Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: langtuott

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi donki

"I LOVE VIET NAM!"

7622:18 pm 08/08 -TNT- CLB TP HO CHI MINH 3 - 3 CLB DAK LAK donki
7622:02 pm 08/08 -TNT- CLB TP HO CHI MINH 0 - 0 CLB DAK LAK donki
7621:49 pm 08/08 -TNT- CLB TP HO CHI MINH 0 - 2 CLB DAK LAK donki
7621:36 pm 08/08 -TNT- CLB TP HO CHI MINH 0 - 6 CLB DAK LAK donki
7621:22 pm 08/08 -TNT- CLB TP HO CHI MINH 0 - 3 CLB DAK LAK donki
7621:05 pm 08/08 donki CLB DAK LAK 1 - 0 CLB SHB DA NANG DucTien
7620:51 pm 08/08 donki CLB DAK LAK 6 - 2 CLB SHB DA NANG DucTien
7620:34 pm 08/08 donki CLB DAK LAK 0 - 0 CLB SHB DA NANG DucTien
7622:21 pm 07/08 _VQ_ CLB LONG AN 1 - 0 CLB DAK LAK donki
7622:06 pm 07/08 donki CLB DAK LAK 2 - 3 CLB LONG AN _VQ_

Season này

Điểm: 577

Rating: 587

Số trận đã chơi: 460

Thắng: 218

Thua: 147

Hòa: 95

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 5026

Thắng: 2469

Thua: 1580

Hòa: 977

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi VC.Ductrong

""

7300:06 am 07/02 kenkn PSV EINDHOVEN 1 - 1 FC PORTO VC.Ductrong
7323:51 pm 06/02 kenkn PSV EINDHOVEN 1 - 2 FC PORTO VC.Ductrong
7323:37 pm 06/02 kenkn PSV EINDHOVEN 0 - 0 FC PORTO VC.Ductrong
7323:24 pm 06/02 kenkn PSV EINDHOVEN 2 - 1 FC PORTO VC.Ductrong
7323:09 pm 06/02 kenkn PSV EINDHOVEN 1 - 1 FC PORTO VC.Ductrong
7322:55 pm 06/02 kenkn PSV EINDHOVEN 1 - 3 FC PORTO VC.Ductrong
7322:39 pm 06/02 kenkn PSV EINDHOVEN 4 - 0 FC PORTO VC.Ductrong
7322:25 pm 06/02 kenkn PSV EINDHOVEN 2 - 2 FC PORTO VC.Ductrong
7322:12 pm 06/02 kenkn PSV EINDHOVEN 2 - 1 FC PORTO VC.Ductrong
7321:57 pm 06/02 kenkn PSV EINDHOVEN 1 - 1 FC PORTO VC.Ductrong

Season này

Điểm: 0

Rating: 567

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 310

Thắng: 146

Thua: 104

Hòa: 60

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi LEG0

""

7416:09 pm 22/03 LEG0 GALATASARAY SK 1 - 0 FC PORTO TINHNB
7415:56 pm 22/03 LEG0 GALATASARAY SK 4 - 0 FC PORTO TINHNB
7415:42 pm 22/03 LEG0 GALATASARAY SK 5 - 1 FC PORTO TINHNB
7415:28 pm 22/03 LEG0 GALATASARAY SK 2 - 0 FC PORTO TINHNB
7415:14 pm 22/03 LEG0 GALATASARAY SK 3 - 0 FC PORTO TINHNB
7415:00 pm 22/03 LEG0 GALATASARAY SK 2 - 2 FC PORTO TINHNB
7317:33 pm 06/03 katori PARIS SAINT-GERMAIN FC 1 - 2 FC BARCELONA LEG0
7317:19 pm 06/03 katori PARIS SAINT-GERMAIN FC 2 - 1 FC BARCELONA LEG0
7316:59 pm 06/03 LEG0 FC BARCELONA 2 - 2 LIVERPOOL FC khoaito123
7316:44 pm 06/03 LEG0 FC BARCELONA 1 - 0 LIVERPOOL FC khoaito123

Season này

Điểm: 0

Rating: 538

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 35

Thắng: 17

Thua: 11

Hòa: 7

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %