Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: Depay07

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi Lion

""

5618:05 pm
PhenolPhtalein
REAL MADRID CF 2 - 2 JUVENTUS FC
--Taliban--
5617:49 pm
PhenolPhtalein
REAL MADRID CF 2 - 1 JUVENTUS FC
--Taliban--
5617:32 pm
PhenolPhtalein
MANCHESTER CITY FC 0 - 0 REAL MADRID CF
--Taliban--
5617:18 pm
PhenolPhtalein
MANCHESTER CITY FC 1 - 0 REAL MADRID CF
--Taliban--
5618:11 pm 15/07 Lion REAL MADRID CF 3 - 0 MANCHESTER UNITED FC ---bin---
5617:57 pm 15/07 Lion REAL MADRID CF 1 - 3 MANCHESTER UNITED FC ---bin---
5623:54 pm 14/07
Lion
REAL MADRID CF 0 - 0 LIVERPOOL FC
Kts.T
5623:38 pm 14/07
Kts.T
LIVERPOOL FC 2 - 1 REAL MADRID CF
Lion
5623:20 pm 14/07
Kts.T
LIVERPOOL FC 0 - 1 REAL MADRID CF
Lion
5623:01 pm 14/07
Lion
JUVENTUS FC 1 - 0 LIVERPOOL FC
Kts.T

Season này

Điểm: 302

Rating: 549

Số trận đã chơi: 9

Thắng: 4

Thua: 5

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2053

Thắng: 966

Thua: 762

Hòa: 325

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi depay07

""

4417:01 pm 25/04 depay07 SHEFFIE UNITED FC 1 - 0 NORWICH CITY FC TayNam
4115:04 pm 04/01 depay07 SHEFFIE UNITED FC 2 - 3 LEICESTER CITY FC myhafc
4114:49 pm 04/01 depay07 SHEFFIE UNITED FC 3 - 1 LEICESTER CITY FC myhafc
4116:48 pm 03/01 Gattuso LEICESTER CITY FC 3 - 3 SHEFFIE UNITED FC depay07
4009:56 am 24/12 -Number1- NORWICH CITY FC 2 - 1 SHEFFIE UNITED FC depay07
4009:25 am 24/12 asdasd REAL MADRID CF 0 - 1 SHEFFIE UNITED FC depay07
4009:12 am 24/12 asdasd REAL MADRID CF 1 - 2 SHEFFIE UNITED FC depay07
4008:58 am 24/12 asdasd REAL MADRID CF 1 - 2 SHEFFIE UNITED FC depay07
3913:22 pm 07/11 torung TOTTENHAM HOTSPUR FC 3 - 2 NORWICH CITY FC depay07
3913:07 pm 07/11 torung TOTTENHAM HOTSPUR FC 3 - 0 NORWICH CITY FC depay07

Season này

Điểm: 0

Rating: 498

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 98

Thắng: 46

Thua: 45

Hòa: 6

Mất kết nối: 1

Tỷ lệ mất kết nối: 1.02 %


Thông tin người chơi Jerry05

"Fiveserver rules!"

4617:37 pm 12/06 BoSua FC BARCELONA 1 - 2 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4617:25 pm 12/06 BoSua FC BARCELONA 1 - 5 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4617:12 pm 12/06 BoSua FC BARCELONA 1 - 2 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4616:59 pm 12/06 BoSua FC BARCELONA 0 - 3 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4616:44 pm 12/06 BoSua FC BARCELONA 1 - 0 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4616:31 pm 12/06 BoSua FC BARCELONA 0 - 1 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4616:03 pm 11/06 Jerry05 SHEFFIE UNITED FC 2 - 0 LEICESTER CITY FC Kts.T
4615:44 pm 11/06 Jerry05 SHEFFIE UNITED FC 1 - 0 LEICESTER CITY FC Kts.T
4615:27 pm 11/06 Kts.T NORWICH CITY FC 1 - 4 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4615:13 pm 11/06 Kts.T NORWICH CITY FC 0 - 1 SHEFFIE UNITED FC Jerry05

Season này

Điểm: 0

Rating: 597

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 460

Thắng: 244

Thua: 154

Hòa: 62

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %