Kết quả trận đấu

Id
Mùa giải
Ngày thi đấu
Pt
Người chơi Tài khoản
Tỉ số
Tài khoản Người chơi
Pt
Phòng Sảnh Chi tiết
490225 76 2022-08-09 17:03:10-1 DucTien n0ngductien CLB SHB DA NANG 0 - 2 CLB TP HO CHI MINH tanthinguyen -TNT- 2 Phòng của DucTien La Liga

Thiết lập game

490224 76 2022-08-09 16:49:410 DucTien n0ngductien CLB SHB DA NANG 0 - 0 CLB TP HO CHI MINH tanthinguyen -TNT- 0 Phòng của DucTien La Liga

Thiết lập game

490223 76 2022-08-09 16:34:23-1 DucTien n0ngductien CLB SHB DA NANG 0 - 2 CLB TP HO CHI MINH tanthinguyen -TNT- 2 Phòng của DucTien La Liga

Thiết lập game

490222 76 2022-08-09 00:34:05-1 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 2 - 4 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUM La Liga

Thiết lập game

490221 76 2022-08-09 00:29:471 ChoAChaiBia haithang01 CLB THANH HOA 3 - 2 CLB HAI PHONG ninh2810 IBRAHIMMOVIC -1 Phòng của ChoAChaiBia La Liga

Thiết lập game

490220 76 2022-08-09 00:19:543 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 2 - 1 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ -2 Room DUM La Liga

Thiết lập game

490219 76 2022-08-09 00:15:450 ChoAChaiBia haithang01 CLB THANH HOA 4 - 4 CLB HAI PHONG ninh2810 IBRAHIMMOVIC 0 Phòng của ChoAChaiBia La Liga

Thiết lập game

490218 76 2022-08-09 00:06:094 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 1 - 0 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ -2 Room DUM La Liga

Thiết lập game

490217 76 2022-08-08 23:53:05-1 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 3 - 4 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUM La Liga

Thiết lập game

490216 76 2022-08-08 23:47:08-1 ChoAChaiBia haithang01 CLB THANH HOA 3 - 5 CLB HAI PHONG ninh2810 IBRAHIMMOVIC 1 Phòng của ChoAChaiBia La Liga

Thiết lập game

490215 76 2022-08-08 23:35:212 linhtg99 linhtg99 CLB QUANG NAM 4 - 2 CLB SONG LAM NGHE AN bomdojan 512109 -3 Phòng của linhtg99 La Liga

Thiết lập game

490214 76 2022-08-08 23:30:581 ChoAChaiBia haithang01 CLB THANH HOA 4 - 1 CLB BECAMEX BINH DUONG ninh2810 IBRAHIMMOVIC -1 Phòng của ChoAChaiBia La Liga

Thiết lập game

490213 76 2022-08-08 23:30:533 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 2 - 1 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ -2 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490212 76 2022-08-08 23:20:300 linhtg99 linhtg99 CLB QUANG NAM 3 - 3 CLB SONG LAM NGHE AN bomdojan 512109 4 Phòng của linhtg99 La Liga

Thiết lập game

490211 76 2022-08-08 23:17:391 ChoAChaiBia haithang01 CLB THANH HOA 3 - 2 CLB BECAMEX BINH DUONG ninh2810 IBRAHIMMOVIC 0 Phòng của ChoAChaiBia La Liga

Thiết lập game

490210 76 2022-08-08 23:16:504 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 2 - 0 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ -2 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490209 76 2022-08-08 23:04:462 linhtg99 linhtg99 CLB QUANG NAM 4 - 1 CLB SONG LAM NGHE AN bomdojan 512109 -3 Phòng của linhtg99 La Liga

Thiết lập game

490208 76 2022-08-08 23:03:291 ChoAChaiBia haithang01 CLB THANH HOA 3 - 2 CLB BECAMEX BINH DUONG ninh2810 IBRAHIMMOVIC -1 Phòng của ChoAChaiBia La Liga

Thiết lập game

490207 76 2022-08-08 23:03:24-1 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 1 - 5 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 0 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490206 76 2022-08-08 22:48:57-2 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 0 - 3 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490205 76 2022-08-08 22:45:50-1 IBRAHIMMOVIC ninh2810 CLB BECAMEX BINH DUONG 1 - 2 CLB THAN QUANG NINH messikimno2010 kenkn 2 Phòng của IBRAHIMMOVIC La Liga

Thiết lập game

490204 76 2022-08-08 22:35:470 kenkn messikimno2010 CLB THAN QUANG NINH 2 - 2 CLB BECAMEX BINH DUONG ninh2810 IBRAHIMMOVIC 0 Phòng của IBRAHIMMOVIC La Liga

Thiết lập game

490203 76 2022-08-08 22:18:530 IBRAHIMMOVIC ninh2810 CLB BECAMEX BINH DUONG 1 - 1 CLB THAN QUANG NINH messikimno2010 kenkn 0 Phòng của IBRAHIMMOVIC La Liga

Thiết lập game

490202 76 2022-08-08 22:18:010 -TNT- tanthinguyen CLB TP HO CHI MINH 3 - 3 CLB DAK LAK langtuott donki 0 Phòng của -TNT- La Liga

Thiết lập game

490201 76 2022-08-08 22:02:500 -TNT- tanthinguyen CLB TP HO CHI MINH 0 - 0 CLB DAK LAK langtuott donki 0 Phòng của -TNT- La Liga

Thiết lập game

490200 76 2022-08-08 21:57:1623 khanh09 kh09 MANCHESTER CITY FC 0 - 0 MANCHESTER CITY FC thanhvigrit thanhvigrit 6 Phòng của thanhvigrit Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

490199 76 2022-08-08 21:55:360
0
Hoangtu
ChoAChaiBia
NinhChel
haithang01
CLB HOANG ANH GIA LAI 2 - 3 CLB SONG LAM NGHE AN duongtuan
ConGaCon
TuanSilva
6789.CGC
0
0
Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490198 76 2022-08-08 21:49:13-2 -TNT- tanthinguyen CLB TP HO CHI MINH 0 - 2 CLB DAK LAK langtuott donki 1 Phòng của -TNT- La Liga

Thiết lập game

490197 76 2022-08-08 21:41:4258 khanh09 kh09 REAL MADRID CF 2 - 1 LIVERPOOL FC thanhvigrit thanhvigrit -6 Phòng của thanhvigrit Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

490196 76 2022-08-08 21:36:37-2 -TNT- tanthinguyen CLB TP HO CHI MINH 0 - 6 CLB DAK LAK langtuott donki 1 Phòng của -TNT- La Liga

Thiết lập game

490195 76 2022-08-08 21:29:250
0
linhtg99
HUDI
linhtg99
thehung9x0210
CLB QUANG NAM 3 - 0 CLB THAN QUANG NINH n0ngductien
messikimno2010
DucTien
kenkn
0
0
Room HUDI La Liga

Thiết lập game

490194 76 2022-08-08 21:22:18-3 -TNT- tanthinguyen CLB TP HO CHI MINH 0 - 3 CLB DAK LAK langtuott donki 1 Phòng của -TNT- La Liga

Thiết lập game

490193 76 2022-08-08 21:05:161 donki langtuott CLB DAK LAK 1 - 0 CLB SHB DA NANG n0ngductien DucTien -1 Phòng của donki La Liga

Thiết lập game

490192 76 2022-08-08 20:51:111 donki langtuott CLB DAK LAK 6 - 2 CLB SHB DA NANG n0ngductien DucTien -1 Phòng của donki La Liga

Thiết lập game

490191 76 2022-08-08 20:34:56-1 donki langtuott CLB DAK LAK 0 - 0 CLB SHB DA NANG n0ngductien DucTien 0 Phòng của donki La Liga

Thiết lập game

490190 76 2022-08-08 17:07:190 DucTien n0ngductien CLB SHB DA NANG 0 - 0 CLB TP HO CHI MINH tanthinguyen -TNT- 0 Phòng của DucTien La Liga

Thiết lập game

490189 76 2022-08-08 16:51:500 DucTien n0ngductien CLB SHB DA NANG 2 - 2 CLB TP HO CHI MINH tanthinguyen -TNT- 0 Phòng của DucTien La Liga

Thiết lập game

490188 76 2022-08-08 16:37:49-1 DucTien n0ngductien CLB SHB DA NANG 0 - 1 CLB TP HO CHI MINH tanthinguyen -TNT- 3 Phòng của DucTien La Liga

Thiết lập game

490187 76 2022-08-08 01:58:262 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 0 - 0 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 0 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490186 76 2022-08-08 01:45:17-2 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 0 - 6 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490185 76 2022-08-08 01:32:02-1 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 1 - 4 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490184 76 2022-08-08 01:18:39-1 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 3 - 4 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490183 76 2022-08-08 01:14:30-7 Mr.Minh nvminh47n1 TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 1 CHELSEA FC ducxavi1983 Xeko 3 Room Xeko Seria A

Thiết lập game

490182 76 2022-08-08 01:05:29-2 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 1 - 2 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490181 76 2022-08-08 00:59:562 Mr.Minh nvminh47n1 TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 0 CHELSEA FC ducxavi1983 Xeko -1 Room Xeko Seria A

Thiết lập game

490180 76 2022-08-08 00:52:19-1 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 0 - 6 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 0 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490179 76 2022-08-08 00:44:283 Xeko ducxavi1983 CHELSEA FC 2 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR FC nvminh47n1 Mr.Minh -7 Room Xeko Seria A

Thiết lập game

490178 76 2022-08-08 00:38:51-1 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 0 - 3 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490177 76 2022-08-08 00:30:092 Xeko ducxavi1983 CHELSEA FC 5 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC nvminh47n1 Mr.Minh -8 Room Xeko Seria A

Thiết lập game

490176 76 2022-08-08 00:26:211 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 2 - 2 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 0 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490175 76 2022-08-08 00:14:39-1 Xeko ducxavi1983 CHELSEA FC 0 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR FC nvminh47n1 Mr.Minh 2 Room Xeko Seria A

Thiết lập game

490174 76 2022-08-08 00:11:34-1 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 0 - 2 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490173 76 2022-08-07 23:59:36-8 Mr.Minh nvminh47n1 TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 2 CHELSEA FC ducxavi1983 Xeko 3 Room Xeko Seria A

Thiết lập game

490172 76 2022-08-07 23:58:20-2 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 0 - 4 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490171 76 2022-08-07 23:48:100 IBRAHIMMOVIC ninh2810 CLB BECAMEX BINH DUONG 2 - 3 CLB THANH HOA haithang01 ChoAChaiBia 1 Phòng của IBRAHIMMOVIC La Liga

Thiết lập game

490170 76 2022-08-07 23:44:55-1 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 0 - 1 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490169 76 2022-08-07 23:44:5112 Mr.Minh nvminh47n1 TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 0 CHELSEA FC ducxavi1983 Xeko -4 Room Xeko Seria A

Thiết lập game

490168 76 2022-08-07 23:32:59-1 IBRAHIMMOVIC ninh2810 CLB BECAMEX BINH DUONG 1 - 3 CLB THANH HOA haithang01 ChoAChaiBia 2 Phòng của IBRAHIMMOVIC La Liga

Thiết lập game

490167 76 2022-08-07 23:31:55-2 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 0 - 3 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490166 76 2022-08-07 23:19:08-1 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 1 - 5 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490165 76 2022-08-07 23:18:46-1 IBRAHIMMOVIC ninh2810 CLB BECAMEX BINH DUONG 0 - 1 CLB THANH HOA haithang01 ChoAChaiBia 1 Phòng của IBRAHIMMOVIC La Liga

Thiết lập game

490164 76 2022-08-07 23:05:560 IBRAHIMMOVIC ninh2810 CLB BECAMEX BINH DUONG 2 - 2 CLB THANH HOA haithang01 ChoAChaiBia 0 Phòng của IBRAHIMMOVIC La Liga

Thiết lập game

490163 76 2022-08-07 23:05:11-1 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 2 - 4 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490162 76 2022-08-07 22:52:12-1 IBRAHIMMOVIC ninh2810 CLB BECAMEX BINH DUONG 1 - 3 CLB THANH HOA haithang01 ChoAChaiBia 1 Phòng của IBRAHIMMOVIC La Liga

Thiết lập game

490161 76 2022-08-07 22:51:214 DUMI dumipes CLB SONG LAM NGHE AN 2 - 1 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ -2 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

490160 76 2022-08-07 22:38:170 IBRAHIMMOVIC ninh2810 CLB BECAMEX BINH DUONG 1 - 2 CLB THANH HOA haithang01 ChoAChaiBia 1 Phòng của IBRAHIMMOVIC La Liga

Thiết lập game

490159 76 2022-08-07 22:21:501 _VQ_ iniesta86 CLB LONG AN 1 - 0 CLB DAK LAK langtuott donki -1 Phòng của donki La Liga

Thiết lập game

490158 76 2022-08-07 22:06:47-1 donki langtuott CLB DAK LAK 2 - 3 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Phòng của donki La Liga

Thiết lập game

490157 76 2022-08-07 21:51:20-1 ChoAChaiBia haithang01 CLB THANH HOA 0 - 3 CLB DAK LAK langtuott donki 1 Phòng của ChoAChaiBia La Liga

Thiết lập game

490156 76 2022-08-07 14:15:452 Hoangtu NinhChel CLB HOANG ANH GIA LAI 2 - 1 CLB THAN QUANG NINH messikimno2010 kenkn -2 Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490155 76 2022-08-07 13:59:54-1 Hoangtu NinhChel CLB HOANG ANH GIA LAI 2 - 3 CLB THAN QUANG NINH messikimno2010 kenkn 2 Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490154 76 2022-08-07 13:44:40-1 Hoangtu NinhChel CLB HOANG ANH GIA LAI 4 - 6 CLB THAN QUANG NINH messikimno2010 kenkn 1 Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490153 76 2022-08-07 13:28:492 Hoangtu NinhChel CLB HOANG ANH GIA LAI 5 - 3 CLB THAN QUANG NINH messikimno2010 kenkn -1 Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490152 76 2022-08-07 13:13:28-1 Hoangtu NinhChel CLB HOANG ANH GIA LAI 0 - 2 CLB THAN QUANG NINH messikimno2010 kenkn 1 Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490151 76 2022-08-07 13:00:06-1 Hoangtu NinhChel CLB HOANG ANH GIA LAI 0 - 1 CLB THAN QUANG NINH messikimno2010 kenkn 2 Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490150 76 2022-08-07 12:46:46-1 Hoangtu NinhChel CLB HOANG ANH GIA LAI 3 - 4 CLB THAN QUANG NINH messikimno2010 kenkn 1 Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490149 76 2022-08-07 01:01:310
0
ChoAChaiBia
IBRAHIMMOVIC
haithang01
ninh2810
CLB HOANG ANH GIA LAI 2 - 3 CLB QUANG NAM linhtg99
thehung9x0210
linhtg99
HUDI
0
0
Room HUDI La Liga

Thiết lập game

490148 76 2022-08-07 00:47:170
0
ChoAChaiBia
IBRAHIMMOVIC
haithang01
ninh2810
CLB HOANG ANH GIA LAI 2 - 4 CLB QUANG NAM linhtg99
thehung9x0210
linhtg99
HUDI
0
0
Room HUDI La Liga

Thiết lập game

490147 76 2022-08-07 00:31:280
0
ChoAChaiBia
IBRAHIMMOVIC
haithang01
ninh2810
CLB HOANG ANH GIA LAI 0 - 0 CLB QUANG NAM linhtg99
thehung9x0210
linhtg99
HUDI
0
0
Room HUDI La Liga

Thiết lập game

490146 76 2022-08-07 00:18:000
0
ChoAChaiBia
IBRAHIMMOVIC
haithang01
ninh2810
CLB HOANG ANH GIA LAI 0 - 0 CLB QUANG NAM linhtg99
thehung9x0210
linhtg99
HUDI
0
0
Room HUDI La Liga

Thiết lập game

490145 76 2022-08-07 00:03:500
0
ChoAChaiBia
IBRAHIMMOVIC
haithang01
ninh2810
CLB HOANG ANH GIA LAI 1 - 0 CLB QUANG NAM linhtg99
thehung9x0210
linhtg99
HUDI
0
0
Room HUDI La Liga

Thiết lập game

490144 76 2022-08-06 23:49:040
0
ChoAChaiBia
IBRAHIMMOVIC
haithang01
ninh2810
CLB HOANG ANH GIA LAI 1 - 2 CLB QUANG NAM linhtg99
thehung9x0210
linhtg99
HUDI
0
0
Room HUDI La Liga

Thiết lập game

490143 76 2022-08-06 23:34:530
0
ChoAChaiBia
IBRAHIMMOVIC
haithang01
ninh2810
CLB HOANG ANH GIA LAI 1 - 0 CLB QUANG NAM linhtg99
thehung9x0210
linhtg99
HUDI
0
0
Room HUDI La Liga

Thiết lập game

490142 76 2022-08-06 23:07:160
0
linhtg99
HUDI
linhtg99
thehung9x0210
CLB QUANG NAM 2 - 3 CLB HOANG ANH GIA LAI haithang01
duongtuan
ChoAChaiBia
TuanSilva
0
0
Room HUDI La Liga

Thiết lập game

490141 76 2022-08-06 22:56:330
0
IBRAHIMMOVIC
Bean16
ninh2810
tuanson2490
CLB HAI PHONG 3 - 1 CLB TP HO CHI MINH langtuott
tanthinguyen
donki
-TNT-
0
0
Phòng của IBRAHIMMOVIC Premier League

Thiết lập game

490140 76 2022-08-06 22:52:460
0
linhtg99
HUDI
linhtg99
thehung9x0210
CLB QUANG NAM 1 - 2 CLB HOANG ANH GIA LAI haithang01
duongtuan
ChoAChaiBia
TuanSilva
0
0
Room HUDI La Liga

Thiết lập game

490139 76 2022-08-06 22:32:500
0
ChoAChaiBia
TuanSilva
haithang01
duongtuan
CLB HOANG ANH GIA LAI 2 - 2 CLB QUANG NAM linhtg99
thehung9x0210
linhtg99
HUDI
0
0
Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

490138 76 2022-08-06 22:10:280 -TNT- tanthinguyen CLB TP HO CHI MINH 1 - 1 CLB THANH HOA haithang01 ChoAChaiBia 0 Phòng của -TNT- La Liga

Thiết lập game

490137 76 2022-08-06 22:09:16520 NTLiuHung zapher236 LIVERPOOL FC 2 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR FC hungcoi111 MapManhMai -13 Phòng của NT Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

490136 76 2022-08-06 22:04:430
0
donki
TuanSilva
langtuott
duongtuan
CLB TP HO CHI MINH 1 - 1 CLB QUANG NAM linhtg99
thehung9x0210
linhtg99
HUDI
0
0
Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

490135 76 2022-08-06 21:58:38-2 Hoangtu NinhChel CLB HOANG ANH GIA LAI 0 - 1 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490134 76 2022-08-06 21:56:131 ChoAChaiBia haithang01 CLB THANH HOA 2 - 0 CLB TP HO CHI MINH tanthinguyen -TNT- -3 Phòng của -TNT- La Liga

Thiết lập game

490133 76 2022-08-06 21:49:450
0
donki
TuanSilva
langtuott
duongtuan
CLB TP HO CHI MINH 1 - 1 CLB QUANG NAM linhtg99
thehung9x0210
linhtg99
HUDI
0
0
Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

490132 76 2022-08-06 21:44:58-1 Hoangtu NinhChel CLB HOANG ANH GIA LAI 0 - 5 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490131 76 2022-08-06 21:34:260
0
donki
TuanSilva
langtuott
duongtuan
CLB TP HO CHI MINH 1 - 1 CLB QUANG NAM linhtg99
thehung9x0210
linhtg99
HUDI
0
0
Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

490130 76 2022-08-06 21:31:12-1 Hoangtu NinhChel CLB HOANG ANH GIA LAI 2 - 3 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490129 76 2022-08-06 21:19:110
0
donki
TuanSilva
langtuott
duongtuan
CLB TP HO CHI MINH 0 - 1 CLB QUANG NAM linhtg99
thehung9x0210
linhtg99
HUDI
0
0
Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

490128 76 2022-08-06 21:17:00-1 Hoangtu NinhChel CLB HOANG ANH GIA LAI 2 - 3 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ 1 Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490127 76 2022-08-06 21:03:211 Hoangtu NinhChel CLB HOANG ANH GIA LAI 1 - 1 CLB LONG AN iniesta86 _VQ_ -1 Phòng của Hoangtu La Liga

Thiết lập game

490126 76 2022-08-06 20:53:510
0
linhtg99
HUDI
linhtg99
thehung9x0210
CLB QUANG NAM 0 - 1 CLB TP HO CHI MINH langtuott
duongtuan
donki
TuanSilva
0
0
Phòng của linhtg99 La Liga

Thiết lập game