Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: hanampt

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: Pes6 Online Viet Nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi -NTN-

"KICK AND RUNA "

5418:20 pm 20/05 -NTN- LIVERPOOL FC 1 - 2 MANCHESTER CITY FC TVC18
5421:41 pm 18/05 kEoMut FC BAYERN MUNCHEN 1 - 2 LIVERPOOL FC -NTN-
5421:27 pm 18/05 kEoMut MANCHESTER UNITED FC 0 - 2 LIVERPOOL FC -NTN-
5421:12 pm 18/05 kEoMut MANCHESTER UNITED FC 2 - 1 LIVERPOOL FC -NTN-
5420:49 pm 18/05 -NTN- LIVERPOOL FC 2 - 1 BORUSSIA DORTMUND Roronoa
5422:23 pm 17/05 -NTN- LIVERPOOL FC 2 - 3 MANCHESTER CITY FC joystick
5422:09 pm 17/05 -NTN- LIVERPOOL FC 3 - 2 MANCHESTER CITY FC joystick
5421:55 pm 17/05 -NTN- LIVERPOOL FC 1 - 0 MANCHESTER CITY FC joystick
5421:39 pm 17/05 -NTN- LIVERPOOL FC 3 - 3 MANCHESTER CITY FC joystick
5421:21 pm 17/05 -NTN- LIVERPOOL FC 3 - 3 MANCHESTER CITY FC joystick

Season này

Điểm: 471

Rating: 692