Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: anhdaica

Biệt danh: Gum

Quốc tịch:

Nhóm: PES 6 Online VN

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi BLU.Rum

"pes6onlinevn.com :v"

7123:33 pm 30/11 Legend-Pes LIVERPOOL FC 2 - 2 MANCHESTER UNITED FC BLU.Rum
7111:53 am 30/11 EnterHastag1 MANCHESTER CITY FC 2 - 3 MANCHESTER UNITED FC BLU.Rum
7100:33 am 30/11 Luckyman88 MANCHESTER CITY FC 4 - 0 MANCHESTER UNITED FC BLU.Rum
7100:19 am 30/11 Luckyman88 MANCHESTER CITY FC 3 - 3 MANCHESTER UNITED FC BLU.Rum
7100:03 am 30/11 Luckyman88 MANCHESTER CITY FC 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC BLU.Rum
7123:49 pm 29/11 Luckyman88 MANCHESTER CITY FC 1 - 3 MANCHESTER UNITED FC BLU.Rum
7123:25 pm 29/11 Luckyman88 MANCHESTER CITY FC 1 - 1 MANCHESTER UNITED FC BLU.Rum
7111:47 am 29/11 Luckyman88 MANCHESTER UNITED FC 1 - 1 MANCHESTER UNITED FC BLU.Rum
7111:34 am 29/11 Luckyman88 MANCHESTER UNITED FC 2 - 2 MANCHESTER UNITED FC BLU.Rum
7111:16 am 29/11 Luckyman88 MANCHESTER UNITED FC 2 - 2 MANCHESTER UNITED FC BLU.Rum

Season này

Điểm: 0

Rating: 678

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 817

Thắng: 481

Thua: 189

Hòa: 147

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi GUM

"Pes6vn.com :v"

7011:49 am 06/10 512109 CHELSEA FC 1 - 4 MANCHESTER UNITED FC GUM
7011:32 am 06/10 512109 PARIS SAINT-GERMAIN FC 0 - 1 MANCHESTER UNITED FC GUM
7011:17 am 06/10 512109 PARIS SAINT-GERMAIN FC 4 - 5 MANCHESTER UNITED FC GUM
7010:58 am 06/10 GUM MANCHESTER UNITED FC 4 - 1 CHELSEA FC mh11
7010:41 am 06/10 GUM MANCHESTER UNITED FC 3 - 2 CHELSEA FC mh11
7010:24 am 06/10 GUM MANCHESTER UNITED FC 5 - 4 CHELSEA FC mh11
7014:33 pm 05/10 GUM Belgium 2 - 0 England DauDat
7014:23 pm 05/10 GUM Belgium 1 - 0 England DauDat
7014:13 pm 05/10 GUM Belgium 1 - 0 England DauDat
7014:04 pm 05/10 GUM Belgium 2 - 0 England DauDat

Season này

Điểm: 0

Rating: 676

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 125

Thắng: 80

Thua: 36

Hòa: 9

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi 888888888888

"888888888888888888888888888888888888888888"

7121:24 pm 04/11 BLU.An88 READ MADRID CLASSIC 0 - 1 BARCELONA CLASSIC 888888888888
7121:17 pm 04/11 BLU.An88 READ MADRID CLASSIC 1 - 2 BARCELONA CLASSIC 888888888888
7120:55 pm 04/11 BLU.An88 BAYERN MUCHEN CLASSIC 0 - 1 CHELSEA CLASSIC 888888888888
7120:43 pm 04/11 BLU.An88 LIVERPOOL CLASSIC 0 - 2 CLASSIC 888888888888
7120:35 pm 04/11 BLU.An88 LIVERPOOL CLASSIC 0 - 1 CLASSIC 888888888888
7120:28 pm 04/11 BLU.An88 LIVERPOOL CLASSIC 1 - 2 CLASSIC 888888888888
7120:16 pm 04/11 BLU.An88 AC MILAN CLASSIC 0 - 1 ARSENAL CLASSIC 888888888888
7119:29 pm 04/11 DauDat SL BENFICA 0 - 1 FC PORTO 888888888888
7119:20 pm 04/11 DauDat SL BENFICA 1 - 2 FC PORTO 888888888888
7119:09 pm 04/11 DauDat Brazil 0 - 1 England 888888888888

Season này

Điểm: 0

Rating: 763

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 163

Thắng: 117

Thua: 31

Hòa: 15

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %