Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: Nghiahue92

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi Nghiahue92

""

5523:28 pm 17/06
--Taliban--
REAL MADRID CF 1 - 0 JUVENTUS FC
Kts.T
5523:12 pm 17/06
--Taliban--
REAL MADRID CF 1 - 2 JUVENTUS FC
Kts.T
5522:55 pm 17/06
--Taliban--
REAL MADRID CF 1 - 0 JUVENTUS FC
Kts.T
5522:25 pm 17/06 gaarabaocat REAL MADRID CF 0 - 5 JUVENTUS FC Nghiahue92
5500:04 am 16/06 david_ha REAL MADRID CF 5 - 3 JUVENTUS FC Nghiahue92
5523:48 pm 15/06 david_ha FC BAYERN MUNCHEN 1 - 1 JUVENTUS FC Nghiahue92
5523:33 pm 15/06 Nghiahue92 JUVENTUS FC 2 - 1 MANCHESTER CITY FC Minh112
5523:19 pm 15/06 Nghiahue92 JUVENTUS FC 1 - 1 MANCHESTER CITY FC Minh112
5523:06 pm 15/06 Nghiahue92 JUVENTUS FC 2 - 3 MANCHESTER CITY FC Minh112
5522:41 pm 15/06 Nghiahue92 VALENCIA CF 0 - 1 FC PORTO Henryson

Season này

Điểm: 0

Rating: 554

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 87

Thắng: 41

Thua: 30

Hòa: 16

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi PTN

""

6315:55 pm 08/04
mexi
SHEFFIE UNITED FC 2 - 2 GENOA FC
Lion
6315:40 pm 08/04
mexi
SHEFFIE UNITED FC 0 - 2 GENOA FC
Lion
6315:20 pm 08/04 PTN Brazil 1 - 2 GENOA FC Lion
6315:05 pm 08/04 Lion GENOA FC 4 - 1 Brazil PTN
6314:48 pm 08/04 Lion GENOA FC 3 - 0 LEICESTER CITY FC PTN
6314:25 pm 08/04
Kts.T
ARSENAL FC 1 - 4 LEICESTER CITY FC
Lion
6314:06 pm 08/04
Lion
LEICESTER CITY FC 2 - 0 GENOA FC
mexi
6313:51 pm 08/04 PTN LEICESTER CITY FC 0 - 2 GENOA FC mexi
6223:30 pm 04/04
Ga Rang Muoi
VFL WOLFSBURG 3 - 0 LEICESTER CITY FC
PTN
6223:12 pm 04/04
PTN
LEICESTER CITY FC 2 - 1 VFL WOLFSBURG
Ga Rang Muoi

Season này

Điểm: 0

Rating: 512

Số trận đã chơi: 4

Thắng: 0

Thua: 4

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 277

Thắng: 118

Thua: 107

Hòa: 52

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %