Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: fanstung

Biệt danh: Tùng bưởng

Quốc tịch:

Nhóm: Street Team

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi ZK

""

5218:40 pm 27/03 _carot_ Swansea City 1 - 2 Leicester City ZK
5218:26 pm 27/03 _carot_ Swansea City 3 - 4 Leicester City ZK
5218:07 pm 27/03 _carot_ Swansea City 1 - 0 Leicester City ZK
5217:53 pm 27/03 _carot_ Swansea City 1 - 4 Leicester City ZK
5217:38 pm 27/03 _carot_ Swansea City 1 - 2 Leicester City ZK
5217:23 pm 27/03 _carot_ Swansea City 1 - 2 Leicester City ZK
5217:09 pm 27/03 _carot_ Swansea City 1 - 2 Leicester City ZK
5216:53 pm 27/03 Henryson Swansea City 2 - 3 Leicester City ZK
5216:40 pm 27/03 Henryson Swansea City 0 - 2 Leicester City ZK
5216:26 pm 27/03 Henryson Swansea City 0 - 2 Leicester City ZK

Season này

Điểm: 661

Rating: 673

Số trận đã chơi: 58

Thắng: 36

Thua: 13

Hòa: 9

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 63

Thắng: 35

Thua: 16

Hòa: 12

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi AshleyLe

""

2919:01 pm 29/12 --CR7-- Manchester City 0 - 2 Manchester United AshleyLe
2918:45 pm 29/12 --CR7-- Real Madrid 0 - 1 Manchester United AshleyLe
2918:31 pm 29/12 --CR7-- Real Madrid 2 - 1 Manchester United AshleyLe
2918:11 pm 29/12 --CR7-- Real Madrid 3 - 2 Manchester United AshleyLe
2917:41 pm 29/12 ---bin--- F.C. Barcelona 2 - 3 Manchester United AshleyLe
2917:26 pm 29/12 ---bin--- F.C. Barcelona 3 - 1 Manchester United AshleyLe
2917:11 pm 29/12 ---bin--- F.C. Barcelona 0 - 1 Manchester United AshleyLe
2916:22 pm 29/12 h3duong Liverpool 2 - 4 Manchester United AshleyLe
2915:16 pm 29/12 khanhnd Chelsea 3 - 2 Belgium AshleyLe
2915:00 pm 29/12 khanhnd Chelsea 3 - 1 F.C. Barcelona AshleyLe

Season này

Điểm: 0

Rating: 475

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 60

Thắng: 27

Thua: 27

Hòa: 6

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi LT

""

4113:14 pm 09/01 robe72 Standard Liege 2 - 3 France LT
4112:59 pm 09/01 robe72 Standard Liege 2 - 1 France LT
4112:47 pm 09/01 robe72 Standard Liege 1 - 3 France LT
4112:23 pm 09/01 robe72 England 0 - 2 France LT
4113:59 pm 07/01 Henryson Manchester City 4 - 2 France LT
4113:45 pm 07/01 Henryson Manchester City 0 - 2 France LT
4113:28 pm 07/01 Henryson Manchester City 2 - 1 France LT
4113:15 pm 07/01 Henryson Manchester City 2 - 1 France LT
4113:01 pm 07/01 Henryson Manchester City 1 - 3 France LT
4112:48 pm 07/01 Henryson Manchester City 1 - 3 France LT

Season này

Điểm: 0

Rating: 714

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1227

Thắng: 808

Thua: 275

Hòa: 138

Mất kết nối: 6

Tỷ lệ mất kết nối: 0.49 %