Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: mongtuyen

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi --M--

"face,,Nguyen Manh"

4813:00 pm 12/12 Leo Messi Lille OSC 2 - 0 F.C. Internazionale Milano --M--
4812:29 pm 12/12 A.ZU Lille OSC 4 - 4 F.C. Internazionale Milano --M--
4812:09 pm 12/12 A.ZU Lille OSC 3 - 0 F.C. Internazionale Milano --M--
4811:55 am 12/12 A.ZU Lille OSC 3 - 1 F.C. Internazionale Milano --M--
4811:41 am 12/12 A.ZU Lille OSC 1 - 4 F.C. Internazionale Milano --M--
4811:27 am 12/12 A.ZU Lille OSC 1 - 3 F.C. Internazionale Milano --M--
4812:36 pm 11/12 --M-- F.C. Internazionale Milano 1 - 3 Liverpool hanampt
4811:44 am 11/12 SUPER Manchester City 2 - 3 F.C. Internazionale Milano --M--
4811:29 am 11/12 SUPER Manchester City 2 - 1 F.C. Internazionale Milano --M--
4816:31 pm 09/12 --M-- F.C. Internazionale Milano 2 - 3 Manchester City zhitung

Season này

Điểm: 462

Rating: 458

Số trận đã chơi: 199

Thắng: 86

Thua: 101

Hòa: 12

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2630

Thắng: 1057

Thua: 1242

Hòa: 297

Mất kết nối: 34

Tỷ lệ mất kết nối: 1.29 %


Thông tin người chơi M_mobile

"thang nho may man"

4813:30 pm 21/11 joystick Liverpool 2 - 1 Manchester City M_mobile
4813:17 pm 21/11 joystick Liverpool 1 - 1 Manchester City M_mobile
4813:01 pm 21/11 joystick Liverpool 2 - 0 Manchester City M_mobile
4812:45 pm 21/11 M_mobile Dong Tam Long An 0 - 3 Quang Ninh teps
4810:30 am 09/11 TITON Quang Ninh 3 - 2 Dong Tam Long An M_mobile
4810:12 am 09/11 TITON Quang Ninh 2 - 0 Dong Tam Long An M_mobile
4816:27 pm 08/11 M_mobile Dong Tam Long An 0 - 1 Dong Tam Long An Ro10
4816:11 pm 08/11 M_mobile Dong Tam Long An 0 - 3 Dong Tam Long An Ro10
4815:54 pm 08/11 M_mobile F.C. Internazionale Milano 1 - 0 Liverpool Ro10
4815:37 pm 08/11 M_mobile F.C. Internazionale Milano 0 - 2 Liverpool Ro10

Season này

Điểm: 214

Rating: 472

Số trận đã chơi: 32

Thắng: 7

Thua: 24

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2712

Thắng: 1103

Thua: 1215

Hòa: 370

Mất kết nối: 24

Tỷ lệ mất kết nối: 0.88 %


Thông tin người chơi --NVMANH--

"xoac giao huu dey"

4712:33 pm 03/10 X1_R Liverpool 3 - 2 FSV Mainz 05 --NVMANH--
4712:19 pm 03/10 X1_R Liverpool 2 - 3 FSV Mainz 05 --NVMANH--
4712:03 pm 03/10 X1_R Liverpool 5 - 1 FSV Mainz 05 --NVMANH--
4711:44 am 03/10 --NVMANH-- F.C. Internazionale Milano 0 - 3 Manchester City Henryson
4711:29 am 03/10 --NVMANH-- F.C. Internazionale Milano 0 - 5 Manchester City Henryson
4716:37 pm 04/08 HAIDANG Manchester City 2 - 0 Liverpool --NVMANH--
4716:22 pm 04/08 HAIDANG Manchester City 1 - 0 Liverpool --NVMANH--
4716:08 pm 04/08 HAIDANG Manchester City 0 - 0 Liverpool --NVMANH--
4715:53 pm 04/08 HAIDANG Manchester City 4 - 2 Liverpool --NVMANH--
4715:36 pm 04/08 --NVMANH-- Liverpool 3 - 4 Manchester City --PEP--

Season này

Điểm: 0

Rating: 459

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1472

Thắng: 569

Thua: 681

Hòa: 214

Mất kết nối: 8

Tỷ lệ mất kết nối: 0.54 %