Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: 92class

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: PES ONLINE Việt Nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi 92class

"lam gi day =))"

5417:08 pm 07/05 LyNhaKy JUVENTUS FC 2 - 2 MANCHESTER CITY FC 92class
5416:54 pm 07/05 LyNhaKy JUVENTUS FC 3 - 2 MANCHESTER CITY FC 92class
5416:40 pm 07/05 LyNhaKy JUVENTUS FC 2 - 2 MANCHESTER CITY FC 92class
5416:22 pm 07/05 DanToc_H_mong JUVENTUS FC 0 - 0 MANCHESTER CITY FC 92class
5416:09 pm 07/05 DanToc_H_mong JUVENTUS FC 0 - 1 MANCHESTER CITY FC 92class
5415:56 pm 07/05 DanToc_H_mong JUVENTUS FC 2 - 1 MANCHESTER CITY FC 92class
5415:41 pm 07/05 ---91oN--- BORUSSIA DORTMUND 5 - 0 MANCHESTER CITY FC 92class
5415:25 pm 07/05 ---91oN--- BORUSSIA DORTMUND 2 - 1 MANCHESTER CITY FC 92class
5415:10 pm 07/05 ---91oN--- BORUSSIA DORTMUND 7 - 2 MANCHESTER CITY FC 92class
5414:55 pm 07/05 ---91oN--- BORUSSIA DORTMUND 2 - 2 MANCHESTER CITY FC 92class

Season này

Điểm: 310

Rating: 609

Số trận đã chơi: 18

Thắng: 4

Thua: 9

Hòa: 5

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 516

Thắng: 262

Thua: 140

Hòa: 114

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi egalam

"KEC KEC KEC"

4813:58 pm 22/12 ---91oN--- JUVENTUS FC 3 - 0 NORWICH CITY FC egalam
4813:44 pm 22/12 ---91oN--- JUVENTUS FC 6 - 2 NORWICH CITY FC egalam
4813:26 pm 22/12 ---91oN--- JUVENTUS FC 1 - 1 NORWICH CITY FC egalam
4813:10 pm 22/12 ---91oN--- JUVENTUS FC 1 - 1 NORWICH CITY FC egalam
4812:55 pm 22/12 ---91oN--- JUVENTUS FC 1 - 1 NORWICH CITY FC egalam
4821:37 pm 21/12
---91oN---
JUVENTUS FC 1 - 0 SHEFFIE UNITED FC
NVD
4821:21 pm 21/12
---91oN---
JUVENTUS FC 1 - 0 SHEFFIE UNITED FC
NVD
4821:07 pm 21/12
---91oN---
JUVENTUS FC 1 - 0 SHEFFIE UNITED FC
NVD
4820:52 pm 21/12
---91oN---
JUVENTUS FC 6 - 5 SHEFFIE UNITED FC
NVD
4822:21 pm 20/12
NVD
REAL MADRID CF 3 - 0 REAL MADRID CF
DanToc_H_mong

Season này

Điểm: 0

Rating: 529

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 275

Thắng: 115

Thua: 99

Hòa: 61

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Steve_Roger

"may lam gi tao =)))"

4715:48 pm 29/09 picollo CLB HA NOI 2 - 0 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4715:32 pm 29/09 picollo CLB HA NOI 2 - 2 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4715:16 pm 29/09 picollo CLB HA NOI 3 - 3 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4715:00 pm 29/09 picollo CLB HA NOI 1 - 1 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4723:44 pm 28/09 LyNhaKy REAL MADRID CF 1 - 4 NORWICH CITY FC Steve_Roger
4723:30 pm 28/09 LyNhaKy REAL MADRID CF 0 - 4 NORWICH CITY FC Steve_Roger
4723:15 pm 28/09 LyNhaKy CLB HA NOI 0 - 3 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4723:01 pm 28/09 LyNhaKy CLB HA NOI 0 - 2 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4719:15 pm 28/09 Thanos NORWICH CITY FC 0 - 2 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger
4719:02 pm 28/09 Thanos NORWICH CITY FC 1 - 1 SHEFFIE UNITED FC Steve_Roger

Season này

Điểm: 0

Rating: 576

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 118

Thắng: 55

Thua: 37

Hòa: 26

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %