Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: langtuott

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi donki

"Fiveserver rules!"

6322:05 pm 11/04 donki LIVERPOOL FC 1 - 5 JUVENTUS FC teps
6321:50 pm 11/04 donki LIVERPOOL FC 2 - 2 JUVENTUS FC teps
6321:24 pm 11/04 donki LIVERPOOL FC 2 - 3 JUVENTUS FC teps
6320:06 pm 11/04 donki LIVERPOOL FC 2 - 5 BARCELONA CLASSIC -NTN-
6319:50 pm 11/04 donki LIVERPOOL FC 0 - 3 BARCELONA CLASSIC -NTN-
6318:31 pm 11/04 X1_R MANCHESTER UNITED FC 1 - 2 LIVERPOOL FC donki
6318:18 pm 11/04 X1_R MANCHESTER UNITED FC 0 - 3 LIVERPOOL FC donki
6315:35 pm 11/04 donki LIVERPOOL FC 3 - 2 FC INTERNAZIONALE teps
6315:20 pm 11/04 donki LIVERPOOL FC 3 - 0 FC INTERNAZIONALE teps
6315:07 pm 11/04 donki LIVERPOOL FC 1 - 2 FC INTERNAZIONALE teps

Season này

Điểm: 517

Rating: 537

Số trận đã chơi: 78

Thắng: 36

Thua: 31

Hòa: 11

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 214

Thắng: 98

Thua: 81

Hòa: 35

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi tttt

""

6218:27 pm 05/04 mh09 MANCHESTER UNITED FC 4 - 0 LIVERPOOL FC tttt
6218:13 pm 05/04 mh09 MANCHESTER UNITED FC 6 - 2 LIVERPOOL FC tttt
6217:58 pm 05/04 mh09 MANCHESTER UNITED FC 3 - 2 LIVERPOOL FC tttt
6221:29 pm 04/04 tttt LIVERPOOL FC 0 - 2 MANCHESTER CITY FC TuanSilva
6221:14 pm 04/04 tttt LIVERPOOL FC 1 - 3 MANCHESTER CITY FC TuanSilva
6220:50 pm 04/04 tttt LIVERPOOL FC 2 - 2 MANCHESTER CITY FC TuanSilva
6220:36 pm 04/04 tttt LIVERPOOL FC 1 - 4 MANCHESTER CITY FC TuanSilva
6220:20 pm 04/04 tttt LIVERPOOL FC 1 - 1 MANCHESTER CITY FC TuanSilva
6212:59 pm 03/04 tttt MANCHESTER UNITED FC 1 - 4 MANCHESTER CITY FC TuanSilva
6212:45 pm 03/04 tttt MANCHESTER UNITED FC 0 - 4 MANCHESTER CITY FC TuanSilva

Season này

Điểm: 0

Rating: 422

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 90

Thắng: 31

Thua: 44

Hòa: 15

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi LEG0

""

Season này

Điểm: 0

Rating: 0

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 0

Thắng:

Thua:

Hòa:

Mất kết nối:

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %