Kết quả trận đáu

Id
Mùa giải
Ngày thi đấu
Pt
Người chơi Tài khoản
Tỉ số
Tài khoản Người chơi
Pt
Phòng Sảnh Chi tiết
401860 56 2020-07-15 15:39:071 Henryson sontrang REAL MADRID CF 3 - 3 JUVENTUS FC mongtuyen --M-- -5 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401859 56 2020-07-15 15:26:13-7 chihieupy nguyenhieu Brazil 1 - 2 France duongnam DuongNam 70 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401858 56 2020-07-15 15:24:469 zhitung zhitungFC MANCHESTER CITY FC 2 - 1 LIVERPOOL FC fanstung ZK -23 Room ZK Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401857 56 2020-07-15 15:16:27-25 .-NTA-. nta93 Argentina 1 - 5 MANCHESTER CITY FC toilaai So0 10 Phòng của .-NTA-. Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401856 56 2020-07-15 15:11:522 chihieupy nguyenhieu Brazil 3 - 3 France duongnam DuongNam 10 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401855 56 2020-07-15 15:11:29-19 zhitung zhitungFC MANCHESTER CITY FC 1 - 3 LIVERPOOL FC fanstung ZK 9 Room ZK Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401854 56 2020-07-15 14:59:5410 So0 toilaai MANCHESTER CITY FC 3 - 1 Argentina nta93 .-NTA-. -41 Phòng của .-NTA-. Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401853 56 2020-07-15 14:56:53-7 chihieupy nguyenhieu FC BARCELONA 0 - 5 CLUB ATLETICO DE MADRID haihen --HAI-- 29 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401852 56 2020-07-15 14:46:506 Henryson sontrang REAL MADRID CF 2 - 1 LIVERPOOL FC fanstung ZK -25 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401851 56 2020-07-15 14:43:18-7 chihieupy nguyenhieu FC BARCELONA 0 - 3 CLUB ATLETICO DE MADRID haihen --HAI-- 29 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401850 56 2020-07-15 14:32:47-4 Henryson sontrang REAL MADRID CF 0 - 1 LIVERPOOL FC fanstung ZK 10 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401849 56 2020-07-15 14:29:449 chihieupy nguyenhieu FC BARCELONA 3 - 1 CLUB ATLETICO DE MADRID haihen --HAI-- -23 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401848 56 2020-07-15 14:17:53-4 Henryson sontrang REAL MADRID CF 0 - 2 LIVERPOOL FC fanstung ZK 10 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401847 56 2020-07-15 14:14:53-7 chihieupy nguyenhieu FC BARCELONA 1 - 4 CLUB ATLETICO DE MADRID haihen --HAI-- 29 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401846 56 2020-07-15 13:59:406 Henryson sontrang REAL MADRID CF 1 - 0 LIVERPOOL FC fanstung ZK -29 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401845 56 2020-07-15 13:50:53-4 joystick joystick MANCHESTER UNITED FC 2 - 4 CLUB ATLETICO DE MADRID haihen --HAI-- 31 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401844 56 2020-07-15 13:36:51-5 joystick joystick MANCHESTER UNITED FC 0 - 1 CLUB ATLETICO DE MADRID haihen --HAI-- 33 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401843 56 2020-07-15 13:22:042 joystick joystick MANCHESTER UNITED FC 1 - 1 CLUB ATLETICO DE MADRID haihen --HAI-- 3 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401842 56 2020-07-15 13:07:31-5 joystick joystick MANCHESTER UNITED FC 1 - 2 CLUB ATLETICO DE MADRID haihen --HAI-- 36 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401841 56 2020-07-15 13:05:099 mexi mexi EVERTON FC 2 - 0 MANCHESTER CITY FC hungbak1 h2 -37 Phòng của mexi Premier League

Thiết lập game

401840 56 2020-07-15 12:44:27-5 Henryson sontrang MANCHESTER CITY FC 0 - 1 CLUB ATLETICO DE MADRID haihen --HAI-- 39 Phòng của --HAI-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401839 56 2020-07-15 12:32:15-4 Henryson sontrang MANCHESTER CITY FC 1 - 2 CLUB ATLETICO DE MADRID haihen --HAI-- 44 Phòng của --HAI-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401838 56 2020-07-15 12:19:110 Henryson sontrang MANCHESTER CITY FC 1 - 1 CLUB ATLETICO DE MADRID haihen --HAI-- 6 Phòng của --HAI-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401837 56 2020-07-15 12:04:296 Henryson sontrang REAL MADRID CF 2 - 0 CLUB ATLETICO DE MADRID haihen --HAI-- -48 Phòng của --HAI-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401836 56 2020-07-15 11:00:02-4 Henryson sontrang REAL MADRID CF 2 - 3 LIVERPOOL FC kienvertu kienvertu 54 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401835 56 2020-07-15 01:33:32-10 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 1 - 2 REAL MADRID CF Nambirain88 --PEP-- 13 Phòng của Hoàng Đức Hiếu Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401834 56 2020-07-15 01:18:18-9 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 0 - 5 REAL MADRID CF Nambirain88 --PEP-- 13 Phòng của Hoàng Đức Hiếu Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401833 56 2020-07-15 01:03:455 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 5 - 3 REAL MADRID CF Nambirain88 --PEP-- -30 Phòng của Hoàng Đức Hiếu Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401832 56 2020-07-15 00:48:28-3 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 3 - 3 REAL MADRID CF Nambirain88 --PEP-- 4 Phòng của Hoàng Đức Hiếu Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401831 56 2020-07-15 00:39:32-8 kira87 minh0910 LIVERPOOL FC 1 - 3 REAL MADRID CF kenplu manhxuan 6 Phòng của kira87 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401830 56 2020-07-15 00:32:125 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 2 - 1 REAL MADRID CF Nambirain88 --PEP-- -20 Phòng của Hoàng Đức Hiếu Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401829 56 2020-07-15 00:25:47-8 kira87 minh0910 REAL MADRID CF 1 - 3 MANCHESTER CITY FC kenplu manhxuan 7 Phòng của kira87 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401828 56 2020-07-15 00:18:27-3 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 1 - 1 REAL MADRID CF Nambirain88 --PEP-- 1 Phòng của Hoàng Đức Hiếu Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401827 56 2020-07-15 00:12:40-1 kira87 minh0910 REAL MADRID CF 1 - 1 MANCHESTER CITY FC kenplu manhxuan -5 Phòng của kira87 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401826 56 2020-07-14 23:59:15-5 EndKun EndKun JUVENTUS FC 2 - 5 REAL MADRID CF Nambirain88 --PEP-- 27 Phòng của EndKun Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401825 56 2020-07-14 23:58:50-10 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 0 - 3 ARSENAL FC phanquyen MT 16 Phòng của giang98 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401824 56 2020-07-14 23:54:570
0
Dicaprio
Lion
lexuantrang2018
Depay07
REAL MADRID CF 0 - 0 LIVERPOOL FC khaliq
mrhate1911
LyNhaKy
Kts.T
0
0
Room Dicaprio Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401823 56 2020-07-14 23:54:28-9 kira87 minh0910 REAL MADRID CF 0 - 3 MANCHESTER CITY FC kenplu manhxuan 7 Phòng của kira87 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401822 56 2020-07-14 23:45:49-11 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 0 - 2 ARSENAL FC phanquyen MT 17 Phòng của giang98 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401821 56 2020-07-14 23:43:40-6 EndKun EndKun JUVENTUS FC 0 - 1 REAL MADRID CF Nambirain88 --PEP-- 27 Phòng của EndKun Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401820 56 2020-07-14 23:40:457 kira87 minh0910 REAL MADRID CF 5 - 1 JUVENTUS FC kenplu manhxuan -20 Phòng của kira87 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401819 56 2020-07-14 23:38:310
0
Dicaprio
Kts.T
lexuantrang2018
mrhate1911
LIVERPOOL FC 2 - 1 REAL MADRID CF khaliq
Depay07
LyNhaKy
Lion
0
0
Room Dicaprio Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401818 56 2020-07-14 23:32:265 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 5 - 1 ARSENAL FC phanquyen MT -10 Phòng của giang98 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401817 56 2020-07-14 23:28:198 EndKun EndKun JUVENTUS FC 4 - 2 MANCHESTER UNITED FC atu1993 VietNam_Airline -6 Phòng của EndKun Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401816 56 2020-07-14 23:27:13-10 kira87 minh0910 REAL MADRID CF 2 - 4 JUVENTUS FC kenplu manhxuan 7 Phòng của kira87 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401815 56 2020-07-14 23:20:350
0
Dicaprio
Kts.T
lexuantrang2018
mrhate1911
LIVERPOOL FC 0 - 1 REAL MADRID CF khaliq
Depay07
LyNhaKy
Lion
0
0
Room Dicaprio Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401814 56 2020-07-14 23:18:47-3 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 0 - 0 ARSENAL FC phanquyen MT 4 Phòng của giang98 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401813 56 2020-07-14 23:12:058 EndKun EndKun JUVENTUS FC 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC atu1993 VietNam_Airline -7 Phòng của EndKun Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401812 56 2020-07-14 23:08:387 kira87 minh0910 REAL MADRID CF 2 - 1 JUVENTUS FC kenplu manhxuan -21 Phòng của kira87 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401811 56 2020-07-14 23:06:23-18 TuanMasTer TuanMasTer MANCHESTER UNITED FC 0 - 3 WEST HAM UNITED FC vhp6891 Mr.Blues 29 Phòng của TuanMasTer Premier League

Thiết lập game

401810 56 2020-07-14 23:06:175 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 1 - 0 ARSENAL FC phanquyen MT -12 Phòng của giang98 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401809 56 2020-07-14 23:05:04-27 --PEP-- Nambirain88 AFC BOURNEMOUTH 0 - 2 TOTTENHAM HOTSPUR FC nvminh47n1 Kinh_Kong 104 Phòng của --PEP-- Premier League

Thiết lập game

401808 56 2020-07-14 23:01:350
0
PTN
Lion
Nghiahue92
Depay07
JUVENTUS FC 1 - 0 LIVERPOOL FC lexuantrang2018
mrhate1911
Dicaprio
Kts.T
0
0
Room Lion Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401807 56 2020-07-14 22:58:198 EndKun EndKun JUVENTUS FC 2 - 0 LIVERPOOL FC atu1993 VietNam_Airline -6 Phòng của EndKun Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401806 56 2020-07-14 22:53:405 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 2 - 0 ARSENAL FC phanquyen MT -12 Phòng của giang98 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401805 56 2020-07-14 22:45:27-8 NVD anhdatbnbt02 MANCHESTER CITY FC 0 - 3 FC BAYERN MUNCHEN duongtuan TuanSilva 6 Phòng của NVD 2VS2

Thiết lập game

401804 56 2020-07-14 22:45:06-4 So0 toilaai MANCHESTER CITY FC 0 - 0 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- 1 Phòng của So0 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401803 56 2020-07-14 22:44:567 manhxuan kenplu MANCHESTER UNITED FC 3 - 2 REAL MADRID CF minh1102 TayNam -15 Phòng của manhxuan Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401802 56 2020-07-14 22:44:077 kira87 minh0910 CRYSTAL PALACE FC 2 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC joystick joystick -4 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401801 56 2020-07-14 22:42:550
0
PTN
Lion
Nghiahue92
Depay07
JUVENTUS FC 1 - 3 LIVERPOOL FC lexuantrang2018
mrhate1911
Dicaprio
Kts.T
0
0
Room Lion Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401800 56 2020-07-14 22:41:28-12 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 3 - 4 ARSENAL FC phanquyen MT 20 Phòng của giang98 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401799 56 2020-07-14 22:31:168 kira87 minh0910 CRYSTAL PALACE FC 3 - 2 TOTTENHAM HOTSPUR FC joystick joystick -4 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401798 56 2020-07-14 22:30:47-23 manhxuan kenplu MANCHESTER UNITED FC 0 - 1 REAL MADRID CF minh1102 TayNam 23 Phòng của manhxuan Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401797 56 2020-07-14 22:30:47-8 NVD anhdatbnbt02 CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 3 MANCHESTER UNITED FC duongtuan TuanSilva 6 Phòng của NVD 2VS2

Thiết lập game

401796 56 2020-07-14 22:28:0510 So0 toilaai MANCHESTER CITY FC 2 - 0 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- -8 Phòng của So0 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401795 56 2020-07-14 22:27:395 Hoàng Đức Hiếu hoangduchieu1989 MANCHESTER CITY FC 2 - 0 ARSENAL FC phanquyen MT -13 Phòng của giang98 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401794 56 2020-07-14 22:23:010
0
Dicaprio
Kts.T
lexuantrang2018
mrhate1911
LIVERPOOL FC 3 - 1 JUVENTUS FC Nghiahue92
Depay07
PTN
Lion
0
0
Room Lion Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401793 56 2020-07-14 22:18:28-15 Phúc Phạm PhucLX JUVENTUS FC 1 - 2 SS LAZIO ROMA hungbak1 h2 38 Phòng của h2 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401792 56 2020-07-14 22:18:17-10 kira87 minh0910 CRYSTAL PALACE FC 2 - 3 TOTTENHAM HOTSPUR FC joystick joystick 7 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401791 56 2020-07-14 22:17:10-9 manhxuan kenplu MANCHESTER UNITED FC 2 - 2 REAL MADRID CF minh1102 TayNam 5 Phòng của manhxuan Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401790 56 2020-07-14 22:16:19-9 NVD anhdatbnbt02 CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 2 MANCHESTER UNITED FC duongtuan TuanSilva 7 Phòng của NVD 2VS2

Thiết lập game

401789 56 2020-07-14 22:15:549 EndKun EndKun CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 0 AC MILAN lan AA 0 Phòng của EndKun Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401788 56 2020-07-14 22:11:58-24 giang98 truonggiang123 MANCHESTER UNITED FC 1 - 3 ARSENAL FC phanquyen MT 21 Phòng của giang98 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401787 56 2020-07-14 22:07:3613 egalam 92class LIVERPOOL FC 2 - 1 REAL MADRID CF vmp123 -kakalot- -4 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401786 56 2020-07-14 22:07:330
0
Dicaprio
Kts.T
lexuantrang2018
mrhate1911
LIVERPOOL FC 1 - 2 JUVENTUS FC Nghiahue92
Depay07
PTN
Lion
0
0
Room Lion Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401785 56 2020-07-14 22:02:53-49 h2 hungbak1 SS LAZIO ROMA 1 - 3 JUVENTUS FC PhucLX Phúc Phạm 11 Phòng của h2 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401784 56 2020-07-14 22:02:308 EndKun EndKun JUVENTUS FC 1 - 0 FC BARCELONA lan AA 0 Phòng của EndKun Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401783 56 2020-07-14 22:02:18-9 manhxuan kenplu REAL MADRID CF 3 - 3 MANCHESTER CITY FC minh1102 TayNam 4 Phòng của manhxuan Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401782 56 2020-07-14 22:02:102 NVD anhdatbnbt02 CLUB ATLETICO DE MADRID 0 - 0 MANCHESTER UNITED FC duongtuan TuanSilva -3 Phòng của NVD 2VS2

Thiết lập game

401781 56 2020-07-14 21:57:46-10 kira87 minh0910 WEST HAM UNITED FC 0 - 6 MANCHESTER UNITED FC joystick joystick 7 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401780 56 2020-07-14 21:53:4113 egalam 92class LIVERPOOL FC 2 - 0 REAL MADRID CF vmp123 -kakalot- -4 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401779 56 2020-07-14 21:47:32-9 NVD anhdatbnbt02 CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 5 MANCHESTER UNITED FC duongtuan TuanSilva 7 Phòng của NVD 2VS2

Thiết lập game

401778 56 2020-07-14 21:46:010
0
PTN
Lion
Nghiahue92
Depay07
JUVENTUS FC 2 - 0 LIVERPOOL FC lexuantrang2018
lan
Dicaprio
AA
0
0
Room Lion Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401777 56 2020-07-14 21:43:077 kira87 minh0910 REAL MADRID CF 5 - 0 MANCHESTER UNITED FC joystick joystick -5 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401776 56 2020-07-14 21:40:4714 egalam 92class LIVERPOOL FC 1 - 0 REAL MADRID CF vmp123 -kakalot- -5 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401775 56 2020-07-14 21:40:24-18 -Jr- huyenthoaimc LIVERPOOL FC 3 - 4 MANCHESTER CITY FC toilaai So0 11 Phòng của -Jr- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401774 56 2020-07-14 21:34:4753 --HAI-- haihen CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR FC phanquyen MT -13 Room VietNam_Airline Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401773 56 2020-07-14 21:33:08-1 TUPRO THANHTUDHV LIVERPOOL FC 2 - 2 LIVERPOOL FC letung1692 letung1692 1 Phòng của TUPRO Patch FREE VOX 2020

Thiết lập game

401772 56 2020-07-14 21:28:588 kira87 minh0910 REAL MADRID CF 3 - 0 MANCHESTER UNITED FC joystick joystick -4 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401771 56 2020-07-14 21:25:441 egalam 92class LIVERPOOL FC 2 - 2 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- 0 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401770 56 2020-07-14 21:25:3710 -Jr- huyenthoaimc LIVERPOOL FC 2 - 2 MANCHESTER CITY FC toilaai So0 -4 Phòng của -Jr- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401769 56 2020-07-14 21:22:0470 --HAI-- haihen CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR FC phanquyen MT -15 Room VietNam_Airline Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401768 56 2020-07-14 21:18:384 TUPRO THANHTUDHV LIVERPOOL FC 3 - 1 LIVERPOOL FC letung1692 letung1692 -5 Phòng của TUPRO Patch FREE VOX 2020

Thiết lập game

401767 56 2020-07-14 21:16:088 kira87 minh0910 REAL MADRID CF 3 - 0 MANCHESTER UNITED FC joystick joystick -5 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401766 56 2020-07-14 21:12:321 egalam 92class LIVERPOOL FC 0 - 0 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- 1 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401765 56 2020-07-14 21:11:0543 -Jr- huyenthoaimc LIVERPOOL FC 3 - 2 MANCHESTER CITY FC toilaai So0 -21 Phòng của -Jr- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401764 56 2020-07-14 21:09:4110 --HAI-- haihen CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC phanquyen MT 4 Room VietNam_Airline Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401763 56 2020-07-14 21:02:304 TUPRO THANHTUDHV LIVERPOOL FC 2 - 1 LIVERPOOL FC letung1692 letung1692 -4 Phòng của TUPRO Patch FREE VOX 2020

Thiết lập game

401762 56 2020-07-14 21:02:148 kira87 minh0910 REAL MADRID CF 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC joystick joystick -5 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401761 56 2020-07-14 20:56:2712 -Jr- huyenthoaimc LIVERPOOL FC 0 - 0 MANCHESTER CITY FC toilaai So0 -6 Phòng của -Jr- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game