Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: Depay07

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi Lion

""

6123:34 pm 04/03
Kts.T
GENOA FC 0 - 0 Brazil
Lion
6123:17 pm 04/03
Kts.T
GENOA FC 1 - 1 Brazil
Lion
6122:56 pm 04/03
Kts.T
Brazil 0 - 3 GENOA FC
MB
6122:39 pm 04/03
MB
LEICESTER CITY FC 0 - 2 GENOA FC
Lion
6122:16 pm 04/03
Lion
GENOA FC 2 - 1 LEICESTER CITY FC
MB
6122:00 pm 04/03
Lion
GENOA FC 2 - 1 LEICESTER CITY FC
MB
6121:46 pm 04/03
Lion
GENOA FC 0 - 0 LEICESTER CITY FC
MB
6121:29 pm 04/03
Lion
GENOA FC 1 - 1 LEICESTER CITY FC
MB
6122:45 pm 03/03
--Taliban--
LEICESTER CITY FC 3 - 1 SPORTING LISBON
CK
6122:29 pm 03/03
--Taliban--
LEICESTER CITY FC 4 - 1 ARSENAL FC
CK

Season này

Điểm: 320

Rating: 542

Số trận đã chơi: 24

Thắng: 5

Thua: 12

Hòa: 7

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 2302

Thắng: 1066

Thua: 859

Hòa: 377

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi depay07

""

4417:01 pm 25/04 depay07 SHEFFIE UNITED FC 1 - 0 NORWICH CITY FC TayNam
4115:04 pm 04/01 depay07 SHEFFIE UNITED FC 2 - 3 LEICESTER CITY FC myhafc
4114:49 pm 04/01 depay07 SHEFFIE UNITED FC 3 - 1 LEICESTER CITY FC myhafc
4116:48 pm 03/01 Gattuso LEICESTER CITY FC 3 - 3 SHEFFIE UNITED FC depay07
4009:56 am 24/12 -Number1- NORWICH CITY FC 2 - 1 SHEFFIE UNITED FC depay07
4009:25 am 24/12 asdasd REAL MADRID CF 0 - 1 SHEFFIE UNITED FC depay07
4009:12 am 24/12 asdasd REAL MADRID CF 1 - 2 SHEFFIE UNITED FC depay07
4008:58 am 24/12 asdasd REAL MADRID CF 1 - 2 SHEFFIE UNITED FC depay07
3913:22 pm 07/11 torung TOTTENHAM HOTSPUR FC 3 - 2 NORWICH CITY FC depay07
3913:07 pm 07/11 torung TOTTENHAM HOTSPUR FC 3 - 0 NORWICH CITY FC depay07

Season này

Điểm: 0

Rating: 498

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 98

Thắng: 46

Thua: 45

Hòa: 6

Mất kết nối: 1

Tỷ lệ mất kết nối: 1.02 %


Thông tin người chơi Jerry05

"Fiveserver rules!"

4617:37 pm 12/06 BoSua FC BARCELONA 1 - 2 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4617:25 pm 12/06 BoSua FC BARCELONA 1 - 5 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4617:12 pm 12/06 BoSua FC BARCELONA 1 - 2 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4616:59 pm 12/06 BoSua FC BARCELONA 0 - 3 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4616:44 pm 12/06 BoSua FC BARCELONA 1 - 0 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4616:31 pm 12/06 BoSua FC BARCELONA 0 - 1 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4616:03 pm 11/06 Jerry05 SHEFFIE UNITED FC 2 - 0 LEICESTER CITY FC Kts.T
4615:44 pm 11/06 Jerry05 SHEFFIE UNITED FC 1 - 0 LEICESTER CITY FC Kts.T
4615:27 pm 11/06 Kts.T NORWICH CITY FC 1 - 4 SHEFFIE UNITED FC Jerry05
4615:13 pm 11/06 Kts.T NORWICH CITY FC 0 - 1 SHEFFIE UNITED FC Jerry05

Season này

Điểm: 0

Rating: 597

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 460

Thắng: 244

Thua: 154

Hòa: 62

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %