Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: Laorua

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi Laorua

"Suc ep tam ly la rat lon"

4922:30 pm 17/01
Laorua
Tottenham Hotspurs 1 - 3 F.C. Internazionale Milano
Kakao
4922:08 pm 17/01
Kakao
Tottenham Hotspurs 2 - 3 F.C. Internazionale Milano
Laorua
4922:33 pm 12/01
Giggsy11
Liverpool 1 - 1 Manchester City
Laorua
4922:13 pm 12/01
Laorua
Liverpool 1 - 1 Manchester City
Giggsy11
4920:25 pm 12/01 CuDen Liverpool 1 - 3 F.C. Internazionale Milano Laorua
4823:59 pm 09/01 -LahmNguyen- Liverpool 0 - 3 Manchester United Laorua
4823:46 pm 09/01 -LahmNguyen- Liverpool 6 - 7 Manchester United Laorua
4823:26 pm 09/01 -LahmNguyen- Liverpool 2 - 4 Manchester United Laorua
4823:12 pm 09/01 -LahmNguyen- Liverpool 4 - 3 Manchester United Laorua
4822:57 pm 09/01 -LahmNguyen- Liverpool 0 - 4 Manchester United Laorua

Season này

Điểm: 0

Rating: 652

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 20

Thắng: 12

Thua: 3

Hòa: 5

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi GoBo

"suc ep tam ly la rat lon"

4822:56 pm 01/01
Ha.dt
Tottenham Hotspurs 4 - 1 Toulouse
W★K
4822:41 pm 01/01
Ha.dt
Tottenham Hotspurs 3 - 0 Toulouse
W★K
4822:25 pm 01/01
Ha.dt
Tottenham Hotspurs 2 - 1 Toulouse
W★K
4822:09 pm 01/01
Ha.dt
Tottenham Hotspurs 3 - 1 Toulouse
W★K
4821:54 pm 01/01
Ha.dt
Manchester City 2 - 2 Toulouse
W★K
4121:06 pm 25/01 pdg91 Belgium 1 - 2 France GoBo
4120:51 pm 25/01 pdg91 Belgium 2 - 2 France GoBo
4121:55 pm 21/01 Ngomc Liverpool 4 - 3 France GoBo
4121:41 pm 21/01 Ngomc Liverpool 2 - 2 France GoBo
4121:21 pm 21/01 Ngomc Liverpool 3 - 4 France GoBo

Season này

Điểm: 0

Rating: 754

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 234

Thắng: 164

Thua: 44

Hòa: 25

Mất kết nối: 1

Tỷ lệ mất kết nối: 0.43 %