Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: minh1102

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: không có

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi Minh112

"No sad !!!!!!"

5620:58 pm 11/07 -kakalot- MANCHESTER UNITED FC 1 - 3 MANCHESTER CITY FC Minh112
5622:55 pm 09/07
Minh112
LIVERPOOL FC 1 - 2 JUVENTUS FC
Lion
5622:37 pm 09/07
Lion
JUVENTUS FC 1 - 0 LIVERPOOL FC
Minh112
5622:20 pm 09/07
Lion
JUVENTUS FC 2 - 1 LIVERPOOL FC
Minh112
5621:47 pm 09/07
Lion
MANCHESTER UNITED FC 0 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR FC
Minh112
5601:14 am 09/07 playermetal Belgium 0 - 1 Italy Minh112
5600:59 am 09/07 playermetal Belgium 3 - 1 Italy Minh112
5600:43 am 09/07 playermetal France 1 - 5 Italy Minh112
5622:45 pm 08/07
Minh112
MANCHESTER CITY FC 3 - 2 JUVENTUS FC
DuongNam
5622:19 pm 08/07
So0
MANCHESTER CITY FC 3 - 2 LIVERPOOL FC
DuongNam

Season này

Điểm: 493

Rating: 609

Số trận đã chơi: 12

Thắng: 7

Thua: 3

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1778

Thắng: 995

Thua: 608

Hòa: 175

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi TayNam

"----->>>><<<<-----(..)"

5622:22 pm 15/07 ---bin--- MANCHESTER UNITED FC 4 - 4 MANCHESTER CITY FC TayNam
5622:07 pm 15/07 ---bin--- MANCHESTER UNITED FC 5 - 4 MANCHESTER CITY FC TayNam
5621:52 pm 15/07 ---bin--- MANCHESTER UNITED FC 4 - 4 MANCHESTER CITY FC TayNam
5622:44 pm 14/07 manhxuan MANCHESTER UNITED FC 3 - 2 REAL MADRID CF TayNam
5622:30 pm 14/07 manhxuan MANCHESTER UNITED FC 0 - 1 REAL MADRID CF TayNam
5622:17 pm 14/07 manhxuan MANCHESTER UNITED FC 2 - 2 REAL MADRID CF TayNam
5622:02 pm 14/07 manhxuan REAL MADRID CF 3 - 3 MANCHESTER CITY FC TayNam
5620:11 pm 14/07 VietNam_Airline LIVERPOOL FC 0 - 0 MANCHESTER CITY FC TayNam
5615:54 pm 13/07 So0 MANCHESTER CITY FC 2 - 1 LIVERPOOL FC TayNam
5615:41 pm 13/07 So0 MANCHESTER CITY FC 2 - 1 LIVERPOOL FC TayNam

Season này

Điểm: 370

Rating: 557

Số trận đã chơi: 27

Thắng: 8

Thua: 13

Hòa: 6

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2674

Thắng: 1329

Thua: 1013

Hòa: 332

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi RANH

"Giao luu nhe..."

5200:55 am 14/03 NAPOLEON FC BAYERN MUNCHEN 3 - 2 MANCHESTER CITY FC RANH
5200:41 am 14/03 NAPOLEON FC BAYERN MUNCHEN 2 - 2 MANCHESTER CITY FC RANH
5200:27 am 14/03 NAPOLEON FC BAYERN MUNCHEN 2 - 1 MANCHESTER CITY FC RANH
5200:13 am 14/03 NAPOLEON FC BAYERN MUNCHEN 1 - 6 MANCHESTER CITY FC RANH
5223:59 pm 13/03 NAPOLEON FC BAYERN MUNCHEN 3 - 3 MANCHESTER CITY FC RANH
5223:43 pm 13/03 NAPOLEON FC BAYERN MUNCHEN 3 - 1 MANCHESTER CITY FC RANH
5223:29 pm 13/03 NAPOLEON FC BAYERN MUNCHEN 3 - 0 MANCHESTER CITY FC RANH
5223:16 pm 13/03 NAPOLEON FC BAYERN MUNCHEN 1 - 1 MANCHESTER CITY FC RANH
5200:29 am 12/03 playermetal LIVERPOOL FC 1 - 2 MANCHESTER CITY FC RANH
5200:11 am 12/03 playermetal LIVERPOOL FC 1 - 2 MANCHESTER CITY FC RANH

Season này

Điểm: 0

Rating: 705

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 202

Thắng: 134

Thua: 51

Hòa: 17

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %