Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: THANHTUDHV

Biệt danh: TUPRO

Quốc tịch:

Nhóm: ps6 pov

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi TUPRO

""

5122:55 pm 25/02 TUPRO Leicester City 0 - 2 France letung1692
5122:39 pm 25/02 TUPRO Leicester City 1 - 0 France letung1692
5122:26 pm 25/02 TUPRO Leicester City 0 - 1 France letung1692
5122:10 pm 25/02 TUPRO Leicester City 0 - 0 France letung1692
5121:47 pm 25/02 TUPRO Leicester City 1 - 1 France letung1692
5121:27 pm 25/02 TUPRO Leicester City 0 - 1 France letung1692
5121:10 pm 25/02 TUPRO Leicester City 2 - 0 France letung1692
5120:55 pm 25/02 TUPRO Leicester City 3 - 0 France letung1692
5120:41 pm 25/02 TUPRO Leicester City 0 - 2 France letung1692
5120:26 pm 25/02 TUPRO Leicester City 1 - 0 France letung1692

Season này

Điểm: 633

Rating: 508

Số trận đã chơi: 187

Thắng: 103

Thua: 53

Hòa: 31

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 4566

Thắng: 1908

Thua: 1877

Hòa: 777

Mất kết nối: 4

Tỷ lệ mất kết nối: 0.09 %