Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: letung1692

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi letung1692

"choi khong duoc xoac"

4822:54 pm 12/12 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 1 Liverpool TUPRO
4822:35 pm 12/12 letung1692 F.C. Internazionale Milano 3 - 2 Liverpool TUPRO
4821:31 pm 12/12 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 0 Liverpool TUPRO
4822:40 pm 11/12 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 2 Liverpool TUPRO
4822:08 pm 11/12 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 2 Liverpool TUPRO
4821:54 pm 11/12 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 2 Liverpool TUPRO
4821:40 pm 11/12 letung1692 F.C. Internazionale Milano 0 - 1 Liverpool TUPRO
4821:26 pm 11/12 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 1 Liverpool TUPRO
4821:07 pm 11/12 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 1 Liverpool TUPRO
4820:47 pm 11/12 letung1692 F.C. Internazionale Milano 2 - 0 Liverpool TUPRO

Season này

Điểm: 417

Rating: 409

Số trận đã chơi: 266

Thắng: 91

Thua: 135

Hòa: 40

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2908

Thắng: 990

Thua: 1521

Hòa: 397

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi letung12

""

4616:40 pm 13/06 TUPRO Liverpool 0 - 2 F.C. Internazionale Milano letung12
4616:26 pm 13/06 TUPRO Liverpool 3 - 2 F.C. Internazionale Milano letung12
4616:11 pm 13/06 TUPRO Liverpool 0 - 0 F.C. Internazionale Milano letung12
4615:54 pm 13/06 TUPRO Liverpool 2 - 0 F.C. Internazionale Milano letung12
4615:40 pm 13/06 TUPRO Liverpool 5 - 2 F.C. Internazionale Milano letung12
4615:26 pm 13/06 TUPRO Liverpool 3 - 1 F.C. Internazionale Milano letung12
4615:12 pm 13/06 TUPRO Liverpool 2 - 0 F.C. Internazionale Milano letung12
4614:59 pm 13/06 TUPRO Liverpool 2 - 0 F.C. Internazionale Milano letung12
4614:43 pm 13/06 TUPRO Liverpool 2 - 0 F.C. Internazionale Milano letung12
4614:28 pm 13/06 TUPRO Liverpool 0 - 0 F.C. Internazionale Milano letung12

Season này

Điểm: 0

Rating: 418

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 545

Thắng: 199

Thua: 288

Hòa: 58

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi letung34

"khong duoc xoac"

3611:45 am 05/08 TIKITAKA F.C. Barcelona 2 - 1 Real Madrid letung34
3611:32 am 05/08 TIKITAKA F.C. Barcelona 4 - 3 Real Madrid letung34
3611:19 am 05/08 TIKITAKA F.C. Barcelona 4 - 0 Real Madrid letung34
3611:06 am 05/08 TIKITAKA F.C. Barcelona 5 - 0 Real Madrid letung34
3610:53 am 05/08 TIKITAKA F.C. Barcelona 1 - 3 Real Madrid letung34
3610:39 am 05/08 TIKITAKA F.C. Barcelona 4 - 0 Real Madrid letung34
3610:26 am 05/08 TIKITAKA F.C. Barcelona 5 - 0 Real Madrid letung34
3623:02 pm 04/08 DUMI Arsenal 2 - 1 Arsenal letung34
3622:35 pm 04/08 ThanhSon Chelsea 4 - 4 Real Madrid letung34
3622:16 pm 04/08 ducxavi FC Bayern Munchen 2 - 1 Real Madrid letung34

Season này

Điểm: 0

Rating: 327

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 162

Thắng: 45

Thua: 101

Hòa: 16

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %