Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: 92class

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: PES ONLINE Việt Nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi 92class

"Anh Håi dep try :³"

5722:21 pm 08/08 SUPER MANCHESTER CITY FC 2 - 0 LIVERPOOL FC 92class
5722:08 pm 08/08 SUPER MANCHESTER CITY FC 2 - 3 LIVERPOOL FC 92class
5721:54 pm 08/08 SUPER MANCHESTER CITY FC 2 - 3 LIVERPOOL FC 92class
5721:38 pm 08/08 SUPER CLB SONG LAM NGHE AN 1 - 0 CLB HA NOI 92class
5716:15 pm 07/08 92class MANCHESTER CITY FC 1 - 1 MANCHESTER UNITED FC Trung_Hieu
5716:00 pm 07/08 92class MANCHESTER CITY FC 2 - 0 MANCHESTER UNITED FC Trung_Hieu
5718:02 pm 06/08 92class LIVERPOOL FC 1 - 2 MANCHESTER UNITED FC -CS-
5717:48 pm 06/08 92class LIVERPOOL FC 2 - 5 MANCHESTER UNITED FC -CS-
5717:32 pm 06/08 92class LIVERPOOL FC 0 - 1 MANCHESTER UNITED FC -CS-
5718:30 pm 04/08 -cr7- JUVENTUS FC 0 - 2 FC BAYERN MUNCHEN 92class

Season này

Điểm: 445

Rating: 665

Số trận đã chơi: 14

Thắng: 7

Thua: 5

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 837

Thắng: 470

Thua: 191

Hòa: 176

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi egalam

"KEC KEC KEC"

5614:41 pm 01/08 Lion JUVENTUS FC 1 - 1 LIVERPOOL FC egalam
5614:26 pm 01/08 Lion JUVENTUS FC 2 - 3 LIVERPOOL FC egalam
5613:47 pm 01/08 joystick MANCHESTER UNITED FC 0 - 2 MANCHESTER CITY FC egalam
5613:24 pm 01/08 o.0 MANCHESTER UNITED FC 1 - 0 LIVERPOOL FC egalam
5613:11 pm 01/08 o.0 MANCHESTER UNITED FC 3 - 1 LIVERPOOL FC egalam
5612:57 pm 01/08 o.0 MANCHESTER UNITED FC 3 - 1 LIVERPOOL FC egalam
5612:34 pm 01/08 o.0 MANCHESTER CITY FC 0 - 5 LIVERPOOL FC egalam
5622:21 pm 31/07 CuDen TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 1 LIVERPOOL FC egalam
5622:08 pm 31/07 CuDen TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 2 LIVERPOOL FC egalam
5621:54 pm 31/07 CuDen TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 1 LIVERPOOL FC egalam

Season này

Điểm: 0

Rating: 520

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 480

Thắng: 195

Thua: 175

Hòa: 110

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Steve_Roger

"may lam gi tao =)))"

4715:48 pm 29/09 picollo CLB HA NOI 2 - 0 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4715:32 pm 29/09 picollo CLB HA NOI 2 - 2 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4715:16 pm 29/09 picollo CLB HA NOI 3 - 3 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4715:00 pm 29/09 picollo CLB HA NOI 1 - 1 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4723:44 pm 28/09 LyNhaKy REAL MADRID CF 1 - 4 NORWICH CITY FC Steve_Roger
4723:30 pm 28/09 LyNhaKy REAL MADRID CF 0 - 4 NORWICH CITY FC Steve_Roger
4723:15 pm 28/09 LyNhaKy CLB HA NOI 0 - 3 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4723:01 pm 28/09 LyNhaKy CLB HA NOI 0 - 2 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4719:15 pm 28/09 Thanos NORWICH CITY FC 0 - 2 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4719:02 pm 28/09 Thanos NORWICH CITY FC 1 - 1 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger

Season này

Điểm: 0

Rating: 576

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 118

Thắng: 55

Thua: 37

Hòa: 26

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %