Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: cocongidau

Biệt danh: Vô Thường

Quốc tịch:

Nhóm: https://www.facebook.com/pes6online.vn

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi MB

" Macbook Pro ver 10.12"

5200:00 am
MB
Toulouse 1 - 2 Hellas Verona
Dicaprio
5223:44 pm 29/03
MB
Toulouse 0 - 1 Hellas Verona
Dicaprio
5223:28 pm 29/03
MB
Toulouse 4 - 1 Tottenham Hotspurs
Dicaprio
5223:09 pm 29/03
MB
Leicester City 2 - 3 F.C. Internazionale Milano
Dicaprio
5222:52 pm 29/03
MB
Leicester City 0 - 2 F.C. Internazionale Milano
Dicaprio
5222:37 pm 29/03
MB
Leicester City 0 - 6 F.C. Internazionale Milano
Dicaprio
5222:15 pm 29/03
MB
Leicester City 0 - 1 F.C. Internazionale Milano
Dicaprio
5216:52 pm 29/03
MB
F.C. Internazionale Milano 1 - 1 Tottenham Hotspurs mexi
5223:50 pm 27/03
Kts.T
Leicester City 1 - 3 F.C. Internazionale Milano
MB
5223:30 pm 27/03
--Taliban--
Leicester City 1 - 1 Swansea City
MB

Season này

Điểm: 0

Rating: 565

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 29

Thắng: 18

Thua: 11

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi LD

""

Season này

Điểm: 0

Rating: 0

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 0

Thắng:

Thua:

Hòa:

Mất kết nối:

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %