Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: mdt2017

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: Pes 6 online Việt Nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi EB.Messi

"Leo Messi"

6911:57 am 14/09 Super_starts MANCHESTER UNITED FC 2 - 4 FC BARCELONA EB.Messi
6911:52 am 13/09 GMT MANCHESTER UNITED FC 2 - 4 FC BARCELONA EB.Messi
6911:36 am 13/09 GMT MANCHESTER UNITED FC 0 - 1 FC BARCELONA EB.Messi
6911:07 am 13/09 EB.Messi FC BARCELONA 3 - 2 MANCHESTER UNITED FC LCBadius
6910:52 am 13/09 EB.Messi FC BARCELONA 5 - 0 MANCHESTER UNITED FC LCBadius
6913:31 pm 12/09 EB.Messi FC BARCELONA 6 - 1 REAL MADRID CF No-Pen
6913:14 pm 12/09 EB.Messi FC BARCELONA 5 - 3 REAL MADRID CF No-Pen
6912:58 pm 12/09 EB.Messi FC BARCELONA 2 - 1 REAL MADRID CF No-Pen
6912:32 pm 12/09 EB.Messi FC BARCELONA 4 - 1 MANCHESTER UNITED FC dopamin
6914:39 pm 11/09 EB.Messi FC BARCELONA 1 - 0 MANCHESTER CITY FC Ken

Season này

Điểm: 720

Rating: 496

Số trận đã chơi: 65

Thắng: 45

Thua: 12

Hòa: 8

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2588

Thắng: 1028

Thua: 1082

Hòa: 478

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Andrés Iniesta

"Barca Barca Barca !!!"

6618:00 pm 01/07 Andrés Iniesta FC BARCELONA 0 - 3 REAL MADRID CF chihieupy
6622:33 pm 30/06 WZ.Genzo PARIS SAINT-GERMAIN FC 3 - 3 FC BARCELONA Andrés Iniesta
6121:03 pm 05/03 donki LIVERPOOL FC 3 - 3 MANCHESTER UNITED FC Andrés Iniesta
6120:47 pm 05/03 donki LIVERPOOL FC 2 - 3 MANCHESTER UNITED FC Andrés Iniesta
6120:32 pm 05/03 donki LIVERPOOL FC 0 - 2 MANCHESTER UNITED FC Andrés Iniesta
6120:19 pm 05/03 donki LIVERPOOL FC 0 - 2 MANCHESTER UNITED FC Andrés Iniesta
6119:33 pm 05/03 donki LIVERPOOL FC 6 - 2 FC BARCELONA Andrés Iniesta
4615:18 pm 31/05 Andrés Iniesta FC BARCELONA 4 - 0 NORWICH CITY FC LinhNguyen
4615:04 pm 31/05 Andrés Iniesta FC BARCELONA 1 - 1 NORWICH CITY FC LinhNguyen
4614:51 pm 31/05 Andrés Iniesta FC BARCELONA 2 - 2 NORWICH CITY FC LinhNguyen

Season này

Điểm: 0

Rating: 412

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 330

Thắng: 114

Thua: 172

Hòa: 44

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Xavi Hernandez

"Tiki Taka"

6723:50 pm 07/07 MT REAL MADRID CF 0 - 2 FC BARCELONA Xavi Hernandez
6723:36 pm 07/07 MT REAL MADRID CF 0 - 2 FC BARCELONA Xavi Hernandez
6723:22 pm 07/07 MT REAL MADRID CF 5 - 4 FC BARCELONA Xavi Hernandez
6723:05 pm 07/07 MT REAL MADRID CF 1 - 0 FC BARCELONA Xavi Hernandez
6722:52 pm 07/07 MT REAL MADRID CF 0 - 1 FC BARCELONA Xavi Hernandez
6722:37 pm 07/07 MT REAL MADRID CF 1 - 2 FC BARCELONA Xavi Hernandez
6722:22 pm 07/07 MT REAL MADRID CF 1 - 1 FC BARCELONA Xavi Hernandez
6700:18 am 06/07 Ken REAL MADRID CF 1 - 0 FC BARCELONA Xavi Hernandez
6700:04 am 06/07 Ken REAL MADRID CF 0 - 1 FC BARCELONA Xavi Hernandez
6723:49 pm 05/07 Ken REAL MADRID CF 2 - 2 FC BARCELONA Xavi Hernandez

Season này

Điểm: 0

Rating: 443

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 967

Thắng: 347

Thua: 456

Hòa: 164

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %