Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: lexuantrang2018

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi Dicaprio

"Dung ru solo, minh chi da 22"

5123:10 pm 25/02 Dicaprio Leicester City 0 - 2 Leicester City DARKRAIN-06
5122:54 pm 25/02 Dicaprio Leicester City 2 - 1 Leicester City DARKRAIN-06
5122:36 pm 25/02 Dicaprio Leicester City 2 - 2 Leicester City DARKRAIN-06
5123:31 pm 24/02
--Taliban--
Lille OSC 0 - 2 Leicester City
Kts.T
5123:17 pm 24/02
--Taliban--
Lille OSC 2 - 2 Leicester City
Kts.T
5123:00 pm 24/02
--Taliban--
Olympique Marseille 2 - 2 Toulouse
Kts.T
5122:44 pm 24/02
--Taliban--
Olympique Marseille 2 - 1 Toulouse
Kts.T
5122:10 pm 24/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 5 - 3 Leicester City Dicaprio
5121:55 pm 24/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 3 - 2 Leicester City Dicaprio
5100:42 am 23/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 0 - 1 Leicester City
Kts.T

Season này

Điểm: 350

Rating: 597

Số trận đã chơi: 10

Thắng: 4

Thua: 4

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 410

Thắng: 222

Thua: 140

Hòa: 48

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Braveteam

"DICAPRIO =))"

4823:46 pm 09/11 Braveteam Liverpool 0 - 2 Tottenham Hotspurs MT
4823:31 pm 09/11 MT Liverpool 2 - 1 Liverpool Braveteam
4823:13 pm 09/11 MT Liverpool 1 - 0 Liverpool Braveteam
4823:00 pm 09/11 MT Liverpool 1 - 2 Liverpool Braveteam
4721:04 pm 17/09 pdg91 Southampton 2 - 2 Liverpool Braveteam
4720:49 pm 17/09 pdg91 Southampton 0 - 4 Liverpool Braveteam
4722:04 pm 09/08
MB
Lille OSC 0 - 1 Liverpool
Lion
4700:31 am 05/07
Braveteam
Manchester City 1 - 4 Manchester United
So0
4700:14 am 05/07
Braveteam
Manchester City 2 - 2 Manchester United
So0
4723:57 pm 04/07
Braveteam
Manchester City 1 - 1 Manchester United
So0

Season này

Điểm: 0

Rating: 544

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 362

Thắng: 168

Thua: 136

Hòa: 58

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi ------0-----

"See? I'm DiCaprio =))"

4800:42 am 07/11 hanampt Liverpool 2 - 0 Liverpool ------0-----
4800:28 am 07/11 hanampt Liverpool 2 - 1 Liverpool ------0-----
4800:14 am 07/11 hanampt Liverpool 3 - 4 Liverpool ------0-----
4823:55 pm 06/11 hanampt Liverpool 2 - 3 Liverpool ------0-----
4823:42 pm 06/11 hanampt Liverpool 3 - 0 Liverpool ------0-----
4823:27 pm 06/11 hanampt Liverpool 3 - 4 Liverpool ------0-----
4823:12 pm 06/11 hanampt Liverpool 3 - 1 Liverpool ------0-----
4822:18 pm 06/11 nhn Lille OSC 3 - 4 Liverpool ------0-----
4800:24 am 02/11
MRLOI
F.C. Internazionale Milano 3 - 2 Lille OSC
FCB
4800:06 am 02/11
MRLOI
Toulouse 0 - 3 Lille OSC
FCB

Season này

Điểm: 0

Rating: 596

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 465

Thắng: 246

Thua: 156

Hòa: 63

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %