Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: ka314

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi kaenter

""

5623:14 pm 02/08 kaenter MANCHESTER CITY FC 2 - 2 LIVERPOOL FC LyNhaKy
5622:57 pm 02/08 kaenter MANCHESTER UNITED FC 0 - 0 JUVENTUS FC LyNhaKy
5620:49 pm 02/08 kaenter FC BARCELONA 0 - 1 FC INTERNAZIONALE David_
5620:34 pm 02/08 kaenter FC BARCELONA 1 - 2 FC INTERNAZIONALE David_
5601:06 am 02/08 chihieupy FC INTERNAZIONALE 2 - 0 MANCHESTER CITY FC kaenter
5600:51 am 02/08 chihieupy FC INTERNAZIONALE 1 - 1 MANCHESTER CITY FC kaenter
5600:38 am 02/08 chihieupy FC INTERNAZIONALE 3 - 2 MANCHESTER CITY FC kaenter
5600:24 am 02/08 chihieupy FC INTERNAZIONALE 2 - 0 MANCHESTER CITY FC kaenter
5600:10 am 02/08 chihieupy FC INTERNAZIONALE 1 - 1 MANCHESTER CITY FC kaenter
5623:57 pm 01/08 chihieupy FC INTERNAZIONALE 2 - 1 LIVERPOOL FC kaenter

Season này

Điểm: 0

Rating: 195

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 14

Thắng: 0

Thua: 7

Hòa: 7

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi ka

""

5620:50 pm 03/08 Leo Messi FC BARCELONA 2 - 0 JUVENTUS FC ka

Season này

Điểm: 0

Rating: 0

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1

Thắng: 0

Thua: 1

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %