Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: hanampt

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: Pes6 Online Viet Nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi -NTN-

""

4823:06 pm 18/10 o.0 QNK Quang Nam 2 - 4 Dong Tam Long An -NTN-
4822:51 pm 18/10 o.0 QNK Quang Nam 2 - 2 Dong Tam Long An -NTN-
4822:37 pm 18/10 o.0 QNK Quang Nam 1 - 4 Dong Tam Long An -NTN-
4822:24 pm 18/10 o.0 QNK Quang Nam 0 - 1 Dong Tam Long An -NTN-
4822:11 pm 18/10 o.0 QNK Quang Nam 1 - 3 Dong Tam Long An -NTN-
4821:58 pm 18/10 o.0 QNK Quang Nam 1 - 2 Dong Tam Long An -NTN-
4821:44 pm 18/10 o.0 QNK Quang Nam 2 - 1 Dong Tam Long An -NTN-
4821:31 pm 18/10 o.0 QNK Quang Nam 4 - 1 Dong Tam Long An -NTN-
4821:17 pm 18/10 o.0 QNK Quang Nam 3 - 4 Dong Tam Long An -NTN-
4821:03 pm 18/10 o.0 QNK Quang Nam 5 - 3 Dong Tam Long An -NTN-

Season này

Điểm: 774

Rating: 705

Số trận đã chơi: 27

Thắng: 22

Thua: 3

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 323

Thắng: 207

Thua: 82

Hòa: 34

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Soccerrun

""

4822:59 pm 10/11 nhn Lille OSC 0 - 3 Liverpool Soccerrun
4822:45 pm 10/11 nhn Lille OSC 2 - 4 Liverpool Soccerrun
4822:29 pm 10/11 nhn Lille OSC 1 - 3 Liverpool Soccerrun
4822:16 pm 10/11 nhn Lille OSC 3 - 4 Liverpool Soccerrun
4822:01 pm 10/11 nhn Lille OSC 1 - 1 Liverpool Soccerrun
4821:44 pm 10/11 nhn Lille OSC 0 - 1 Liverpool Soccerrun
4821:44 pm 08/11 Soccerrun Dong Tam Long An 4 - 1 Galatasaray SK xuanduc1102
4821:27 pm 08/11 Soccerrun Dong Tam Long An 5 - 1 Galatasaray SK xuanduc1102
4821:11 pm 08/11 Soccerrun Dong Tam Long An 4 - 0 QNK Quang Nam xuanduc1102
4818:48 pm 08/11 Soccerrun Hoang Anh Gia Lai 5 - 0 Dong Tam Long An -TNT-

Season này

Điểm: 687

Rating: 623

Số trận đã chơi: 11

Thắng: 10

Thua: 0

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 306

Thắng: 169

Thua: 101

Hòa: 36

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi hanampt

"WHAT THE HELL #$%@"

4822:48 pm 11/12 hanampt Liverpool 3 - 0 Manchester United gaconlonton
4822:35 pm 11/12 hanampt Liverpool 3 - 1 Manchester United gaconlonton
4822:21 pm 11/12 hanampt Liverpool 4 - 0 Manchester United gaconlonton
4822:04 pm 11/12 TITON Quang Ninh 7 - 5 Dong Tam Long An hanampt
4821:43 pm 11/12 TITON Quang Ninh 3 - 2 Dong Tam Long An hanampt
4821:29 pm 11/12 TITON Quang Ninh 6 - 1 Dong Tam Long An hanampt
4821:14 pm 11/12 TITON Quang Ninh 3 - 2 Dong Tam Long An hanampt
4820:55 pm 11/12 TITON Quang Ninh 4 - 0 Dong Tam Long An hanampt
4820:41 pm 11/12 TITON Quang Ninh 0 - 1 Dong Tam Long An hanampt
4820:27 pm 11/12 TITON Quang Ninh 2 - 3 Dong Tam Long An hanampt

Season này

Điểm: 616

Rating: 631

Số trận đã chơi: 223

Thắng: 128

Thua: 76

Hòa: 19

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1458

Thắng: 834

Thua: 443

Hòa: 181

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %