Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: donggacon

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi DongGaCon

""

6714:45 pm 28/07 HNQ REAL MADRID CF 5 - 4 LIVERPOOL FC DongGaCon
6714:26 pm 28/07 HNQ REAL MADRID CF 1 - 2 LIVERPOOL FC DongGaCon
6714:13 pm 28/07 HNQ REAL MADRID CF 1 - 0 LIVERPOOL FC DongGaCon
6713:54 pm 28/07 HNQ REAL MADRID CF 3 - 0 LIVERPOOL FC DongGaCon
6713:38 pm 28/07 HNQ JUVENTUS FC 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC DongGaCon
6713:23 pm 28/07 HNQ JUVENTUS FC 0 - 2 MANCHESTER UNITED FC DongGaCon
6713:05 pm 28/07 HNQ JUVENTUS FC 1 - 0 LIVERPOOL FC DongGaCon
6712:39 pm 28/07 Godfather1090 JUVENTUS FC 2 - 3 LIVERPOOL FC DongGaCon
6723:35 pm 26/07 Godfather1090 MANCHESTER CITY FC 2 - 0 LIVERPOOL FC DongGaCon
6723:20 pm 26/07 Godfather1090 JUVENTUS FC 8 - 9 JUVENTUS FC DongGaCon

Season này

Điểm: 0

Rating: 408

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 42

Thắng: 17

Thua: 22

Hòa: 3

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi NMD

""

7010:31 am 17/10 HNQ PARIS SAINT-GERMAIN FC 2 - 0 MANCHESTER UNITED FC NMD
7010:17 am 17/10 HNQ PARIS SAINT-GERMAIN FC 0 - 1 MANCHESTER UNITED FC NMD
7010:02 am 17/10 888888888888 MANCHESTER UNITED FC 2 - 1 LIVERPOOL FC NMD
7000:54 am 17/10 HNQ PARIS SAINT-GERMAIN FC 1 - 2 MANCHESTER UNITED FC NMD
7000:34 am 17/10 HNQ PARIS SAINT-GERMAIN FC 4 - 5 MANCHESTER UNITED FC NMD
7000:12 am 17/10 HNQ PARIS SAINT-GERMAIN FC 1 - 2 MANCHESTER UNITED FC NMD
7023:57 pm 16/10 HNQ PARIS SAINT-GERMAIN FC 0 - 2 MANCHESTER UNITED FC NMD
7023:37 pm 16/10 HNQ LIVERPOOL FC 2 - 1 MANCHESTER UNITED FC NMD
7022:07 pm 16/10 HNQ PARIS SAINT-GERMAIN FC 1 - 2 MANCHESTER UNITED FC NMD
7021:06 pm 16/10 HNQ PARIS SAINT-GERMAIN FC 0 - 3 MANCHESTER UNITED FC NMD

Season này

Điểm: 0

Rating: 445

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 128

Thắng: 57

Thua: 71

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %