Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: 92class

Biệt danh:

Quốc tịch:

Nhóm: PES ONLINE Việt Nam

Ảnh đại diện:

avatar

Thông tin người chơi 92class

"lam gi day =))"

4800:05 am 25/11
---91oN---
F.C. Internazionale Milano 3 - 1 Liverpool
NVD
4823:50 pm 24/11
---91oN---
F.C. Internazionale Milano 3 - 2 Liverpool
NVD
4823:15 pm 24/11
---91oN---
F.C. Internazionale Milano 4 - 3 Liverpool
NVD
4822:53 pm 24/11 --TDT-- Tottenham Hotspurs 3 - 0 Liverpool 92class
4823:36 pm 03/11 DanToc_H_mong Quang Ninh 1 - 2 Galatasaray SK 92class
4823:22 pm 03/11 DanToc_H_mong Quang Ninh 0 - 2 Galatasaray SK 92class
4823:08 pm 03/11 DanToc_H_mong Quang Ninh 0 - 2 Galatasaray SK 92class
4817:29 pm 03/11
mexi
F.C. Internazionale Milano 3 - 2 Liverpool
MB
4817:15 pm 03/11
mexi
F.C. Internazionale Milano 2 - 3 Liverpool
MB
4817:00 pm 03/11
mexi
F.C. Internazionale Milano 6 - 2 Liverpool
MB

Season này

Điểm: 761

Rating: 618

Số trận đã chơi: 35

Thắng: 28

Thua: 5

Hòa: 2

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 481

Thắng: 234

Thua: 135

Hòa: 112

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi egalam

"KEC KEC KEC"

4823:46 pm 30/11
PS
Toulouse 8 - 1 Manchester City
Henryson
4823:28 pm 30/11
PS
Toulouse 2 - 0 Manchester City
Henryson
4822:17 pm 28/11 ---91oN--- Lille OSC 1 - 2 Manchester City egalam
4822:04 pm 28/11 ---91oN--- Lille OSC 1 - 1 Manchester City egalam
4821:48 pm 28/11 ---91oN--- FSV Mainz 05 1 - 2 Manchester City egalam
4821:34 pm 28/11 ---91oN--- FSV Mainz 05 1 - 5 Manchester City egalam
4821:19 pm 28/11 ---91oN--- FSV Mainz 05 2 - 3 Manchester City egalam
4819:31 pm 28/11 ---91oN--- Southampton 3 - 2 Liverpool egalam
4819:13 pm 28/11 ---91oN--- Southampton 2 - 0 Liverpool egalam
4823:23 pm 27/11
---91oN---
F.C. Internazionale Milano 1 - 2 Liverpool
NVD

Season này

Điểm: 534

Rating: 528

Số trận đã chơi: 130

Thắng: 52

Thua: 43

Hòa: 35

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 134

Thắng: 59

Thua: 53

Hòa: 22

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %


Thông tin người chơi Steve_Roger

"may lam gi tao =)))"

4715:48 pm 29/09 picollo FSV Mainz 05 2 - 0 Liverpool Steve_Roger
4715:32 pm 29/09 picollo FSV Mainz 05 2 - 2 Liverpool Steve_Roger
4715:16 pm 29/09 picollo FSV Mainz 05 3 - 3 Liverpool Steve_Roger
4715:00 pm 29/09 picollo FSV Mainz 05 1 - 1 Liverpool Steve_Roger
4723:44 pm 28/09 LyNhaKy Toulouse 1 - 4 Manchester City Steve_Roger
4723:30 pm 28/09 LyNhaKy Toulouse 0 - 4 Manchester City Steve_Roger
4723:15 pm 28/09 LyNhaKy FSV Mainz 05 0 - 3 Liverpool Steve_Roger
4723:01 pm 28/09 LyNhaKy FSV Mainz 05 0 - 2 Liverpool Steve_Roger
4719:15 pm 28/09 Thanos Manchester City 0 - 2 Liverpool Steve_Roger
4719:02 pm 28/09 Thanos Manchester City 1 - 1 Liverpool Steve_Roger

Season này

Điểm: 0

Rating: 576

Số trận đã chơi: 0

Thắng: 0

Thua: 0

Hòa: 0

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0 %

Trước đây

Số trận đã chơi: 118

Thắng: 55

Thua: 37

Hòa: 26

Mất kết nối: 0

Tỷ lệ mất kết nối: 0.00 %