Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: bizolovestory

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: Group POV6

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi ----KEN----

""

6100:05 am 21/02 PVM1610 AC MILAN 2 - 4 JUVENTUS FC ----KEN----
6123:50 pm 20/02 PVM1610 AC MILAN 0 - 2 JUVENTUS FC ----KEN----
6123:36 pm 20/02 PVM1610 AC MILAN 0 - 6 JUVENTUS FC ----KEN----
6123:20 pm 20/02 PVM1610 MANCHESTER UNITED FC 0 - 5 MANCHESTER CITY FC ----KEN----
6123:06 pm 20/02 PVM1610 MANCHESTER UNITED FC 0 - 3 MANCHESTER CITY FC ----KEN----
6122:52 pm 20/02 PVM1610 MANCHESTER UNITED FC 1 - 2 MANCHESTER CITY FC ----KEN----
6122:49 pm 18/02 ----KEN---- Brazil 1 - 1 AC MILAN PVM1610
6122:35 pm 18/02 ----KEN---- Brazil 3 - 1 AC MILAN PVM1610
6122:20 pm 18/02 ----KEN---- Brazil 4 - 2 AC MILAN PVM1610
6122:03 pm 18/02 ----KEN---- PARIS SAINT-GERMAIN FC 3 - 0 AC MILAN PVM1610

Season này

Điểm: 779

Rating: 602

Số trận đã chơi: 36

Thắng: 26

Thua: 1

Hòa: 9

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 479

Thắng: 236

Thua: 155

Hòa: 88

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi LeeVu

"an hanh nhieu no quen :D"

6123:45 pm 05/02 LeeVu LIVERPOOL FC 3 - 0 ARSENAL FC PVM1610
6123:32 pm 05/02 LeeVu LIVERPOOL FC 4 - 3 ARSENAL FC PVM1610
6123:17 pm 05/02 LeeVu Germany 1 - 1 Portugal PVM1610
6123:03 pm 05/02 LeeVu Germany 2 - 0 Portugal PVM1610
6122:47 pm 05/02 LeeVu Spain 4 - 0 Argentina PVM1610
6122:34 pm 05/02 LeeVu Spain 4 - 2 Argentina PVM1610
6122:19 pm 05/02 LeeVu Spain 3 - 3 Argentina PVM1610
6122:01 pm 05/02 LeeVu Belgium 3 - 2 England PVM1610
6121:46 pm 05/02 LeeVu Belgium 2 - 1 England PVM1610
6121:31 pm 05/02 LeeVu Belgium 2 - 0 England PVM1610

Season này

Điểm: 763

Rating: 582

Số trận đã chơi: 33

Thắng: 25

Thua: 3

Hòa: 5

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 714

Thắng: 342

Thua: 240

Hòa: 132

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Teacher

""

6123:04 pm 04/03 Teacher TOTTENHAM HOTSPUR FC 4 - 1 FC INTERNAZIONALE Mr.Phu
6122:49 pm 04/03 Teacher MANCHESTER CITY FC 2 - 1 JUVENTUS FC Mr.Phu
6122:33 pm 04/03 Teacher AC MILAN 4 - 2 GENOA FC Mr.Phu
6122:19 pm 04/03 Teacher AC MILAN 2 - 1 GENOA FC Mr.Phu
6122:02 pm 04/03 Teacher AC MILAN 4 - 0 GENOA FC Mr.Phu
6121:31 pm 04/03 Teacher AC MILAN 2 - 3 SS LAZIO ROMA PVM1610
6121:17 pm 04/03 Teacher AC MILAN 4 - 0 SS LAZIO ROMA PVM1610
6122:48 pm 02/03 Teacher MANCHESTER CITY FC 3 - 1 FC INTERNAZIONALE donki
6122:33 pm 02/03 Teacher MANCHESTER CITY FC 2 - 1 FC INTERNAZIONALE donki
6122:21 pm 02/03 Teacher MANCHESTER CITY FC 4 - 3 FC INTERNAZIONALE donki

Season này

Điểm: 596

Rating: 670

Số trận đã chơi: 64

Thắng: 34

Thua: 18

Hòa: 12

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 121

Thắng: 75

Thua: 28

Hòa: 18

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %