Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: minh1102

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: không có

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi TayNam

"----->>>><<<<-----(..)"

5200:53 am 27/03 Mr.Minh Leicester City 3 - 2 Swansea City TayNam
5200:37 am 27/03 Mr.Minh Leicester City 3 - 5 Swansea City TayNam
5200:23 am 27/03 Mr.Minh Leicester City 3 - 5 Swansea City TayNam
5200:08 am 27/03 Mr.Minh Leicester City 3 - 0 Swansea City TayNam
5223:54 pm 26/03 Mr.Minh Leicester City 2 - 1 Swansea City TayNam
5223:40 pm 26/03 Mr.Minh Leicester City 1 - 1 Swansea City TayNam
5223:25 pm 26/03 Mr.Minh Leicester City 4 - 4 Swansea City TayNam
5213:43 pm 26/03 HP Newcastle United 2 - 4 Tottenham Hotspurs TayNam
5213:30 pm 26/03 HP Newcastle United 4 - 3 Tottenham Hotspurs TayNam
5213:16 pm 26/03 HP Newcastle United 1 - 1 Tottenham Hotspurs TayNam

Season này

Điểm: 460

Rating: 559

Số trận đã chơi: 61

Thắng: 26

Thua: 28

Hòa: 7

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2439

Thắng: 1223

Thua: 924

Hòa: 292

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Minh112

"No sad !!!!!!"

5201:11 am Ken Olympique Marseille 4 - 5 Swansea City Minh112
5200:53 am Ken Olympique Marseille 0 - 6 Swansea City Minh112
5200:40 am Ken Olympique Marseille 1 - 3 Swansea City Minh112
5200:27 am Ken Olympique Marseille 0 - 1 Swansea City Minh112
5200:15 am Ken Olympique Marseille 1 - 0 Swansea City Minh112
5202:28 am 29/03 playermetal Leicester City 1 - 4 Swansea City Minh112
5202:14 am 29/03 playermetal Leicester City 3 - 1 Swansea City Minh112
5202:00 am 29/03 playermetal Leicester City 0 - 1 Swansea City Minh112
5201:46 am 29/03 playermetal Leicester City 5 - 0 Swansea City Minh112
5201:32 am 29/03 playermetal Leicester City 4 - 3 Swansea City Minh112

Season này

Điểm: 460

Rating: 610

Số trận đã chơi: 52

Thắng: 22

Thua: 23

Hòa: 7

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1609

Thắng: 918

Thua: 549

Hòa: 142

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi RANH

"Giao luu nhe..."

5200:55 am 14/03 NAPOLEON F.C. Barcelona 3 - 2 Swansea City RANH
5200:41 am 14/03 NAPOLEON F.C. Barcelona 2 - 2 Swansea City RANH
5200:27 am 14/03 NAPOLEON F.C. Barcelona 2 - 1 Swansea City RANH
5200:13 am 14/03 NAPOLEON F.C. Barcelona 1 - 6 Swansea City RANH
5223:59 pm 13/03 NAPOLEON F.C. Barcelona 3 - 3 Swansea City RANH
5223:43 pm 13/03 NAPOLEON F.C. Barcelona 3 - 1 Swansea City RANH
5223:29 pm 13/03 NAPOLEON F.C. Barcelona 3 - 0 Swansea City RANH
5223:16 pm 13/03 NAPOLEON F.C. Barcelona 1 - 1 Swansea City RANH
5200:29 am 12/03 playermetal Leicester City 1 - 2 Swansea City RANH
5200:11 am 12/03 playermetal Leicester City 1 - 2 Swansea City RANH

Season này

Điểm: 315

Rating: 705

Số trận đã chơi: 10

Thắng: 3

Thua: 4

Hòa: 3

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 192

Thắng: 131

Thua: 47

Hòa: 14

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %