Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: dumipes

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi -Dumi-

""

6000:56 am PVM1610 ARSENAL FC 2 - 3 MANCHESTER UNITED FC -Dumi-
6000:42 am PVM1610 ARSENAL FC 1 - 2 MANCHESTER UNITED FC -Dumi-
6000:29 am PVM1610 ARSENAL FC 0 - 3 MANCHESTER UNITED FC -Dumi-
6000:15 am PVM1610 ARSENAL FC 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC -Dumi-
6000:02 am PVM1610 ARSENAL FC 0 - 1 MANCHESTER UNITED FC -Dumi-
6023:48 pm 26/01 PVM1610 ARSENAL FC 3 - 1 MANCHESTER UNITED FC -Dumi-
6023:35 pm 26/01 PVM1610 ARSENAL FC 3 - 1 MANCHESTER UNITED FC -Dumi-
6002:04 am 26/01 phuong_canxi MANCHESTER CITY FC 0 - 0 Viet Nam -Dumi-
6001:52 am 26/01 phuong_canxi MANCHESTER CITY FC 3 - 1 Viet Nam -Dumi-
6001:36 am 26/01 phuong_canxi FC BARCELONA 3 - 2 MANCHESTER UNITED FC -Dumi-

Season này

Điểm: 406

Rating: 440

Số trận đã chơi: 28

Thắng: 9

Thua: 12

Hòa: 7

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 3452

Thắng: 1269

Thua: 1680

Hòa: 503

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi URC_HANOI

" "

2802:25 am 15/11 P.Bang NORWICH CITY FC 0 - 2 NORWICH CITY FC URC_HANOI
2802:13 am 15/11 P.Bang NORWICH CITY FC 0 - 0 NORWICH CITY FC URC_HANOI
2801:59 am 15/11 P.Bang NORWICH CITY FC 1 - 1 NORWICH CITY FC URC_HANOI
2801:44 am 15/11 P.Bang NORWICH CITY FC 1 - 1 NORWICH CITY FC URC_HANOI
2801:28 am 15/11 P.Bang NORWICH CITY FC 2 - 2 NORWICH CITY FC URC_HANOI
2801:12 am 15/11 P.Bang NORWICH CITY FC 2 - 2 NORWICH CITY FC URC_HANOI
2800:57 am 15/11 P.Bang NORWICH CITY FC 0 - 0 NORWICH CITY FC URC_HANOI
2800:44 am 15/11 P.Bang NORWICH CITY FC 2 - 0 NORWICH CITY FC URC_HANOI
2800:30 am 15/11 P.Bang NORWICH CITY FC 2 - 1 NORWICH CITY FC URC_HANOI
2823:27 pm 14/11 URC_HANOI NORWICH CITY FC 2 - 1 FC BAYERN MUNCHEN Vandung2kk2

Season này

Điểm: 0

Rating: 370

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1198

Thắng: 373

Thua: 676

Hòa: 141

Mất kết nối: 8

Tỷ lệ mất kết nối: 0.67 %


Thông tin người chơi DUMI

""

5923:55 pm 17/01 huydinh JUVENTUS FC 1 - 4 LIVERPOOL FC DUMI
5923:41 pm 17/01 huydinh JUVENTUS FC 3 - 0 LIVERPOOL FC DUMI
5923:28 pm 17/01 huydinh JUVENTUS FC 3 - 6 LIVERPOOL FC DUMI
5923:13 pm 17/01 huydinh JUVENTUS FC 2 - 3 LIVERPOOL FC DUMI
5901:12 am 17/01 phuong_canxi JUVENTUS FC 0 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC DUMI
5900:54 am 17/01 huydinh JUVENTUS FC 2 - 2 LIVERPOOL FC DUMI
5900:40 am 17/01 huydinh JUVENTUS FC 3 - 2 LIVERPOOL FC DUMI
5900:25 am 17/01 huydinh JUVENTUS FC 2 - 2 LIVERPOOL FC DUMI
5900:11 am 17/01 huydinh JUVENTUS FC 0 - 1 LIVERPOOL FC DUMI
5923:57 pm 16/01 huydinh JUVENTUS FC 3 - 2 LIVERPOOL FC DUMI

Season này

Điểm: 0

Rating: 395

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 4895

Thắng: 1651

Thua: 2674

Hòa: 566

Mất kết nối: 4

Tỷ lệ mất kết nối: 0.08 %