Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: Legendpes6

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: không

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi Legend-Pes

"Free - Random Style"

7123:33 pm 30/11 Legend-Pes LIVERPOOL FC 2 - 2 MANCHESTER UNITED FC BLU.Rum
7121:30 pm 30/11 Legend-Pes TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 2 LIVERPOOL FC Longrua
7121:16 pm 30/11 Legend-Pes TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 2 LIVERPOOL FC Longrua
7121:02 pm 30/11 Legend-Pes TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 3 LIVERPOOL FC Longrua
7117:09 pm 29/11 Legend-Pes TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 0 FC BAYERN MUNCHEN NinhChel
7115:12 pm 29/11 Legend-Pes MANCHESTER UNITED FC 4 - 1 CHELSEA FC NinhChel
7114:56 pm 29/11 Legend-Pes MANCHESTER UNITED FC 2 - 2 CHELSEA FC NinhChel
7114:41 pm 29/11 Legend-Pes MANCHESTER UNITED FC 2 - 1 CHELSEA FC NinhChel
7114:26 pm 29/11 Legend-Pes MANCHESTER UNITED FC 2 - 0 CHELSEA FC NinhChel
7114:12 pm 29/11 Legend-Pes MANCHESTER UNITED FC 3 - 2 CHELSEA FC NinhChel

Season này

Điểm: 0

Rating: 606

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1513

Thắng: 772

Thua: 449

Hòa: 292

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %