Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: mrhate1911

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi mrhate1911

""

3123:29 pm 13/02 mrhate1911 Real Madrid 3 - 1 FC Bayern Munchen chihieupy
3123:15 pm 13/02 mrhate1911 Real Madrid 2 - 4 FC Bayern Munchen chihieupy
3123:00 pm 13/02 mrhate1911 FC Bayern Munchen 2 - 0 Chelsea chihieupy
3122:46 pm 13/02 mrhate1911 FC Bayern Munchen 3 - 0 Chelsea chihieupy
3122:33 pm 13/02 mrhate1911 FC Bayern Munchen 0 - 1 Chelsea chihieupy
3122:20 pm 13/02 mrhate1911 FC Bayern Munchen 4 - 1 Chelsea chihieupy
3122:06 pm 13/02 mrhate1911 Manchester City 1 - 1 Manchester United chihieupy
3121:53 pm 13/02 mrhate1911 Manchester City 2 - 2 Manchester United chihieupy
3121:39 pm 13/02 mrhate1911 Manchester City 1 - 2 Manchester United chihieupy
3121:24 pm 13/02 mrhate1911 Manchester City 3 - 1 Manchester United chihieupy

Season này

Điểm: 0

Rating: 433

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 44

Thắng: 18

Thua: 21

Hòa: 5

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi nct

""

4315:41 pm 06/04
-mexi-
Liverpool 1 - 1 Manchester City
AQ
4315:26 pm 06/04
-mexi-
Liverpool 3 - 0 Manchester City
AQ
4315:07 pm 06/04
-mexi-
Liverpool 3 - 2 Manchester City
AQ
4313:47 pm 06/04
-mexi-
Arsenal 2 - 1 Manchester City
AQ
4314:14 pm 27/03
nct
Manchester City 1 - 3 Liverpool
mexi
4314:00 pm 27/03
nct
Manchester City 2 - 2 Liverpool
mexi
4313:45 pm 27/03
nct
Manchester City 0 - 0 Liverpool
mexi
3114:27 pm 18/02 LyNhaKy AC Milan 2 - 5 FC Bayern Munchen nct
3114:13 pm 18/02 LyNhaKy AC Milan 1 - 3 FC Bayern Munchen nct
3100:14 am 18/02 HD_AMoLaHo Manchester United 0 - 2 FC Bayern Munchen nct

Season này

Điểm: 0

Rating: 448

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 176

Thắng: 59

Thua: 77

Hòa: 40

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Kts.T

".............."

5123:25 pm 25/02
TVC18
Swansea City 2 - 2 Leicester City S9
5123:09 pm 25/02
TVC18
Swansea City 1 - 1 Leicester City S9
5122:55 pm 25/02
TVC18
Swansea City 2 - 1 Leicester City S9
5122:40 pm 25/02
TVC18
Swansea City 2 - 0 Leicester City S9
5122:24 pm 25/02
TVC18
Swansea City 1 - 2 Leicester City S9
5122:08 pm 25/02 S9 Leicester City 4 - 1 Swansea City
TVC18
5121:46 pm 25/02 S9 Swansea City 2 - 0 Leicester City
Kts.T
5123:31 pm 24/02
--Taliban--
Lille OSC 0 - 2 Leicester City
Kts.T
5123:17 pm 24/02
--Taliban--
Lille OSC 2 - 2 Leicester City
Kts.T
5123:00 pm 24/02
--Taliban--
Olympique Marseille 2 - 2 Toulouse
Kts.T

Season này

Điểm: 0

Rating: 523

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 992

Thắng: 403

Thua: 356

Hòa: 233

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %