Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: hoccon91fc

Biệt danh: Hảo béowww.facebook.com/pham.hoanhao.1

Quốc tịch:

Nhóm: PES 6 Online Việt Nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi haoreal

"Chúc may mÿn và vui vа"

5921:32 pm 20/11 haoreal REAL MADRID CF 2 - 1 MANCHESTER UNITED FC MAN
5921:18 pm 20/11 haoreal REAL MADRID CF 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC MAN
5920:51 pm 20/11 haoreal REAL MADRID CF 4 - 0 MANCHESTER UNITED FC MAN
5921:34 pm 19/11 haoreal REAL MADRID CF 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC nhn
5921:21 pm 19/11 haoreal REAL MADRID CF 5 - 3 MANCHESTER UNITED FC nhn
5921:07 pm 19/11 haoreal REAL MADRID CF 2 - 1 MANCHESTER UNITED FC nhn
5920:51 pm 19/11 haoreal REAL MADRID CF 3 - 2 MANCHESTER UNITED FC nhn
5920:36 pm 19/11 haoreal REAL MADRID CF 3 - 0 MANCHESTER UNITED FC nhn
5923:04 pm 14/11 haoreal MANCHESTER UNITED FC 4 - 0 FC BARCELONA MAN
5922:49 pm 14/11 haoreal MANCHESTER UNITED FC 2 - 1 FC BARCELONA MAN

Season này

Điểm: 0

Rating: 537

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1216

Thắng: 629

Thua: 537

Hòa: 50

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi choi_peslandau

""

5821:39 pm 02/10 choi_peslandau REAL MADRID CF 4 - 0 FC BARCELONA nhn
5821:24 pm 02/10 choi_peslandau REAL MADRID CF 3 - 3 FC BARCELONA nhn
5821:11 pm 02/10 choi_peslandau REAL MADRID CF 2 - 1 FC BARCELONA nhn
5820:57 pm 02/10 choi_peslandau REAL MADRID CF 4 - 0 FC BARCELONA nhn
5822:40 pm 27/09 choi_peslandau REAL MADRID CF 2 - 1 FC BARCELONA nhn
5822:26 pm 27/09 choi_peslandau REAL MADRID CF 2 - 1 FC BARCELONA nhn
5822:13 pm 27/09 choi_peslandau REAL MADRID CF 4 - 2 FC BARCELONA nhn
5821:58 pm 27/09 choi_peslandau REAL MADRID CF 2 - 2 FC BARCELONA nhn
5822:02 pm 20/09 choi_peslandau LIVERPOOL FC 1 - 1 CHELSEA FC nhn
5821:47 pm 20/09 choi_peslandau REAL MADRID CF 1 - 0 FC BARCELONA nhn

Season này

Điểm: 0

Rating: 601

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 756

Thắng: 446

Thua: 293

Hòa: 17

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi haonam

"Fiveserver rules"

5922:25 pm 21/11 haonam FC INTERNAZIONALE 7 - 2 JUVENTUS FC MAN
5922:09 pm 21/11 haonam FC INTERNAZIONALE 3 - 0 JUVENTUS FC MAN
5921:55 pm 21/11 haonam FC INTERNAZIONALE 2 - 1 JUVENTUS FC MAN
5921:42 pm 21/11 haonam FC INTERNAZIONALE 2 - 1 JUVENTUS FC MAN
5921:28 pm 21/11 haonam FC INTERNAZIONALE 5 - 3 JUVENTUS FC MAN
5921:12 pm 21/11 haonam FC INTERNAZIONALE 5 - 4 JUVENTUS FC MAN
5920:57 pm 21/11 haonam FC INTERNAZIONALE 2 - 1 AFC FIORENTINA MAN
5822:05 pm 07/11 haonam REAL MADRID CF 0 - 1 MANCHESTER UNITED FC nhn
5817:00 pm 18/10 haonam REAL MADRID CF 2 - 3 FC BARCELONA nhn
5816:46 pm 18/10 haonam REAL MADRID CF 1 - 0 FC BARCELONA nhn

Season này

Điểm: 0

Rating: 682

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 821

Thắng: 545

Thua: 246

Hòa: 30

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %