Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: Dungminhkute

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: Pes6online vietnam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi -cr7-

""

5718:30 pm 04/08 -cr7- JUVENTUS FC 0 - 2 FC BAYERN MUNCHEN 92class
5718:15 pm 04/08 -cr7- MANCHESTER UNITED FC 1 - 2 MANCHESTER CITY FC 92class
5718:01 pm 04/08 -cr7- MANCHESTER UNITED FC 0 - 0 MANCHESTER CITY FC 92class
5717:47 pm 04/08 -cr7- TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 2 LIVERPOOL FC 92class
5717:32 pm 04/08 -cr7- TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 2 LIVERPOOL FC 92class
5613:46 pm 18/07 Phúc Phạm TOTTENHAM HOTSPUR FC 5 - 1 MANCHESTER CITY FC -cr7-
5613:30 pm 18/07 Phúc Phạm JUVENTUS FC 2 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR FC -cr7-
5612:01 pm 18/07 -cr7- TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 3 MANCHESTER UNITED FC TuanSilva
5610:31 am 18/07 -cr7- TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 1 WEST HAM UNITED FC T.HENRY
5610:05 am 18/07 kienvertu LIVERPOOL FC 0 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR FC -cr7-

Season này

Điểm: 60

Rating: 303

Số trận đã chơi: 5

Thắng: 0

Thua: 4

Hòa: 1

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 70

Thắng: 15

Thua: 39

Hòa: 16

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi -mehontran-

""

5520:33 pm 27/06 Bean16 MANCHESTER CITY FC 4 - 4 JUVENTUS FC -mehontran-
5520:15 pm 27/06 -mehontran- TOTTENHAM HOTSPUR FC 3 - 4 MANCHESTER CITY FC Bean16
5520:00 pm 27/06 -mehontran- LIVERPOOL FC 1 - 3 MANCHESTER CITY FC Bean16
5517:34 pm 27/06 -mehontran- LIVERPOOL FC 0 - 3 CLUB ATLETICO DE MADRID --WIN--
5517:21 pm 27/06 -mehontran- LIVERPOOL FC 3 - 4 CLUB ATLETICO DE MADRID --WIN--
5517:07 pm 27/06 -mehontran- LIVERPOOL FC 1 - 2 CLUB ATLETICO DE MADRID --WIN--
5516:53 pm 27/06 -mehontran- LIVERPOOL FC 1 - 1 CLUB ATLETICO DE MADRID --WIN--
5516:36 pm 27/06 -mehontran- TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 4 MANCHESTER CITY FC Hoàng Đức Hiếu

Season này

Điểm: 0

Rating: 82

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 8

Thắng: 0

Thua: 6

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi -vhk-

""

5613:12 pm 18/07 TuanSilva REAL MADRID CF 5 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR FC -vhk-
5612:57 pm 18/07 TuanSilva CLUB ATLETICO DE MADRID 3 - 1 JUVENTUS FC -vhk-
5611:47 am 04/07 -vhk- TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 4 MANCHESTER CITY FC DNFC
5611:32 am 04/07 -vhk- TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 4 MANCHESTER CITY FC DNFC
5611:18 am 04/07 -vhk- TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 1 MANCHESTER CITY FC DNFC

Season này

Điểm: 0

Rating: 0

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 5

Thắng: 0

Thua: 5

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %