Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: hoccon91fc

Biệt danh: Hảo béowww.facebook.com/pham.hoanhao.1

Quốc tịch:

Nhóm: PES 6 Online Việt Nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi choi_peslandau

""

6917:15 pm 04/09 Tienbeo FC BARCELONA 0 - 2 CLUB DEPORTIVO LEGANES choi_peslandau
6917:01 pm 04/09 Tienbeo FC BARCELONA 1 - 2 CLUB DEPORTIVO LEGANES choi_peslandau
6916:46 pm 04/09 Tienbeo FC BARCELONA 1 - 2 CLUB DEPORTIVO LEGANES choi_peslandau
6916:32 pm 04/09 Tienbeo FC BARCELONA 1 - 2 CLUB DEPORTIVO LEGANES choi_peslandau
6916:18 pm 04/09 Tienbeo FC BARCELONA 0 - 3 CLUB DEPORTIVO LEGANES choi_peslandau
6916:05 pm 04/09 Tienbeo FC BARCELONA 0 - 2 CLUB DEPORTIVO LEGANES choi_peslandau
6915:50 pm 04/09 Tienbeo FC BARCELONA 1 - 4 CLUB DEPORTIVO LEGANES choi_peslandau
6915:26 pm 04/09 Tienbeo FC BARCELONA 3 - 2 CLUB DEPORTIVO LEGANES choi_peslandau
6915:10 pm 04/09 Tienbeo FC BARCELONA 0 - 1 CLUB DEPORTIVO LEGANES choi_peslandau
6914:37 pm 04/09 Tienbeo FC BARCELONA 0 - 2 CLUB DEPORTIVO LEGANES choi_peslandau

Season này

Điểm: 654

Rating: 607

Số trận đã chơi: 11

Thắng: 10

Thua: 1

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 773

Thắng: 457

Thua: 297

Hòa: 19

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi haonam

""

6922:10 pm 21/09 TuanSilva GRANADA F.C 1 - 1 CLUB DEPORTIVO LEGANES haonam
6921:50 pm 21/09 haonam CLUB DEPORTIVO LEGANES 0 - 1 FC BARCELONA Tienbeo
6921:36 pm 21/09 haonam CLUB DEPORTIVO LEGANES 1 - 0 FC BARCELONA Tienbeo
6921:21 pm 21/09 Tienbeo FC BARCELONA 2 - 1 CLUB DEPORTIVO LEGANES haonam
6920:28 pm 21/09 haonam CLUB DEPORTIVO LEGANES 3 - 4 VILLARREAL CF VC.khanhkien9x
6918:11 pm 20/09 TuanSilva FC BARCELONA 1 - 0 CLUB DEPORTIVO LEGANES haonam
6917:57 pm 20/09 TuanSilva FC BARCELONA 3 - 0 CLUB DEPORTIVO LEGANES haonam
6917:43 pm 20/09 TuanSilva FC BARCELONA 2 - 0 CLUB DEPORTIVO LEGANES haonam
6917:26 pm 20/09 TuanSilva FC BARCELONA 2 - 1 CLUB DEPORTIVO LEGANES haonam
6917:15 pm 19/09 TuanSilva FC BARCELONA 2 - 1 CLUB DEPORTIVO LEGANES haonam

Season này

Điểm: 432

Rating: 640

Số trận đã chơi: 80

Thắng: 28

Thua: 37

Hòa: 15

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 928

Thắng: 582

Thua: 289

Hòa: 57

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi haoreal

"Chúc may mÿn và vui vа"

6923:03 pm 04/09 TuanSilva FC BARCELONA 1 - 1 CLUB DEPORTIVO LEGANES haoreal
6922:50 pm 04/09 TuanSilva FC BARCELONA 0 - 1 CLUB DEPORTIVO LEGANES haoreal
6922:37 pm 04/09 TuanSilva FC BARCELONA 3 - 1 CLUB DEPORTIVO LEGANES haoreal
6922:21 pm 04/09 TuanSilva FC BARCELONA 1 - 1 CLUB DEPORTIVO LEGANES haoreal
6922:07 pm 04/09 TuanSilva FC BARCELONA 1 - 0 CLUB DEPORTIVO LEGANES haoreal
6921:53 pm 04/09 TuanSilva FC BARCELONA 1 - 1 CLUB DEPORTIVO LEGANES haoreal
6921:35 pm 04/09 TuanSilva FC BARCELONA 2 - 0 CLUB DEPORTIVO LEGANES haoreal
6921:20 pm 04/09 TuanSilva FC BARCELONA 1 - 2 CLUB DEPORTIVO LEGANES haoreal
6921:04 pm 04/09 TuanSilva FC BARCELONA 1 - 0 CLUB DEPORTIVO LEGANES haoreal
6920:50 pm 04/09 TuanSilva FC BARCELONA 0 - 0 CLUB DEPORTIVO LEGANES haoreal

Season này

Điểm: 334

Rating: 555

Số trận đã chơi: 14

Thắng: 3

Thua: 5

Hòa: 6

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1322

Thắng: 709

Thua: 558

Hòa: 55

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %