Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: Nguyentheduan90

Biệt danh: Duẩn Tròn

Quốc tịch:

Nhóm: https://www.facebook.com/groups/POV6PATCH/

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi DuanTron

""

5521:02 pm 28/06 DuanTron MANCHESTER UNITED FC 1 - 2 JUVENTUS FC X1_R
5520:47 pm 28/06 DuanTron MANCHESTER UNITED FC 4 - 2 JUVENTUS FC X1_R
5522:59 pm 23/06 giang98 CLUB ATLETICO DE MADRID 2 - 1 FC BAYERN MUNCHEN DuanTron
5522:44 pm 23/06 giang98 CLUB ATLETICO DE MADRID 4 - 1 BORUSSIA DORTMUND DuanTron
5522:29 pm 23/06 giang98 CLUB ATLETICO DE MADRID 2 - 2 MANCHESTER UNITED FC DuanTron
5520:47 pm 23/06 MT JUVENTUS FC 2 - 0 LIVERPOOL FC DuanTron
5520:31 pm 23/06 MT MANCHESTER CITY FC 1 - 0 JUVENTUS FC DuanTron
5520:16 pm 23/06 MT MANCHESTER UNITED FC 1 - 1 MANCHESTER CITY FC DuanTron
5519:57 pm 23/06 MT CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC DuanTron
5500:06 am 23/06 EndKun FC INTERNAZIONALE 0 - 4 CLB HA NOI DuanTron

Season này

Điểm: 0

Rating: 472

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 33

Thắng: 14

Thua: 13

Hòa: 6

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Duan90

""

5523:30 pm 24/06 gaconlonton MANCHESTER UNITED FC 2 - 2 LIVERPOOL FC Duan90
5523:10 pm 24/06 gaconlonton MANCHESTER UNITED FC 4 - 1 FC BAYERN MUNCHEN Duan90
5522:55 pm 24/06 gaconlonton MANCHESTER UNITED FC 2 - 3 MANCHESTER CITY FC Duan90
5522:40 pm 24/06 gaconlonton MANCHESTER UNITED FC 3 - 1 BORUSSIA DORTMUND Duan90
5522:07 pm 23/06 Pizza LIVERPOOL FC 2 - 2 MANCHESTER CITY FC Duan90
5521:52 pm 23/06 Pizza LIVERPOOL FC 1 - 4 MANCHESTER UNITED FC Duan90
5521:35 pm 23/06 --WIN-- LIVERPOOL FC 1 - 1 CLUB ATLETICO DE MADRID Duan90
5521:20 pm 23/06 --WIN-- CLUB ATLETICO DE MADRID 4 - 3 MANCHESTER UNITED FC Duan90

Season này

Điểm: 0

Rating: 288

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 8

Thắng: 2

Thua: 3

Hòa: 3

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi NTD90

""

5523:06 pm 25/06 NTD90 FC INTERNAZIONALE 1 - 3 ARSENAL FC Zola
5522:50 pm 25/06 NTD90 LIVERPOOL FC 0 - 1 JUVENTUS FC Zola
5522:35 pm 25/06 NTD90 CLUB ATLETICO DE MADRID 0 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC Zola
5522:11 pm 25/06 NTD90 FC BAYERN MUNCHEN 2 - 1 MANCHESTER CITY FC Zola
5521:55 pm 25/06 NTD90 MANCHESTER UNITED FC 0 - 1 FC BARCELONA Zola
5516:02 pm 25/06 M_mobile REAL MADRID CF 3 - 1 LIVERPOOL FC NTD90
5515:46 pm 25/06 M_mobile REAL MADRID CF 3 - 2 MANCHESTER UNITED FC NTD90
5515:31 pm 25/06 M_mobile REAL MADRID CF 4 - 4 MANCHESTER UNITED FC NTD90

Season này

Điểm: 0

Rating: 123

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 8

Thắng: 1

Thua: 6

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %