Kết quả trận đáu

Id
Mùa giải
Ngày thi đấu
Pt
Người chơi Tài khoản
Tỉ số
Tài khoản Người chơi
Pt
Phòng Sảnh Chi tiết
383058 51 2020-02-26 00:58:036 playermetal playermetal Everton 3 - 2 Leicester City dumipes -Dumi- -6 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383057 51 2020-02-26 00:42:107 playermetal playermetal Everton 3 - 0 Leicester City dumipes -Dumi- -6 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383056 51 2020-02-26 00:28:03-6 playermetal playermetal Romania 1 - 4 Brazil dumipes -Dumi- 9 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383055 51 2020-02-26 00:13:15-6 playermetal playermetal Romania 0 - 2 Brazil dumipes -Dumi- 9 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383054 51 2020-02-25 23:54:08-6 playermetal playermetal Romania 1 - 2 Brazil dumipes -Dumi- 9 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383053 51 2020-02-25 23:36:30-4 dominic dominic Lille OSC 1 - 2 Newcastle United gaconlonton gaconlonton 42 Phòng của dominic Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383052 51 2020-02-25 23:25:290
0
Kts.T
TVC18
mrhate1911
toilaai
Swansea City 2 - 2 Leicester City sytran29 S9 0 22 Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383051 51 2020-02-25 23:15:1248 gaconlonton gaconlonton Newcastle United 4 - 2 F.C. Internazionale Milano Haian610128 TI_CUN -3 Phòng của gaconlonton Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383050 51 2020-02-25 23:10:07-27 Dicaprio lexuantrang2018 Leicester City 0 - 2 Leicester City rupyla123 DARKRAIN-06 17 Phòng của DARKRAIN-06 Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383049 51 2020-02-25 23:09:420
0
Kts.T
TVC18
mrhate1911
toilaai
Swansea City 1 - 1 Leicester City sytran29 S9 0 22 Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383048 51 2020-02-25 23:01:126 VinhHP Nguyenthanhvinh APOEL 4 - 3 Lille OSC mdt2017 Leo Messi -7 Phòng của VinhHP Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383047 51 2020-02-25 22:58:3855 gaconlonton gaconlonton Newcastle United 6 - 0 F.C. Internazionale Milano Haian610128 TI_CUN -2 Phòng của gaconlonton Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383046 51 2020-02-25 22:55:520
0
Kts.T
TVC18
mrhate1911
toilaai
Swansea City 2 - 1 Leicester City sytran29 S9 0 22 Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383045 51 2020-02-25 22:55:24-4 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 0 - 2 France letung1692 letung1692 3 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

383044 51 2020-02-25 22:54:0547 Dicaprio lexuantrang2018 Leicester City 2 - 1 Leicester City rupyla123 DARKRAIN-06 -23 Phòng của DARKRAIN-06 Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383043 51 2020-02-25 22:46:167 VinhHP Nguyenthanhvinh APOEL 5 - 1 Lille OSC mdt2017 Leo Messi -8 Phòng của VinhHP Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383042 51 2020-02-25 22:40:410
0
Kts.T
TVC18
mrhate1911
toilaai
Swansea City 2 - 0 Leicester City sytran29 S9 0 22 Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383041 51 2020-02-25 22:39:472 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 1 - 0 France letung1692 letung1692 -2 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

383040 51 2020-02-25 22:36:3310 Dicaprio lexuantrang2018 Leicester City 2 - 2 Leicester City rupyla123 DARKRAIN-06 -3 Phòng của DARKRAIN-06 Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383039 51 2020-02-25 22:31:498 VinhHP Nguyenthanhvinh APOEL 4 - 2 Lille OSC mdt2017 Leo Messi -9 Phòng của VinhHP Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383038 51 2020-02-25 22:28:39-3 TI_CUN Haian610128 Swansea City 0 - 1 Leicester City bizolovestory LeeVu 65 Phòng của LeeVu Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383037 51 2020-02-25 22:26:03-3 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 0 - 1 France letung1692 letung1692 3 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

383036 51 2020-02-25 22:24:580
0
Kts.T
TVC18
mrhate1911
toilaai
Swansea City 1 - 2 Leicester City sytran29 S9 0 22 Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383035 51 2020-02-25 22:18:4638 --BINH-- PINKFONG Hellas Verona 2 - 1 AC Milan khoimi1992 jav -20 Room --BINH-- Seria A

Thiết lập game

383034 51 2020-02-25 22:15:158 TI_CUN Haian610128 Swansea City 2 - 0 Leicester City bizolovestory LeeVu -14 Phòng của LeeVu Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383033 51 2020-02-25 22:10:44-6 DanToc_H_mong khaliq F.C. Internazionale Milano 1 - 6 APOEL Nguyenthanhvinh VinhHP 7 Phòng của DanToc_H_mong Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383032 51 2020-02-25 22:10:30-1 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 0 - 0 France letung1692 letung1692 1 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

383031 51 2020-02-25 22:08:140 S9 sytran29 Leicester City 4 - 1 Swansea City mrhate1911
toilaai
Kts.T
TVC18
0
0
22 Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383030 51 2020-02-25 21:59:323 TI_CUN Haian610128 Newcastle United 0 - 0 SD Eibar bizolovestory LeeVu 34 Phòng của LeeVu Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383029 51 2020-02-25 21:52:06-6 DanToc_H_mong khaliq F.C. Internazionale Milano 0 - 2 APOEL Nguyenthanhvinh VinhHP 9 Phòng của DanToc_H_mong Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383028 51 2020-02-25 21:50:1238 Ken phanquyen Olympique Marseille 7 - 2 Leicester City tamkem ruavangloinuoc -7 Room Ken Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383027 51 2020-02-25 21:47:11-1 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 1 - 1 France letung1692 letung1692 0 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

383026 51 2020-02-25 21:46:202 TI_CUN Haian610128 Newcastle United 1 - 1 SD Eibar bizolovestory LeeVu 43 Phòng của LeeVu Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383025 51 2020-02-25 21:46:190 S9 sytran29 Swansea City 2 - 0 Leicester City mdt2017
mrhate1911
Leo Messi
Kts.T
0
0
Phòng của S9 Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383024 51 2020-02-25 21:36:24-33 Ken phanquyen Olympique Marseille 2 - 3 Leicester City tamkem ruavangloinuoc 8 Room Ken Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383023 51 2020-02-25 21:27:08-3 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 0 - 1 France letung1692 letung1692 4 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

383022 51 2020-02-25 21:22:0841 Ken phanquyen Olympique Marseille 3 - 1 Leicester City tamkem ruavangloinuoc -8 Room Ken Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383021 51 2020-02-25 21:10:552 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 2 - 0 France letung1692 letung1692 -3 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

383020 51 2020-02-25 21:09:2547 Ken phanquyen Olympique Marseille 3 - 2 Leicester City tamkem ruavangloinuoc -7 Room Ken Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383019 51 2020-02-25 20:56:43-48 Ken phanquyen Olympique Marseille 0 - 2 Leicester City tamkem ruavangloinuoc 8 Room Ken Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383018 51 2020-02-25 20:55:432 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 3 - 0 France letung1692 letung1692 -2 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

383017 51 2020-02-25 20:41:23-8 ruavangloinuoc tamkem Leicester City 3 - 4 Olympique Marseille quangquang ---WIN--- 7 Phòng của ruavangloinuoc Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383016 51 2020-02-25 20:41:15-4 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 0 - 2 France letung1692 letung1692 4 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

383015 51 2020-02-25 20:27:278 ruavangloinuoc tamkem Leicester City 2 - 0 Olympique Marseille quangquang ---WIN--- -12 Phòng của ruavangloinuoc Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383014 51 2020-02-25 20:26:332 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 1 - 0 France letung1692 letung1692 -3 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

383013 51 2020-02-25 20:12:29-8 ruavangloinuoc tamkem F.C. Internazionale Milano 0 - 2 Olympique Marseille quangquang ---WIN--- 7 Phòng của ruavangloinuoc Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383012 51 2020-02-25 14:57:193 dominic dominic Swansea City 2 - 2 Olympique Marseille mongtuyen --M-- 1 Room --M-- Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383011 51 2020-02-25 14:37:22-4 dominic dominic Swansea City 1 - 3 Olympique Marseille mongtuyen --M-- 7 Room --M-- Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383010 51 2020-02-25 14:22:323 dominic dominic Swansea City 3 - 3 Olympique Marseille mongtuyen --M-- 2 Room --M-- Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383009 51 2020-02-25 13:40:16-6 joystick joystick Newcastle United 1 - 2 Leicester City fanstung ZK 9 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383008 51 2020-02-25 13:33:028 SUPER sontrang Leicester City 3 - 1 SD Eibar bizolovestory LeeVu -12 Phòng của LeeVu Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383007 51 2020-02-25 13:27:07-5 joystick joystick Newcastle United 0 - 1 Leicester City fanstung ZK 10 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383006 51 2020-02-25 13:18:219 SUPER sontrang Leicester City 3 - 0 Argentina bizolovestory LeeVu -21 Phòng của LeeVu Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383005 51 2020-02-25 13:13:27-6 joystick joystick Newcastle United 1 - 3 Leicester City fanstung ZK 11 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383004 51 2020-02-25 13:05:0610 SUPER sontrang Leicester City 1 - 0 Argentina bizolovestory LeeVu -42 Phòng của LeeVu Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383003 51 2020-02-25 13:00:15-5 joystick joystick Newcastle United 0 - 1 Leicester City fanstung ZK 11 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383002 51 2020-02-25 12:50:0010 SUPER sontrang Leicester City 2 - 1 F.C. Internazionale Milano khaliq DanToc_H_mong -6 Phòng của DanToc_H_mong Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383001 51 2020-02-25 12:45:43-6 joystick joystick Newcastle United 0 - 1 Leicester City fanstung ZK 12 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

383000 51 2020-02-25 12:29:4421 DanToc_H_mong khaliq F.C. Internazionale Milano 2 - 1 Olympique Marseille quangquang ---WIN--- -12 Phòng của DanToc_H_mong Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382999 51 2020-02-25 12:27:1313 ZK fanstung Leicester City 5 - 4 SD Eibar bizolovestory LeeVu -125 Phòng của LeeVu Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382998 51 2020-02-25 12:14:23-7 DanToc_H_mong khaliq F.C. Internazionale Milano 0 - 3 Olympique Marseille quangquang ---WIN--- 7 Phòng của DanToc_H_mong Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382997 51 2020-02-25 11:59:423 dominic dominic Swansea City 2 - 2 SD Eibar bizolovestory LeeVu 260 Phòng của dom Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382996 51 2020-02-25 11:50:394 LyNhaKy khaliq F.C. Internazionale Milano 0 - 0 Olympique Marseille quangquang ---WIN--- -3 Phòng của LyNhaKy Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382995 51 2020-02-25 08:58:57-21 jack 2000datduc Song Lam Nghe An 2 - 3 Hoang Anh Gia Lai datquy datduc2000 22 Room datduc2000 Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382994 51 2020-02-25 08:43:1810 datduc2000 datquy Hoang Anh Gia Lai 2 - 2 Song Lam Nghe An 2000datduc jack 10 Room datduc2000 Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382993 51 2020-02-25 00:59:31-6 playermetal playermetal Swansea City 2 - 3 F.C. Internazionale Milano rupyla123 KACHIUSA-01 21 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382992 51 2020-02-25 00:51:18-4 dominic dominic F.C. Internazionale Milano 1 - 3 Leicester City dumipes -Dumi- 10 Phòng của dominic Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382991 51 2020-02-25 00:40:096 playermetal playermetal Swansea City 1 - 0 F.C. Internazionale Milano rupyla123 KACHIUSA-01 -18 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382990 51 2020-02-25 00:37:42-4 dominic dominic F.C. Internazionale Milano 1 - 2 Leicester City dumipes -Dumi- 10 Phòng của dominic Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382989 51 2020-02-25 00:20:15-6 playermetal playermetal F.C. Internazionale Milano 1 - 2 Leicester City rupyla123 KACHIUSA-01 23 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382988 51 2020-02-25 00:04:570 playermetal playermetal F.C. Internazionale Milano 4 - 4 Leicester City rupyla123 KACHIUSA-01 2 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382987 51 2020-02-24 23:40:1134 khanhkien9x khanhkien9x SS Lazio 3 - 2 F.C. Internazionale Milano TranTrungCCTV TRUNGCCTV -21 Phòng của khanhkien9x La Liga

Thiết lập game

382986 51 2020-02-24 23:31:260
0
S9
--Taliban--
sytran29
choivui123
Lille OSC 0 - 2 Leicester City lexuantrang2018
mrhate1911
Dicaprio
Kts.T
0
0
Phòng của Dicaprio Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382985 51 2020-02-24 23:26:4437 khanhkien9x khanhkien9x SS Lazio 3 - 1 F.C. Internazionale Milano TranTrungCCTV TRUNGCCTV -27 Phòng của khanhkien9x La Liga

Thiết lập game

382984 51 2020-02-24 23:20:25-8 ThanhLong thanhlong SD Eibar 1 - 3 Lille OSC mdt2017 Leo Messi 12 Phòng của ThanhLong Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382983 51 2020-02-24 23:18:563 TI_CUN Haian610128 Newcastle United 0 - 0 Leicester City vothan6789 VOTHAN 22 Room TI_CUN Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382982 51 2020-02-24 23:17:260
0
S9
--Taliban--
sytran29
choivui123
Lille OSC 2 - 2 Leicester City lexuantrang2018
mrhate1911
Dicaprio
Kts.T
0
0
Phòng của Dicaprio Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382981 51 2020-02-24 23:07:33-3 TUPRO THANHTUDHV Everton 2 - 4 Queen Park Rangers tomkanney Tomk★nney 16 Phòng của TUPRO Premier League

Thiết lập game

382980 51 2020-02-24 23:06:0545 khanhkien9x khanhkien9x SS Lazio 2 - 1 F.C. Internazionale Milano TranTrungCCTV TRUNGCCTV -36 Phòng của khanhkien9x La Liga

Thiết lập game

382979 51 2020-02-24 23:05:24-9 ThanhLong thanhlong Leicester City 1 - 3 Lille OSC mdt2017 Leo Messi 12 Phòng của ThanhLong Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382978 51 2020-02-24 23:03:04-3 TI_CUN Haian610128 Newcastle United 0 - 1 Leicester City vothan6789 VOTHAN 53 Room TI_CUN Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382977 51 2020-02-24 23:02:174 letung1692 letung1692 Torino FC 3 - 2 Hellas Verona PINKFONG --BINH-- -49 Phòng của letung1692 Seria A

Thiết lập game

382976 51 2020-02-24 23:00:270
0
S9
--Taliban--
sytran29
choivui123
Olympique Marseille 2 - 2 Toulouse lexuantrang2018
mrhate1911
Dicaprio
Kts.T
0
0
Phòng của Dicaprio Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382975 51 2020-02-24 22:49:527 ThanhLong thanhlong Leicester City 1 - 1 Lille OSC mdt2017 Leo Messi 2 Phòng của ThanhLong Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382974 51 2020-02-24 22:48:528 TI_CUN Haian610128 Newcastle United 2 - 0 Leicester City vothan6789 VOTHAN -3 Room TI_CUN Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382973 51 2020-02-24 22:44:2237 --BINH-- PINKFONG Hellas Verona 2 - 0 F.C. Internazionale Milano TranTrungCCTV TRUNGCCTV -50 Room --BINH-- Seria A

Thiết lập game

382972 51 2020-02-24 22:44:200
0
S9
--Taliban--
sytran29
choivui123
Olympique Marseille 2 - 1 Toulouse lexuantrang2018
mrhate1911
Dicaprio
Kts.T
0
0
Phòng của Dicaprio Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382971 51 2020-02-24 22:43:422 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 2 - 0 France letung1692 letung1692 -3 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

382970 51 2020-02-24 22:34:29-9 ThanhLong thanhlong Leicester City 1 - 2 Lille OSC mdt2017 Leo Messi 13 Phòng của ThanhLong Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382969 51 2020-02-24 22:32:589 TI_CUN Haian610128 Newcastle United 2 - 0 Leicester City vothan6789 VOTHAN -4 Room TI_CUN Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382968 51 2020-02-24 22:28:292 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 1 - 0 France letung1692 letung1692 -2 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

382967 51 2020-02-24 22:21:290
0
--Taliban--
TVC18
choivui123
toilaai
Swansea City 2 - 0 Lille OSC sytran29
mrhate1911
S9
Kts.T
0
0
Phòng của --Taliban-- Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382966 51 2020-02-24 22:17:593 TI_CUN Haian610128 Newcastle United 1 - 1 Leicester City vothan6789 VOTHAN 30 Room TI_CUN Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382965 51 2020-02-24 22:12:1458 khanhkien9x khanhkien9x SS Lazio 3 - 0 ACF Fiorentina mrvanthang chipmunk -17 Phòng của khanhkien9x Seria A

Thiết lập game

382964 51 2020-02-24 22:11:30-4 TUPRO THANHTUDHV Leicester City 0 - 1 France letung1692 letung1692 3 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

382963 51 2020-02-24 22:10:4811 LyNhaKy khaliq F.C. Internazionale Milano 5 - 3 Leicester City lexuantrang2018 Dicaprio -41 Phòng của LyNhaKy Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382962 51 2020-02-24 22:06:440
0
--Taliban--
TVC18
choivui123
toilaai
Swansea City 3 - 0 Lille OSC sytran29
mrhate1911
S9
Kts.T
0
0
Phòng của --Taliban-- Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382961 51 2020-02-24 22:04:28-25 toanthua nguyenbi1991 Arsenal 0 - 2 Newcastle United sontrang Henryson 12 Room toanthua Premier League

Thiết lập game

382960 51 2020-02-24 21:57:243 dominic dominic F.C. Internazionale Milano 1 - 1 Newcastle United Haian610128 TI_CUN 3 Phòng của dominic Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

382959 51 2020-02-24 21:55:3912 LyNhaKy khaliq F.C. Internazionale Milano 3 - 2 Leicester City lexuantrang2018 Dicaprio -59 Phòng của LyNhaKy Patch POV 2019/2020

Thiết lập game