Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: phanquyen

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi MT

"For Fun"

5622:13 pm MT CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 2 FC INTERNAZIONALE manhxuan
5622:00 pm MT CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 0 FC INTERNAZIONALE manhxuan
5621:47 pm MT CLUB ATLETICO DE MADRID 0 - 1 FC INTERNAZIONALE manhxuan
5621:28 pm Bean16 MANCHESTER CITY FC 3 - 2 TOTTENHAM HOTSPUR FC MT
5621:14 pm Bean16 MANCHESTER CITY FC 2 - 3 TOTTENHAM HOTSPUR FC MT
5620:59 pm Bean16 MANCHESTER CITY FC 0 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC MT
5620:46 pm Bean16 MANCHESTER CITY FC 1 - 2 TOTTENHAM HOTSPUR FC MT
5621:22 pm 15/07 MT Portugal 6 - 0 Argentina chihieupy
5621:07 pm 15/07 MT Argentina 2 - 1 Brazil chihieupy
5620:47 pm 15/07 MT TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 5 WOLVERHAMPTON FC ---bin---

Season này

Điểm: 407

Rating: 436

Số trận đã chơi: 47

Thắng: 16

Thua: 22

Hòa: 9

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2826

Thắng: 1060

Thua: 1407

Hòa: 346

Mất kết nối: 13

Tỷ lệ mất kết nối: 0.46 %


Thông tin người chơi Ken

"Giao luu vui ve! :)"

5620:45 pm 08/07 ----KEN---- Belgium 3 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR FC Ken
5620:25 pm 08/07 Ken TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 3 MANCHESTER CITY FC Bean16
5618:29 pm 08/07 Ken TOTTENHAM HOTSPUR FC 3 - 4 CLUB ATLETICO DE MADRID ---91oN---
5618:14 pm 08/07 Ken TOTTENHAM HOTSPUR FC 3 - 1 CLUB ATLETICO DE MADRID ---91oN---
5618:00 pm 08/07 Ken TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 2 CLUB ATLETICO DE MADRID ---91oN---
5619:12 pm 07/07 Ken TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 2 MANCHESTER CITY FC --Taliban--
5618:53 pm 07/07 Ken TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 1 MANCHESTER CITY FC --Taliban--
5618:40 pm 07/07 Ken TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 1 MANCHESTER CITY FC --Taliban--
5616:30 pm 07/07 zhitungFCB MANCHESTER CITY FC 3 - 1 CLUB ATLETICO DE MADRID Ken
5616:12 pm 07/07 zhitungFCB MANCHESTER CITY FC 3 - 0 CLUB ATLETICO DE MADRID Ken

Season này

Điểm: 254

Rating: 416

Số trận đã chơi: 40

Thắng: 9

Thua: 27

Hòa: 4

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 4515

Thắng: 1621

Thua: 2342

Hòa: 528

Mất kết nối: 24

Tỷ lệ mất kết nối: 0.53 %


Thông tin người chơi CuDen

"Ga FC"

5522:31 pm 29/06 CuDen CLUB ATLETICO DE MADRID 2 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC Roronoa
5522:12 pm 29/06 CuDen CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC Roronoa
5521:50 pm 28/06 joystick MANCHESTER UNITED FC 1 - 0 CLUB ATLETICO DE MADRID CuDen
5521:37 pm 28/06 joystick MANCHESTER UNITED FC 1 - 1 CLUB ATLETICO DE MADRID CuDen
5521:23 pm 28/06 joystick MANCHESTER UNITED FC 1 - 3 CLUB ATLETICO DE MADRID CuDen
5521:10 pm 28/06 joystick MANCHESTER UNITED FC 0 - 2 CLUB ATLETICO DE MADRID CuDen
5520:29 pm 28/06 CuDen CLUB ATLETICO DE MADRID 2 - 1 MANCHESTER CITY FC gt
5520:16 pm 28/06 CuDen CLUB ATLETICO DE MADRID 0 - 0 MANCHESTER CITY FC gt
5519:42 pm 28/06 CuDen CLUB ATLETICO DE MADRID 3 - 1 LIVERPOOL FC gt
5519:29 pm 28/06 CuDen CLUB ATLETICO DE MADRID 2 - 0 LIVERPOOL FC gt

Season này

Điểm: 0

Rating: 415

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2533

Thắng: 922

Thua: 1351

Hòa: 259

Mất kết nối: 1

Tỷ lệ mất kết nối: 0.04 %