen Olympique Marseille 0 - 1 Leicester City --Taliban--
5122:39 pm 21/02
CuDen
Swansea City 2 - 3 APOEL
--Taliban--
5122:20 pm 21/02
CuDen
Swansea City 0 - 1 APOEL
--Taliban--
5122:06 pm 21/02
CuDen
Swansea City 1 - 3 APOEL
--Taliban--
5121:52 pm 21/02
CuDen
Swansea City 2 - 4 APOEL
--Taliban--
5121:28 pm 21/02 CuDen Olympique Marseille 3 - 3 Newcastle United joystick
5120:59 pm 21/02 Ga_Nhat_Server Newcastle United 1 - 1 Olympique Marseille CuDen
5120:44 pm 21/02 _carot_ Swansea City 2 - 0 Olympique Marseille CuDen

Season này

Điểm: 0

Rating: 413

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2520

Thắng: 914

Thua: 1349

Hòa: 256

Mất kết nối: 1

Tỷ lệ mất kết nối: 0.04 %


Thông tin người chơi MT

"For Fun"

4821:38 pm 27/11 MT Liverpool 0 - 1 Manchester City DuongNam
4821:01 pm 27/11 MT Arsenal 1 - 1 Manchester City --Taliban--
4820:41 pm 27/11 MT AS Saint Etienne 0 - 1 Lille OSC --Taliban--
4818:33 pm 27/11 MT Arsenal 1 - 2 Liverpool -TNT-
4810:58 am 27/11 MT Liverpool 1 - 0 Toulouse senorita
4810:46 am 27/11 MT Liverpool 3 - 5 Toulouse senorita
4810:32 am 27/11 MT Liverpool 1 - 0 Toulouse senorita
4810:19 am 27/11 MT Liverpool 0 - 3 Toulouse senorita
4810:06 am 27/11 MT Liverpool 1 - 2 Toulouse senorita
4822:57 pm 26/11 MT Liverpool 4 - 3 Southampton Runoff

Season này

Điểm: 0

Rating: 431

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2602

Thắng: 970

Thua: 1311

Hòa: 308

Mất kết nối: 13

Tỷ lệ mất kết nối: 0.50 %