Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: choivui123

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi --Taliban--

"LAG :v"

6123:52 pm 04/03
Dicaprio
Brazil 0 - 7 LEICESTER CITY FC
-CS-
6123:34 pm 04/03
Dicaprio
Brazil 1 - 1 LEICESTER CITY FC
-CS-
6123:13 pm 04/03
-CS-
GENOA FC 2 - 2 LEICESTER CITY FC
Dicaprio
6122:57 pm 04/03
-CS-
GENOA FC 2 - 1 LEICESTER CITY FC
Dicaprio
6122:37 pm 04/03
--Taliban--
LEICESTER CITY FC 3 - 4 GENOA FC
Dicaprio
6122:18 pm 04/03
--Taliban--
LEICESTER CITY FC 1 - 2 GENOA FC
Dicaprio
6121:58 pm 04/03 --Taliban-- LEICESTER CITY FC 1 - 3 Brazil Dicaprio
6121:43 pm 04/03 --Taliban-- LEICESTER CITY FC 3 - 2 Brazil Dicaprio
6122:45 pm 03/03
--Taliban--
LEICESTER CITY FC 3 - 1 SPORTING LISBON
CK
6122:29 pm 03/03
--Taliban--
LEICESTER CITY FC 4 - 1 ARSENAL FC
CK

Season này

Điểm: 387

Rating: 564

Số trận đã chơi: 27

Thắng: 9

Thua: 13

Hòa: 5

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 5349

Thắng: 2606

Thua: 1909

Hòa: 834

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Tay_Mon_Khanh

""

2700:50 am 20/10
AQ
VFL WOLFSBURG 0 - 0 LEICESTER CITY FC
Tay_Mon_Khanh
2700:36 am 20/10
AQ
VFL WOLFSBURG 1 - 1 NORWICH CITY FC
Tay_Mon_Khanh
2700:20 am 20/10
AQ
VFL WOLFSBURG 1 - 1 CHELSEA FC
Tay_Mon_Khanh
2700:05 am 20/10
AQ
CLB TP HO CHI MINH 2 - 4 FC BAYERN MUNCHEN
Tay_Mon_Khanh
2723:47 pm 19/10
AQ
NORWICH CITY FC 0 - 4 VFL WOLFSBURG
Tay_Mon_Khanh
2521:11 pm 28/08 DNFC VFL WOLFSBURG 3 - 1 VFL WOLFSBURG Tay_Mon_Khanh
2520:57 pm 28/08 DNFC VFL WOLFSBURG 2 - 1 VFL WOLFSBURG Tay_Mon_Khanh
2520:44 pm 28/08 DNFC VFL WOLFSBURG 6 - 0 VFL WOLFSBURG Tay_Mon_Khanh
2520:28 pm 28/08 VietNam_Airline VFL WOLFSBURG 4 - 0 NORWICH CITY FC Tay_Mon_Khanh
2519:31 pm 28/08 bkno1 LEICESTER CITY FC 0 - 2 VFL WOLFSBURG Tay_Mon_Khanh

Season này

Điểm: 0

Rating: 570

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 247

Thắng: 128

Thua: 93

Hòa: 26

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Tru_Bat_Gioi

""

2418:48 pm 04/07 kucom VFL WOLFSBURG 2 - 2 CLB TP HO CHI MINH Tru_Bat_Gioi
2418:30 pm 04/07 kucom VFL WOLFSBURG 1 - 3 CLB TP HO CHI MINH Tru_Bat_Gioi
2021:12 pm 09/03 kucom LEICESTER CITY FC 3 - 1 VFL WOLFSBURG Tru_Bat_Gioi
2021:00 pm 09/03 kucom LEICESTER CITY FC 1 - 3 VFL WOLFSBURG Tru_Bat_Gioi
2020:42 pm 09/03 bean CLB TP HO CHI MINH 2 - 0 VFL WOLFSBURG Tru_Bat_Gioi
2020:29 pm 09/03 bean CLB TP HO CHI MINH 4 - 0 VFL WOLFSBURG Tru_Bat_Gioi
2020:12 pm 09/03 Kid_Qwerty FC BAYERN MUNCHEN 1 - 2 VFL WOLFSBURG Tru_Bat_Gioi
2019:59 pm 09/03 Kid_Qwerty FC BAYERN MUNCHEN 2 - 1 VFL WOLFSBURG Tru_Bat_Gioi
2019:45 pm 09/03 Kid_Qwerty FC BAYERN MUNCHEN 2 - 3 VFL WOLFSBURG Tru_Bat_Gioi
1301:20 am 18/08
SS
VFL WOLFSBURG 2 - 2 NORWICH CITY FC
TruongVang

Season này

Điểm: 0

Rating: 453

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 108

Thắng: 46

Thua: 56

Hòa: 6

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %