Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: THANHTUDHV

Biệt danh: TUPRO

Quốc tịch:

Nhóm: ps6 pov

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi TUPRO

""

5222:24 pm 29/03 TUPRO Leicester City 1 - 3 France letung1692
5222:08 pm 29/03 TUPRO Leicester City 1 - 0 France letung1692
5221:47 pm 29/03 TUPRO Leicester City 0 - 4 France letung1692
5221:32 pm 29/03 TUPRO Leicester City 2 - 0 France letung1692
5220:52 pm 29/03 TUPRO Leicester City 0 - 3 France letung1692
5220:36 pm 29/03 TUPRO Leicester City 1 - 0 France letung1692
5220:23 pm 29/03 TUPRO Leicester City 2 - 0 France letung1692
5220:08 pm 29/03 TUPRO Leicester City 0 - 2 France letung1692
5221:38 pm 28/03 TUPRO Leicester City 1 - 2 France letung1692
5221:23 pm 28/03 TUPRO Leicester City 1 - 0 France letung1692

Season này

Điểm: 561

Rating: 512

Số trận đã chơi: 228

Thắng: 106

Thua: 78

Hòa: 44

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 4846

Thắng: 2061

Thua: 1961

Hòa: 820

Mất kết nối: 4

Tỷ lệ mất kết nối: 0.08 %