Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: hoangnampes

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: pes6online

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi _carot_

""

6922:39 pm 18/09 _carot_ MANCHESTER CITY FC 2 - 0 MANCHESTER UNITED FC khatkhuong
6922:26 pm 18/09 _carot_ MANCHESTER CITY FC 5 - 2 MANCHESTER UNITED FC khatkhuong
6922:11 pm 18/09 _carot_ MANCHESTER CITY FC 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC khatkhuong
6921:57 pm 18/09 _carot_ MANCHESTER CITY FC 3 - 0 MANCHESTER UNITED FC khatkhuong
6921:43 pm 18/09 _carot_ MANCHESTER CITY FC 3 - 3 MANCHESTER UNITED FC khatkhuong
6921:29 pm 18/09 _carot_ MANCHESTER CITY FC 0 - 2 MANCHESTER UNITED FC khatkhuong
6921:15 pm 18/09 _carot_ MANCHESTER CITY FC 1 - 1 MANCHESTER UNITED FC khatkhuong
6920:59 pm 18/09 _carot_ MANCHESTER CITY FC 0 - 3 MANCHESTER UNITED FC khatkhuong
6920:31 pm 18/09 _carot_ MANCHESTER CITY FC 1 - 0 LIVERPOOL FC katori
6920:17 pm 18/09 _carot_ MANCHESTER CITY FC 2 - 1 LIVERPOOL FC katori

Season này

Điểm: 617

Rating: 536

Số trận đã chơi: 78

Thắng: 42

Thua: 21

Hòa: 15

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1642

Thắng: 749

Thua: 644

Hòa: 249

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi _MuFC_

""

6000:21 am 23/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 4 - 2 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6000:06 am 23/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 3 - 1 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6023:52 pm 22/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 4 - 0 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6023:37 pm 22/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 3 - 1 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6023:22 pm 22/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 3 - 1 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6023:07 pm 22/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 5 - 1 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6022:52 pm 22/01 zhitungFCB CHELSEA FC 3 - 2 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6022:39 pm 22/01 zhitungFCB CHELSEA FC 1 - 4 MANCHESTER CITY FC _MuFC_
6022:23 pm 22/01 zhitungFCB CHELSEA FC 4 - 1 MANCHESTER UNITED FC _MuFC_
6022:07 pm 22/01 zhitungFCB FC BAYERN MUNCHEN 3 - 2 MANCHESTER UNITED FC _MuFC_

Season này

Điểm: 0

Rating: 375

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 72

Thắng: 24

Thua: 40

Hòa: 8

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi _TayNguyen_

""

6723:06 pm 03/07 _TayNguyen_ MANCHESTER CITY FC 2 - 0 ARSENAL FC T.HENRY
6722:51 pm 03/07 _TayNguyen_ MANCHESTER CITY FC 0 - 1 ARSENAL FC T.HENRY
4811:43 am 07/01 _TayNguyen_ NORWICH CITY FC 1 - 2 LEICESTER CITY FC PhenolPhtalein
4811:30 am 07/01 _TayNguyen_ NORWICH CITY FC 1 - 0 LEICESTER CITY FC PhenolPhtalein
4814:43 pm 31/12 _TayNguyen_ NORWICH CITY FC 2 - 4 SHEFFIE UNITED FC Henryson
4810:43 am 29/12 _TayNguyen_ NORWICH CITY FC 1 - 1 SHEFFIE UNITED FC ---WIN---
4821:02 pm 24/12 _TayNguyen_ NORWICH CITY FC 2 - 4 LEICESTER CITY FC TuanSilva
4820:48 pm 24/12 _TayNguyen_ NORWICH CITY FC 0 - 5 LEICESTER CITY FC TuanSilva
4820:33 pm 24/12 _TayNguyen_ NORWICH CITY FC 2 - 1 JUVENTUS FC ---91oN---
4823:13 pm 21/12 gaconlonton LEICESTER CITY FC 0 - 4 NORWICH CITY FC _TayNguyen_

Season này

Điểm: 0

Rating: 462

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 40

Thắng: 18

Thua: 18

Hòa: 4

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %