Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: choivui123

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi Tay_Mon_Khanh

""

2700:50 am 20/10
AQ
Real Madrid 0 - 0 Manchester United
Tay_Mon_Khanh
2700:36 am 20/10
AQ
Real Madrid 1 - 1 Manchester City
Tay_Mon_Khanh
2700:20 am 20/10
AQ
Real Madrid 1 - 1 Chelsea
Tay_Mon_Khanh
2700:05 am 20/10
AQ
FC Bayern Munchen 2 - 4 F.C. Barcelona
Tay_Mon_Khanh
2723:47 pm 19/10
AQ
Manchester City 0 - 4 Real Madrid
Tay_Mon_Khanh
2521:11 pm 28/08 DNFC Real Madrid 3 - 1 Real Madrid Tay_Mon_Khanh
2520:57 pm 28/08 DNFC Real Madrid 2 - 1 Real Madrid Tay_Mon_Khanh
2520:44 pm 28/08 DNFC Real Madrid 6 - 0 Real Madrid Tay_Mon_Khanh
2520:28 pm 28/08 VietNam_Airline Real Madrid 4 - 0 Manchester City Tay_Mon_Khanh
2519:31 pm 28/08 bkno1 Manchester United 0 - 2 Real Madrid Tay_Mon_Khanh

Season này

Điểm: 0

Rating: 570

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 247

Thắng: 128

Thua: 93

Hòa: 26

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Tru_Bat_Gioi

""

2418:48 pm 04/07 kucom Real Madrid 2 - 2 FC Bayern Munchen Tru_Bat_Gioi
2418:30 pm 04/07 kucom Real Madrid 1 - 3 FC Bayern Munchen Tru_Bat_Gioi
2021:12 pm 09/03 kucom Manchester United 3 - 1 Real Madrid Tru_Bat_Gioi
2021:00 pm 09/03 kucom Manchester United 1 - 3 Real Madrid Tru_Bat_Gioi
2020:42 pm 09/03 bean FC Bayern Munchen 2 - 0 Real Madrid Tru_Bat_Gioi
2020:29 pm 09/03 bean FC Bayern Munchen 4 - 0 Real Madrid Tru_Bat_Gioi
2020:12 pm 09/03 Kid_Qwerty F.C. Barcelona 1 - 2 Real Madrid Tru_Bat_Gioi
2019:59 pm 09/03 Kid_Qwerty F.C. Barcelona 2 - 1 Real Madrid Tru_Bat_Gioi
2019:45 pm 09/03 Kid_Qwerty F.C. Barcelona 2 - 3 Real Madrid Tru_Bat_Gioi
1301:20 am 18/08
SS
Real Madrid 2 - 2 Manchester City
TruongVang

Season này

Điểm: 0

Rating: 453

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 108

Thắng: 46

Thua: 56

Hòa: 6

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi --Taliban--

"LAG :v"

5200:14 am
MRLOI
Leicester City 1 - 2 F.C. Internazionale Milano
--Taliban--
5223:58 pm 02/04
MRLOI
Leicester City 1 - 2 F.C. Internazionale Milano
--Taliban--
5223:38 pm 02/04
MRLOI
Leicester City 2 - 1 Toulouse
--Taliban--
5223:22 pm 02/04
MRLOI
Leicester City 2 - 0 Toulouse
--Taliban--
5223:01 pm 02/04
--Taliban--
Toulouse 6 - 0 F.C. Internazionale Milano
MRLOI
5222:43 pm 02/04
--Taliban--
Toulouse 1 - 1 Leicester City
MRLOI
5222:26 pm 02/04
--Taliban--
Toulouse 2 - 0 Leicester City
MRLOI
5222:08 pm 02/04
--Taliban--
Leicester City 3 - 4 F.C. Internazionale Milano
MRLOI
5221:47 pm 02/04
MRLOI
Toulouse 0 - 3 Leicester City
--Taliban--
5221:29 pm 02/04
MRLOI
Toulouse 0 - 2 Leicester City
--Taliban--

Season này

Điểm: 0

Rating: 571

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 4569

Thắng: 2279

Thua: 1627

Hòa: 663

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %