Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: Nghiahue92

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi PTN

""

5722:36 pm 11/08
So0
MANCHESTER CITY FC 1 - 1 LIVERPOOL FC
Dicaprio
5722:20 pm 11/08
So0
MANCHESTER CITY FC 2 - 3 LIVERPOOL FC
Dicaprio
5722:04 pm 11/08
So0
MANCHESTER CITY FC 0 - 0 LIVERPOOL FC
Dicaprio
5721:39 pm 11/08
Kts.T
JUVENTUS FC 0 - 2 LIVERPOOL FC
Dicaprio
5721:19 pm 11/08
Kts.T
JUVENTUS FC 3 - 3 LIVERPOOL FC
Dicaprio
5722:08 pm 07/08 kiki MANCHESTER UNITED FC 0 - 1 LIVERPOOL FC PTN
5721:27 pm 07/08
DuongNam
REAL MADRID CF 1 - 3 LIVERPOOL FC
Lion
5722:29 pm 06/08
Kts.T
JUVENTUS FC 0 - 2 LIVERPOOL FC
Dicaprio
5722:09 pm 06/08
Kts.T
JUVENTUS FC 1 - 4 LIVERPOOL FC
Dicaprio
5721:54 pm 06/08
Kts.T
JUVENTUS FC 0 - 5 LIVERPOOL FC
Dicaprio

Season này

Điểm: 270

Rating: 472

Số trận đã chơi: 2

Thắng: 1

Thua: 1

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 33

Thắng: 16

Thua: 15

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Nghiahue92

""

5523:28 pm 17/06
--Taliban--
REAL MADRID CF 1 - 0 JUVENTUS FC
Kts.T
5523:12 pm 17/06
--Taliban--
REAL MADRID CF 1 - 2 JUVENTUS FC
Kts.T
5522:55 pm 17/06
--Taliban--
REAL MADRID CF 1 - 0 JUVENTUS FC
Kts.T
5522:25 pm 17/06 gaarabaocat REAL MADRID CF 0 - 5 JUVENTUS FC Nghiahue92
5500:04 am 16/06 david_ha REAL MADRID CF 5 - 3 JUVENTUS FC Nghiahue92
5523:48 pm 15/06 david_ha FC BAYERN MUNCHEN 1 - 1 JUVENTUS FC Nghiahue92
5523:33 pm 15/06 Nghiahue92 JUVENTUS FC 2 - 1 MANCHESTER CITY FC Minh112
5523:19 pm 15/06 Nghiahue92 JUVENTUS FC 1 - 1 MANCHESTER CITY FC Minh112
5523:06 pm 15/06 Nghiahue92 JUVENTUS FC 2 - 3 MANCHESTER CITY FC Minh112
5522:41 pm 15/06 Nghiahue92 VALENCIA CF 0 - 1 FC PORTO Henryson

Season này

Điểm: 0

Rating: 554

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 87

Thắng: 41

Thua: 30

Hòa: 16

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %