Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: Anhlinhlangdien

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm:

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi HaHaHiHi

""

6000:09 am 26/01 HaHaHiHi CHELSEA FC 0 - 0 MANCHESTER UNITED FC PVM1610
6023:55 pm 25/01 HaHaHiHi CHELSEA FC 1 - 1 MANCHESTER UNITED FC PVM1610
6023:41 pm 25/01 HaHaHiHi TOTTENHAM HOTSPUR FC 5 - 1 ARSENAL FC PVM1610
6023:26 pm 25/01 HaHaHiHi TOTTENHAM HOTSPUR FC 3 - 1 ARSENAL FC PVM1610
6023:11 pm 25/01 HaHaHiHi TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 0 ARSENAL FC PVM1610
6017:21 pm 24/01 ABCD PARIS SAINT-GERMAIN FC 1 - 1 LIVERPOOL FC HaHaHiHi
6017:07 pm 24/01 ABCD PARIS SAINT-GERMAIN FC 0 - 3 LIVERPOOL FC HaHaHiHi
6016:53 pm 24/01 ABCD MANCHESTER UNITED FC 1 - 2 TOTTENHAM HOTSPUR FC HaHaHiHi
6016:38 pm 24/01 ABCD MANCHESTER UNITED FC 0 - 3 TOTTENHAM HOTSPUR FC HaHaHiHi
6016:06 pm 24/01 HaHaHiHi TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 0 LIVERPOOL FC ABCD

Season này

Điểm: 560

Rating: 558

Số trận đã chơi: 10

Thắng: 6

Thua: 0

Hòa: 4

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 455

Thắng: 209

Thua: 159

Hòa: 85

Mất kết nối: 2

Tỷ lệ mất kết nối: 0.44 %


Thông tin người chơi LinhNguyen

"Nguyen Van Linh "

6021:07 pm 20/01 mh09 TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 2 LIVERPOOL FC LinhNguyen
6020:53 pm 20/01 mh09 TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 1 LIVERPOOL FC LinhNguyen
6023:23 pm 19/01 mh09 TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 2 LIVERPOOL FC LinhNguyen
6023:04 pm 19/01 mh09 TOTTENHAM HOTSPUR FC 3 - 3 LIVERPOOL FC LinhNguyen
6022:44 pm 19/01 mh09 TOTTENHAM HOTSPUR FC 3 - 0 LIVERPOOL FC LinhNguyen
6022:30 pm 19/01 mh09 TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 3 LIVERPOOL FC LinhNguyen
5914:57 pm 17/01 PVM1610 AC MILAN 2 - 4 PARIS SAINT-GERMAIN FC LinhNguyen
5914:42 pm 17/01 PVM1610 AC MILAN 1 - 1 PARIS SAINT-GERMAIN FC LinhNguyen
5914:27 pm 17/01 PVM1610 MANCHESTER UNITED FC 1 - 3 LIVERPOOL FC LinhNguyen
5914:13 pm 17/01 PVM1610 MANCHESTER UNITED FC 1 - 5 LIVERPOOL FC LinhNguyen

Season này

Điểm: 413

Rating: 558

Số trận đã chơi: 6

Thắng: 3

Thua: 1

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 1259

Thắng: 610

Thua: 458

Hòa: 186

Mất kết nối: 5

Tỷ lệ mất kết nối: 0.40 %


Thông tin người chơi LinhGooner

""

6000:52 am 22/01 LinhGooner MANCHESTER CITY FC 0 - 4 REAL MADRID CF --TDT--
6000:39 am 22/01 LinhGooner MANCHESTER CITY FC 1 - 3 REAL MADRID CF --TDT--
6000:24 am 22/01 LinhGooner MANCHESTER CITY FC 0 - 0 REAL MADRID CF --TDT--
6000:12 am 22/01 LinhGooner MANCHESTER CITY FC 1 - 1 REAL MADRID CF --TDT--
6023:59 pm 21/01 LinhGooner MANCHESTER CITY FC 0 - 1 REAL MADRID CF --TDT--
6023:47 pm 21/01 LinhGooner MANCHESTER CITY FC 2 - 3 REAL MADRID CF --TDT--
6023:23 pm 21/01 LinhGooner TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 0 ARSENAL FC --TDT--
6023:09 pm 21/01 LinhGooner TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 0 ARSENAL FC --TDT--
5923:05 pm 25/12 PVM1610 CHELSEA FC 0 - 0 EVERTON FC LinhGooner
5900:20 am 02/12 LinhGooner LIVERPOOL FC 1 - 4 CLUB ATLETICO DE MADRID D.Ace

Season này

Điểm: 247

Rating: 527

Số trận đã chơi: 8

Thắng: 2

Thua: 4

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 227

Thắng: 104

Thua: 88

Hòa: 34

Mất kết nối: 1

Tỷ lệ mất kết nối: 0.44 %