Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: khaliq

Biệt danh: Kỳ Đen

Quốc tịch:

Nhóm: https://www.facebook.com/groups/pes6online.vn/

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi Inter-BOT

"Fiveserver ru "

5113:09 pm 18/02 Inter-BOT F.C. Internazionale Milano 0 - 0 Newcastle United joystick
5112:56 pm 18/02 Inter-BOT F.C. Internazionale Milano 0 - 1 Newcastle United joystick
5112:44 pm 18/02 Inter-BOT F.C. Internazionale Milano 1 - 1 Newcastle United joystick
5111:09 am 18/02 dominic F.C. Internazionale Milano 0 - 3 F.C. Internazionale Milano Inter-BOT
5110:55 am 18/02 dominic F.C. Internazionale Milano 1 - 1 F.C. Internazionale Milano Inter-BOT
5110:42 am 18/02 dominic F.C. Internazionale Milano 0 - 0 F.C. Internazionale Milano Inter-BOT
5000:28 am 29/01 -Dumi- Leicester City 2 - 0 Lille OSC Inter-BOT
5000:16 am 29/01 -Dumi- Leicester City 3 - 0 Lille OSC Inter-BOT
5012:17 pm 28/01 -CS- Manchester United 1 - 0 F.C. Barcelona Inter-BOT
5012:03 pm 28/01 -CS- Manchester United 3 - 2 F.C. Barcelona Inter-BOT

Season này

Điểm: 310

Rating: 244

Số trận đã chơi: 6

Thắng: 1

Thua: 1

Hòa: 4

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 250

Thắng: 54

Thua: 185

Hòa: 11

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi LyNhaKy

""

5111:50 am 25/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 0 - 0 Olympique Marseille ---WIN---
5122:10 pm 24/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 5 - 3 Leicester City Dicaprio
5121:55 pm 24/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 3 - 2 Leicester City Dicaprio
5123:31 pm 23/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 1 - 3 F.C. Barcelona ---91oN---
5123:17 pm 23/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 1 - 4 F.C. Barcelona ---91oN---
5123:02 pm 23/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 0 - 3 F.C. Barcelona ---91oN---
5122:49 pm 23/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 0 - 2 F.C. Barcelona ---91oN---
5110:01 am 23/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 1 - 2 Manchester United -mexi-
5109:45 am 23/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 1 - 3 Manchester United -mexi-
5109:28 am 23/02 LyNhaKy F.C. Internazionale Milano 0 - 1 Manchester United -mexi-

Season này

Điểm: 268

Rating: 274

Số trận đã chơi: 64

Thắng: 12

Thua: 40

Hòa: 12

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 981

Thắng: 225

Thua: 668

Hòa: 88

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi DanToc_H_mong

""

5122:10 pm 25/02 DanToc_H_mong F.C. Internazionale Milano 1 - 6 APOEL VinhHP
5121:52 pm 25/02 DanToc_H_mong F.C. Internazionale Milano 0 - 2 APOEL VinhHP
5112:50 pm 25/02 SUPER Leicester City 2 - 1 F.C. Internazionale Milano DanToc_H_mong
5112:29 pm 25/02 DanToc_H_mong F.C. Internazionale Milano 2 - 1 Olympique Marseille ---WIN---
5112:14 pm 25/02 DanToc_H_mong F.C. Internazionale Milano 0 - 3 Olympique Marseille ---WIN---
5112:17 pm 22/02 DanToc_H_mong F.C. Internazionale Milano 1 - 2 Newcastle United joystick
5111:22 am 22/02 playermetal Everton 1 - 0 F.C. Internazionale Milano DanToc_H_mong
5121:37 pm 21/02 DanToc_H_mong F.C. Internazionale Milano 0 - 4 Swansea City Roronoa
5121:19 pm 21/02 DanToc_H_mong F.C. Internazionale Milano 0 - 0 Swansea City Roronoa
5111:27 am 20/02 DanToc_H_mong Hellas Verona 0 - 0 Swansea City dominic

Season này

Điểm: 218

Rating: 278

Số trận đã chơi: 38

Thắng: 5

Thua: 25

Hòa: 8

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 865

Thắng: 209

Thua: 589

Hòa: 67

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %