Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: khanhkien9x

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi khanhkien9x

""

4822:18 pm 12/12 ---91oN--- Parma FC 1 - 3 SS Lazio khanhkien9x
4822:01 pm 12/12 ---91oN--- Parma FC 4 - 1 SS Lazio khanhkien9x
4821:47 pm 12/12 ---91oN--- Parma FC 2 - 1 SS Lazio khanhkien9x
4821:34 pm 12/12 ---91oN--- Parma FC 2 - 2 SS Lazio khanhkien9x
4821:19 pm 12/12 ---91oN--- Parma FC 0 - 0 SS Lazio khanhkien9x
4821:00 pm 12/12 khanhkien9x F.C. Internazionale Milano 1 - 2 Manchester City Zico
4820:42 pm 12/12 khanhkien9x F.C. Internazionale Milano 3 - 1 Manchester City Zico
4820:28 pm 12/12 khanhkien9x Liverpool 1 - 1 Manchester City Zico
4816:20 pm 08/12 TI_CUN Cagliari 1 - 0 SS Lazio khanhkien9x
4816:06 pm 08/12 TI_CUN Cagliari 0 - 2 SS Lazio khanhkien9x

Season này

Điểm: 446

Rating: 446

Số trận đã chơi: 186

Thắng: 65

Thua: 85

Hòa: 36

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 0

Thắng:

Thua:

Hòa:

Mất kết nối:

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %


Thông tin người chơi thukien9x

""

Season này

Điểm: 0

Rating: 0

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 0

Thắng:

Thua:

Hòa:

Mất kết nối:

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %


Thông tin người chơi khanhkien95

""

Season này

Điểm: 0

Rating: 0

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 0

Thắng:

Thua:

Hòa:

Mất kết nối:

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %