Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: khaliq

Biệt danh: Kỳ Đen

Quốc tịch:

Nhóm: https://www.facebook.com/groups/pes6online.vn/

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi Inter-BOT

"Fiveserver ru "

6118:45 pm 26/02
--Taliban--
GENOA FC 6 - 1 LEICESTER CITY FC
Ngomc
6118:29 pm 26/02
--Taliban--
GENOA FC 2 - 0 LEICESTER CITY FC
Ngomc
6118:15 pm 26/02
Ngomc
LEICESTER CITY FC 2 - 1 GENOA FC
--Taliban--
6117:53 pm 26/02
Ngomc
LEICESTER CITY FC 5 - 3 AC MILAN
Jin
6117:37 pm 26/02
Ngomc
LEICESTER CITY FC 3 - 4 AC MILAN
Jin
6117:18 pm 26/02
Jin
CHELSEA FC 0 - 1 LEICESTER CITY FC
Ngomc
6117:03 pm 26/02
Jin
CHELSEA FC 1 - 0 LEICESTER CITY FC
Ngomc
6116:42 pm 26/02
Ngomc
LEICESTER CITY FC 3 - 0 AC MILAN
Jin
6123:41 pm 25/02
Ngomc
France 1 - 3 Argentina
-CS-
6123:23 pm 25/02
Ngomc
France 1 - 1 Netherlands
-CS-

Season này

Điểm: 0

Rating: 251

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 316

Thắng: 65

Thua: 222

Hòa: 29

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi DanToc_H_mong

""

6123:54 pm 26/02
Mr.Trung
Spain 0 - 4 France
Ngomc
6123:40 pm 26/02
Mr.Trung
Spain 1 - 3 France
Ngomc
6123:20 pm 26/02
Ngomc
CHELSEA FC 3 - 1 GENOA FC
Mr.Trung
6123:04 pm 26/02
Ngomc
CHELSEA FC 0 - 1 GENOA FC
Mr.Trung
6122:47 pm 26/02
Ngomc
LEICESTER CITY FC 3 - 0 LIVERPOOL FC
Mr.Trung
6122:30 pm 26/02
Ngomc
LEICESTER CITY FC 2 - 0 LIVERPOOL FC
Mr.Trung
6117:11 pm 21/02
MB
Brazil 0 - 3 Italy
Jin
6116:53 pm 21/02
MB
Brazil 1 - 1 Italy
Jin
6116:34 pm 21/02
Jin
FC BAYERN MUNCHEN 0 - 2 GENOA FC
MB
6116:17 pm 21/02
Jin
AC MILAN 0 - 1 GENOA FC
MB

Season này

Điểm: 0

Rating: 281

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1052

Thắng: 244

Thua: 704

Hòa: 104

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi LyNhaKy

""

6113:33 pm 27/02
MB
SOUTHAMPTON FC 0 - 1 LEICESTER CITY FC
_MrLoi_
6113:16 pm 27/02
MB
SOUTHAMPTON FC 3 - 3 Germany
_MrLoi_
6112:58 pm 27/02
MB
SOUTHAMPTON FC 1 - 2 Germany
_MrLoi_
6112:37 pm 27/02
_MrLoi_
Portugal 2 - 0 Brazil
MB
6122:39 pm 25/02
Ngomc
Brazil 0 - 3 LEICESTER CITY FC
-CS-
6118:04 pm 25/02
Lion
GENOA FC 1 - 1 LEICESTER CITY FC
Jin
6117:48 pm 25/02
Lion
GENOA FC 1 - 0 LEICESTER CITY FC
Jin
6117:33 pm 25/02
Lion
GENOA FC 2 - 3 LEICESTER CITY FC
Jin
6117:16 pm 25/02
Lion
GENOA FC 2 - 3 LEICESTER CITY FC
Jin
6121:25 pm 22/02
Ngomc
France 0 - 6 Argentina
Jin

Season này

Điểm: 0

Rating: 284

Số trận đã chơi: 2

Thắng: 0

Thua: 2

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1372

Thắng: 305

Thua: 894

Hòa: 173

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %