Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: loi

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: PES 6 Online Việt Nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi MRLOI

""

5200:00 am
MB
Toulouse 1 - 2 Hellas Verona
Dicaprio
5223:44 pm 29/03
MB
Toulouse 0 - 1 Hellas Verona
Dicaprio
5223:28 pm 29/03
MB
Toulouse 4 - 1 Tottenham Hotspurs
Dicaprio
5223:09 pm 29/03
MB
Leicester City 2 - 3 F.C. Internazionale Milano
Dicaprio
5222:52 pm 29/03
MB
Leicester City 0 - 2 F.C. Internazionale Milano
Dicaprio
5222:37 pm 29/03
MB
Leicester City 0 - 6 F.C. Internazionale Milano
Dicaprio
5222:15 pm 29/03
MB
Leicester City 0 - 1 F.C. Internazionale Milano
Dicaprio
5223:50 pm 27/03
Kts.T
Leicester City 1 - 3 F.C. Internazionale Milano
MB
5223:30 pm 27/03
--Taliban--
Leicester City 1 - 1 Swansea City
MB
5223:15 pm 27/03
--Taliban--
Leicester City 2 - 2 Swansea City
MB

Season này

Điểm: 466

Rating: 352

Số trận đã chơi: 3

Thắng: 2

Thua: 0

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 214

Thắng: 54

Thua: 120

Hòa: 40

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi -1102-

""

3509:51 am 21/07 -1102- Manchester United 2 - 2 Liverpool _MrLoi_
3509:35 am 21/07 -1102- Manchester United 1 - 2 Liverpool _MrLoi_
3509:19 am 21/07 _MrLoi_ Paris Saint Germain 3 - 1 Manchester United -1102-
3310:54 am 05/05 -BE-TAP-CHOI- Real Madrid 2 - 1 Manchester United -1102-
3310:31 am 05/05 -1102- Real Madrid 0 - 1 Liverpool _MrLoi_
3310:06 am 05/05 -1102- Real Madrid 0 - 1 Paris Saint Germain _MrLoi_
3309:51 am 05/05 -1102- Real Madrid 3 - 1 F.C. Barcelona _MrLoi_
3309:35 am 05/05 -1102- F.C. Barcelona 1 - 2 Manchester City _MrLoi_
3309:19 am 05/05 _MrLoi_ Liverpool 1 - 1 Manchester United -1102-
3023:28 pm 25/01 _MrLoi_ F.C. Barcelona 1 - 1 Real Madrid -1102-

Season này

Điểm: 0

Rating: 218

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 47

Thắng: 6

Thua: 31

Hòa: 10

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi 2003

""

2518:19 pm 30/08 2003 Real Madrid 1 - 1 Juventus A.Pirlo
2518:03 pm 30/08 2003 Real Madrid 1 - 2 Juventus A.Pirlo
2517:48 pm 30/08 2003 Real Madrid 0 - 2 Juventus A.Pirlo
2517:10 pm 30/08 2003 FC Bayern Munchen 0 - 4 Juventus A.Pirlo
2516:55 pm 30/08 2003 FC Bayern Munchen 1 - 1 Juventus A.Pirlo
2515:44 pm 25/08 2003 Manchester United 2 - 0 Chelsea tithb123
2016:07 pm 10/03 2003 FC Bayern Munchen 1 - 2 Real Madrid zmax94
1614:10 pm 07/11 2003 Real Madrid 0 - 3 FC Bayern Munchen ---Thiện Sơn---
1613:55 pm 07/11 2003 Real Madrid 3 - 5 FC Bayern Munchen ---Thiện Sơn---
1510:42 am 31/10 2003 Real Madrid 0 - 2 Manchester United myhafc

Season này

Điểm: 0

Rating: 240

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 15

Thắng: 3

Thua: 9

Hòa: 3

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %