Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: colua9xxx

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi BODOI

""

6117:04 pm 28/02 BODOI FC BAYERN MUNCHEN 2 - 1 LIVERPOOL FC -.Her0.-
6116:43 pm 28/02 BODOI FC BAYERN MUNCHEN 4 - 1 LIVERPOOL FC -.Her0.-
6116:29 pm 28/02 BODOI FC BAYERN MUNCHEN 2 - 0 LIVERPOOL FC -.Her0.-
6116:15 pm 28/02 BODOI FC BAYERN MUNCHEN 1 - 1 LIVERPOOL FC -.Her0.-
6115:56 pm 28/02 BODOI FC BAYERN MUNCHEN 2 - 1 LIVERPOOL FC -.Her0.-
6102:48 am 28/02 kenkn BAYERN MUCHEN CLASSIC 1 - 3 CHELSEA CLASSIC BODOI
6102:31 am 28/02 kenkn FC BAYERN MUNCHEN 0 - 3 BORUSSIA DORTMUND BODOI
6102:15 am 28/02 kenkn FC BAYERN MUNCHEN 0 - 1 MANCHESTER UNITED FC BODOI
6102:01 am 28/02 kenkn FC BAYERN MUNCHEN 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC BODOI
6101:45 am 28/02 kenkn FC BAYERN MUNCHEN 0 - 2 MANCHESTER UNITED FC BODOI

Season này

Điểm: 696

Rating: 696

Số trận đã chơi: 79

Thắng: 53

Thua: 19

Hòa: 7

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 0

Thắng:

Thua:

Hòa:

Mất kết nối:

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %


Thông tin người chơi IS.

""

6100:19 am 04/02 IS. INTER MILAN CLASSIC 1 - 3 CHELSEA CLASSIC Mr.Blues
6100:04 am 04/02 IS. INTER MILAN CLASSIC 0 - 0 CHELSEA CLASSIC Mr.Blues
6123:49 pm 03/02 IS. INTER MILAN CLASSIC 1 - 4 CHELSEA CLASSIC Mr.Blues
6123:34 pm 03/02 IS. INTER MILAN CLASSIC 2 - 2 CHELSEA CLASSIC Mr.Blues
6123:18 pm 03/02 IS. LIVERPOOL FC 3 - 1 CHELSEA FC Mr.Blues
5917:32 pm 22/12 IS. PARIS SAINT-GERMAIN FC 0 - 2 FC BAYERN MUNCHEN zhitungFCB
5917:08 pm 22/12 IS. LIVERPOOL FC 3 - 1 MANCHESTER CITY FC zhitungFCB
5916:50 pm 20/12 IS. LIVERPOOL FC 4 - 3 REAL MADRID CF NVD
5916:26 pm 20/12 IS. LIVERPOOL FC 2 - 1 REAL MADRID CF NVD
5916:11 pm 20/12 IS. LIVERPOOL FC 1 - 1 REAL MADRID CF NVD

Season này

Điểm: 240

Rating: 506

Số trận đã chơi: 5

Thắng: 1

Thua: 2

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 10

Thắng: 7

Thua: 2

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %