Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: kakaric18788

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi -CS-

"-Sexy-"

5622:18 pm 16/07 mexi LIVERPOOL FC 4 - 1 MANCHESTER CITY FC -CS-
5622:04 pm 16/07 mexi LIVERPOOL FC 4 - 2 MANCHESTER CITY FC -CS-
5621:49 pm 16/07 mexi LIVERPOOL FC 0 - 1 MANCHESTER CITY FC -CS-
5621:35 pm 16/07 mexi LIVERPOOL FC 1 - 3 MANCHESTER CITY FC -CS-
5621:20 pm 16/07 -CS- MANCHESTER CITY FC 1 - 0 LIVERPOOL FC mexi
5619:07 pm 16/07 -CS- REAL MADRID CF 4 - 3 MANCHESTER CITY FC So0
5618:54 pm 16/07 -CS- REAL MADRID CF 1 - 0 MANCHESTER CITY FC So0
5618:38 pm 16/07 -CS- REAL MADRID CF 0 - 1 MANCHESTER CITY FC So0
5618:24 pm 16/07 -CS- REAL MADRID CF 3 - 2 MANCHESTER CITY FC So0
5618:10 pm 16/07 -CS- REAL MADRID CF 2 - 0 MANCHESTER CITY FC So0

Season này

Điểm: 494

Rating: 672

Số trận đã chơi: 17

Thắng: 9

Thua: 6

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2926

Thắng: 1797

Thua: 780

Hòa: 343

Mất kết nối: 6

Tỷ lệ mất kết nối: 0.21 %


Thông tin người chơi Kaka'

"19"

5314:23 pm 22/04 HuyChuan MANCHESTER CITY FC 1 - 0 VALENCIA CF Kaka'
5122:10 pm 05/03 TVC18 MANCHESTER CITY FC 5 - 4 PARIS SAINT-GERMAIN FC Kaka'
5121:56 pm 05/03 TVC18 MANCHESTER CITY FC 2 - 1 PARIS SAINT-GERMAIN FC Kaka'
5118:49 pm 05/03 dxavi FC BAYERN MUNCHEN 1 - 0 PARIS SAINT-GERMAIN FC Kaka'
5118:35 pm 05/03 dxavi FC BAYERN MUNCHEN 0 - 0 PARIS SAINT-GERMAIN FC Kaka'
5118:09 pm 05/03 Kaka' EVERTON FC 1 - 0 PARIS SAINT-GERMAIN FC aBO
5117:54 pm 05/03 Kaka' EVERTON FC 6 - 1 PARIS SAINT-GERMAIN FC aBO
5121:54 pm 17/02 Kaka' PARIS SAINT-GERMAIN FC 0 - 1 FC BAYERN MUNCHEN Giggsy11
5121:39 pm 17/02 Kaka' PARIS SAINT-GERMAIN FC 1 - 2 FC BAYERN MUNCHEN Giggsy11
5121:20 pm 17/02 Kaka' PARIS SAINT-GERMAIN FC 0 - 1 FC BAYERN MUNCHEN Giggsy11

Season này

Điểm: 0

Rating: 707

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1177

Thắng: 785

Thua: 281

Hòa: 96

Mất kết nối: 15

Tỷ lệ mất kết nối: 1.27 %


Thông tin người chơi Kaka Ric

"Very sexy"

5422:39 pm 27/05 Kaka Ric MANCHESTER CITY FC 3 - 1 FC BAYERN MUNCHEN picollo
5422:26 pm 27/05 Kaka Ric MANCHESTER CITY FC 0 - 1 FC BAYERN MUNCHEN picollo
5422:13 pm 27/05 Kaka Ric MANCHESTER CITY FC 1 - 3 FC BAYERN MUNCHEN picollo
5423:43 pm 26/05 Kaka Ric MANCHESTER CITY FC 0 - 1 LIVERPOOL FC DARKRAIN-06
5423:29 pm 26/05 Kaka Ric MANCHESTER CITY FC 3 - 2 LIVERPOOL FC DARKRAIN-06
5423:15 pm 26/05 Kaka Ric MANCHESTER CITY FC 1 - 0 LIVERPOOL FC DARKRAIN-06
5422:02 pm 26/05 Kaka Ric MANCHESTER CITY FC 0 - 0 LIVERPOOL FC Lion
5421:48 pm 26/05 Kaka Ric MANCHESTER CITY FC 3 - 0 LIVERPOOL FC Lion
5421:34 pm 26/05 Kaka Ric MANCHESTER CITY FC 1 - 0 LIVERPOOL FC Lion
5421:21 pm 26/05 Kaka Ric MANCHESTER CITY FC 1 - 0 LIVERPOOL FC Lion

Season này

Điểm: 0

Rating: 658

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 898

Thắng: 538

Thua: 247

Hòa: 107

Mất kết nối: 6

Tỷ lệ mất kết nối: 0.67 %