Kết quả trận đáu

Id
Mùa giải
Ngày thi đấu
Pt
Người chơi Tài khoản
Tỉ số
Tài khoản Người chơi
Pt
Phòng Sảnh Chi tiết
461495 69 2021-09-22 16:49:410 nhn3bi nhn3bii CHELSEA FC 2 - 2 PARIS SAINT-GERMAIN FC PhuocBinhHCM PhuocBinhHCM 1 Phòng của nhn3bi Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461494 69 2021-09-22 16:34:10-9 nhn3bi nhn3bii CHELSEA FC 0 - 2 PARIS SAINT-GERMAIN FC PhuocBinhHCM PhuocBinhHCM 17 Phòng của nhn3bi Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461493 69 2021-09-22 16:19:578 nhn3bi nhn3bii CHELSEA FC 2 - 0 PARIS SAINT-GERMAIN FC PhuocBinhHCM PhuocBinhHCM -14 Phòng của nhn3bi Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461492 69 2021-09-22 15:55:548 Longrua LongRua FC BAYERN MUNCHEN 0 - 0 MANCHESTER UNITED FC PhuocBinhHCM PhuocBinhHCM 2 Phòng của Long Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461491 69 2021-09-22 15:42:11-12 Longrua LongRua FC BAYERN MUNCHEN 2 - 4 MANCHESTER UNITED FC PhuocBinhHCM PhuocBinhHCM 19 Phòng của Long Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461490 69 2021-09-22 15:31:54-6 11111 vnpov16 MANCHESTER UNITED FC 0 - 4 CHELSEA FC nhn3bii nhn3bi 9 Phòng của 11111 Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461489 69 2021-09-22 15:27:05-13 Longrua LongRua FC BAYERN MUNCHEN 2 - 3 MANCHESTER UNITED FC PhuocBinhHCM PhuocBinhHCM 20 Phòng của Long Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461488 69 2021-09-22 15:07:38-167 VT7 vantuan403 MANCHESTER UNITED FC 1 - 3 CHELSEA FC nhn3bii nhn3bi 10 Phòng của nhn3bi Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461487 69 2021-09-22 15:01:5429 Longrua LongRua REAL MADRID CF 3 - 1 LIVERPOOL FC ducCG dinhduc09 -3 Phòng của Long Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461486 69 2021-09-22 14:51:3120 VT7 vantuan403 CHELSEA FC 2 - 1 MANCHESTER UNITED FC nhn3bii nhn3bi -10 Phòng của nhn3bi Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461485 69 2021-09-22 14:37:398 Longrua LongRua FC BAYERN MUNCHEN 1 - 1 CHELSEA FC vutuanvu dopamin 8 Phòng của Long Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461484 69 2021-09-22 14:37:12520 VT7 vantuan403 CHELSEA FC 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC nhn3bii nhn3bi -9 Phòng của nhn3bi Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461483 69 2021-09-22 14:23:4816 Longrua LongRua FC BAYERN MUNCHEN 0 - 0 CHELSEA FC vutuanvu dopamin 8 Phòng của Long Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461482 69 2021-09-22 14:10:4416 Longrua LongRua FC BAYERN MUNCHEN 1 - 1 CHELSEA FC vutuanvu dopamin 8 Phòng của Long Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461481 69 2021-09-22 13:47:1518 khatkhuong joystick MANCHESTER UNITED FC 2 - 1 FC BARCELONA vutuanvu -vtv- -11 Phòng của khatkhuong Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461480 69 2021-09-22 13:39:05-1 TuanSilva duongtuan CLUB DEPORTIVO LEGANES 1 - 1 REAL SOCIEDAD DE FUTBOL haithang01 gacon01 0 Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

461479 69 2021-09-22 13:29:18-13 khatkhuong joystick MANCHESTER UNITED FC 3 - 4 FC BARCELONA vutuanvu -vtv- 17 Phòng của khatkhuong Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461478 69 2021-09-22 13:24:50-5 TuanSilva duongtuan CLUB DEPORTIVO LEGANES 0 - 4 REAL SOCIEDAD DE FUTBOL haithang01 gacon01 3 Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

461477 69 2021-09-22 13:10:554 TuanSilva duongtuan CLUB DEPORTIVO LEGANES 3 - 0 REAL SOCIEDAD DE FUTBOL haithang01 gacon01 -3 Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

461476 69 2021-09-22 12:57:1929 LinhNguyen Anhlinhlangdien FC BARCELONA 3 - 2 Argentina binguyen97 N97 -20 Phòng của LinhNguyen GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461475 69 2021-09-22 12:56:56-6 TuanSilva duongtuan CLUB DEPORTIVO LEGANES 1 - 2 REAL SOCIEDAD DE FUTBOL haithang01 gacon01 3 Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

461474 69 2021-09-22 12:42:17-1 TuanSilva duongtuan CLUB DEPORTIVO LEGANES 0 - 0 REAL SOCIEDAD DE FUTBOL haithang01 gacon01 0 Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

461473 69 2021-09-22 12:31:46-23 N97 binguyen97 Argentina 2 - 3 FC BARCELONA Anhlinhlangdien LinhNguyen 31 Phòng của LinhNguyen GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461472 69 2021-09-22 12:29:354 TuanSilva duongtuan CLUB DEPORTIVO LEGANES 2 - 0 REAL SOCIEDAD DE FUTBOL haithang01 gacon01 -3 Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

461471 69 2021-09-22 12:12:57-41 LinhNguyen Anhlinhlangdien FC BARCELONA 0 - 3 Argentina binguyen97 N97 33 Phòng của LinhNguyen GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461470 69 2021-09-22 10:16:0634 Win2021 ximuoipes6 France 6 - 0 ARSENAL FC Phuxako Mr.Joker -9 Phòng của Win2021 GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461469 69 2021-09-22 10:00:5137 Win2021 ximuoipes6 France 2 - 1 ARSENAL FC Phuxako Mr.Joker -9 Phòng của Win2021 GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461468 69 2021-09-22 02:29:48-41 EmsiBee99 vanlinh999 Germany 0 - 3 France vinhtqxuanthi1 Delofil.vn 2 Room EmsiBee99 Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461467 69 2021-09-22 02:13:4751 EmsiBee99 vanlinh999 PARIS SAINT-GERMAIN FC 2 - 2 France vinhtqxuanthi1 Delofil.vn -1 Room EmsiBee99 Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461466 69 2021-09-22 01:57:23135 EmsiBee99 vanlinh999 CHELSEA FC 2 - 2 France vinhtqxuanthi1 Delofil.vn -2 Room EmsiBee99 Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461465 69 2021-09-22 01:55:221 Legend-Pes Legendpes6 AS ROMA CLASSIC 2 - 1 AS ROMA CLASSIC katori katori -3 Phòng của Legend-Pes Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461464 69 2021-09-22 01:43:060 EmsiBee99 vanlinh999 CHELSEA FC 2 - 3 France vinhtqxuanthi1 Delofil.vn 3 Room EmsiBee99 Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461463 69 2021-09-22 01:39:562 Legend-Pes Legendpes6 AS ROMA CLASSIC 3 - 0 AS ROMA CLASSIC katori katori -3 Phòng của Legend-Pes Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461462 69 2021-09-22 01:26:46-1 Legend-Pes Legendpes6 AS ROMA CLASSIC 3 - 3 AS ROMA CLASSIC katori katori 1 Phòng của Legend-Pes Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461461 69 2021-09-22 01:11:362 Legend-Pes Legendpes6 AS ROMA CLASSIC 2 - 0 AS ROMA CLASSIC katori katori -3 Phòng của Legend-Pes Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461460 69 2021-09-22 00:57:26-1 Legend-Pes Legendpes6 AS ROMA CLASSIC 0 - 0 AS ROMA CLASSIC katori katori 2 Phòng của Legend-Pes Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461459 69 2021-09-22 00:44:2434 N97 binguyen97 Argentina 3 - 2 REAL MADRID CF Phamcong90 WZ.Tikitaka -12 Phòng của N97 Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461458 69 2021-09-22 00:42:292 Legend-Pes Legendpes6 BAYERN MUCHEN CLASSIC 4 - 2 READ MADRID CLASSIC katori katori -3 Phòng của Legend-Pes Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461457 69 2021-09-22 00:28:2837 N97 binguyen97 Argentina 3 - 1 REAL MADRID CF Phamcong90 WZ.Tikitaka -11 Phòng của N97 Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461456 69 2021-09-22 00:27:341 Legend-Pes Legendpes6 ARSENAL CLASSIC 3 - 1 BAYERN MUCHEN CLASSIC katori katori -3 Phòng của Legend-Pes Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461455 69 2021-09-22 00:25:07-18 EB.tamNN ductam125 Italy 0 - 1 EVERTON FC kakaric18788 HL.-CS- 32 Phòng của HL.-CS- GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461454 69 2021-09-22 00:24:45-7 WZ.kenkn messikimno2010 LIVERPOOL FC 1 - 3 MANCHESTER UNITED FC duong1234 TGM 61 Room TGM GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461453 69 2021-09-22 00:11:37-20 EB.tamNN ductam125 Italy 4 - 5 EVERTON FC kakaric18788 HL.-CS- 33 Phòng của HL.-CS- GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461452 69 2021-09-22 00:07:5113 WZ.kenkn messikimno2010 MANCHESTER UNITED FC 1 - 0 CHELSEA FC duong1234 TGM -62 Room TGM GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461451 69 2021-09-22 00:02:15-3 BC Bongca8788 MANCHESTER CITY FC 0 - 3 Germany nvminh47n1 Mr.Minh 62 Phòng của BC GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461450 69 2021-09-22 00:00:51-32 4444 Anhlinhf4 RC CELTA DE VIGO 0 - 2 VALENCIA CF langtuott donki 1 Phòng của 4444 La Liga

Thiết lập game

461449 69 2021-09-21 23:58:313 IBRAHIMMOVIC ninh2810 RCD ESPANYOL 5 - 2 REAL MADRID CF dumipes DUMI -6 Phòng của IBRAHIMMOVIC La Liga

Thiết lập game

461448 69 2021-09-21 23:52:543 WZ.kenkn messikimno2010 LIVERPOOL FC 1 - 1 MANCHESTER UNITED FC duong1234 TGM -11 Room TGM GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461447 69 2021-09-21 23:50:03-13 EB.tamNN ductam125 Italy 0 - 1 EVERTON FC kakaric18788 HL.-CS- 38 Phòng của HL.-CS- GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461446 69 2021-09-21 23:37:072 DUMI dumipes REAL MADRID CF 4 - 4 VALENCIA CF langtuott donki 0 Room DUMI La Liga

Thiết lập game

461445 69 2021-09-21 23:36:1413 WZ.kenkn messikimno2010 LIVERPOOL FC 1 - 0 CHELSEA FC duong1234 TGM -167 Room TGM GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461444 69 2021-09-21 23:35:1234 EB.tamNN ductam125 Italy 1 - 0 EVERTON FC kakaric18788 HL.-CS- -59 Phòng của HL.-CS- GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461443 69 2021-09-21 23:22:06-7 WZ.kenkn messikimno2010 LIVERPOOL FC 0 - 3 CHELSEA FC duong1234 TGM 20 Room TGM GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461442 69 2021-09-21 23:16:30-2 donki langtuott VALENCIA CF 2 - 3 RC CELTA DE VIGO Anhlinhf4 4444 27 Phòng của donki La Liga

Thiết lập game

461441 69 2021-09-21 23:09:421 Legend-Pes Legendpes6 ARSENAL CLASSIC 4 - 1 ARSENAL FC Phuxako Mr.Joker -10 Phòng của Legend-Pes Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461440 69 2021-09-21 23:08:15-7 WZ.kenkn messikimno2010 LIVERPOOL FC 0 - 2 CHELSEA FC duong1234 TGM 520 Room TGM GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461439 69 2021-09-21 22:55:162 Legend-Pes Legendpes6 ARSENAL CLASSIC 3 - 0 ARSENAL FC Phuxako Mr.Joker -11 Phòng của Legend-Pes Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461438 69 2021-09-21 22:53:375 katori katori LIVERPOOL FC 3 - 0 LEICESTER CITY FC minhson85 minhson -10 Phòng của katori Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461437 69 2021-09-21 22:41:58-2 IBRAHIMMOVIC ninh2810 RCD ESPANYOL 0 - 2 VALENCIA CF langtuott donki 1 Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

461436 69 2021-09-21 22:38:355 katori katori LIVERPOOL FC 2 - 0 LEICESTER CITY FC minhson85 minhson -11 Phòng của katori Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461435 69 2021-09-21 22:37:43-10 -Jindo- nmt Uruguay 2 - 3 BORUSSIA DORTMUND tomkanney Tomk★nney 26 Phòng của Tomk★nney GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461434 69 2021-09-21 22:28:467 lucifer18 huanlglte23 CLUB ATLETICO DE MADRID 2 - 0 ARSENAL FC Phuxako Mr.Joker -11 Phòng của lucifer18 Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461433 69 2021-09-21 22:24:456 katori katori LIVERPOOL FC 4 - 1 LEICESTER CITY FC minhson85 minhson -14 Phòng của katori Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461432 69 2021-09-21 22:23:0335 LW.kEo lollipop8x FC INTERNAZIONALE 2 - 2 UC SAMPDORIA MinhChau11 mh11 7 Phòng của LW.kEo Seria A

Thiết lập game

461431 69 2021-09-21 22:22:1728 Tomk★nney tomkanney BORUSSIA DORTMUND 6 - 0 Uruguay nmt -Jindo- -10 Phòng của Tomk★nney GIAI DAU POV6

Thiết lập game

461430 69 2021-09-21 22:16:23-2 Delofil.vn vinhtqxuanthi1 France 2 - 2 Portugal phanquyen Ken 0 Phòng của Ken Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461429 69 2021-09-21 22:14:21-5 -TNT- tanthinguyen GETAFE CF 1 - 4 VALENCIA CF langtuott donki 1 Phòng của -TNT- La Liga

Thiết lập game

461428 69 2021-09-21 22:12:030 lucifer18 huanlglte23 CLUB ATLETICO DE MADRID 0 - 0 ARSENAL FC Phuxako Mr.Joker 1 Phòng của lucifer18 Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461427 69 2021-09-21 22:10:33-1 TuanSilva duongtuan GRANADA F.C 1 - 1 CLUB DEPORTIVO LEGANES hoccon91fc haonam 1 Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

461426 69 2021-09-21 22:10:215 katori katori LIVERPOOL FC 4 - 2 LEICESTER CITY FC minhson85 minhson -17 Phòng của katori Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461425 69 2021-09-21 22:03:04-6 Delofil.vn vinhtqxuanthi1 France 3 - 6 Portugal phanquyen Ken 4 Phòng của Ken Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461424 69 2021-09-21 21:57:50-5 -TNT- tanthinguyen GETAFE CF 0 - 4 VALENCIA CF langtuott donki 1 Phòng của -TNT- La Liga

Thiết lập game

461423 69 2021-09-21 21:56:4615 Ha.dt dangthaiha MANCHESTER CITY FC 3 - 1 JUVENTUS FC nguyenhieu chihieupy -5 Room Ha.dt Premier League

Thiết lập game

461422 69 2021-09-21 21:50:06-5 haonam hoccon91fc CLUB DEPORTIVO LEGANES 0 - 1 FC BARCELONA tien631 Tienbeo 6 Phòng của VC.khanhkien9x La Liga

Thiết lập game

461421 69 2021-09-21 21:48:473 Delofil.vn vinhtqxuanthi1 France 1 - 0 Portugal phanquyen Ken -4 Phòng của Ken Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461420 69 2021-09-21 21:42:006 -TNT- tanthinguyen GETAFE CF 3 - 1 VALENCIA CF langtuott donki -1 Phòng của -TNT- La Liga

Thiết lập game

461419 69 2021-09-21 21:36:083 Delofil.vn vinhtqxuanthi1 France 1 - 0 Portugal phanquyen Ken -4 Phòng của Ken Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461418 69 2021-09-21 21:36:028 haonam hoccon91fc CLUB DEPORTIVO LEGANES 1 - 0 FC BARCELONA tien631 Tienbeo -3 Phòng của VC.khanhkien9x La Liga

Thiết lập game

461417 69 2021-09-21 21:27:271 -TNT- tanthinguyen GETAFE CF 2 - 2 VALENCIA CF langtuott donki 0 Phòng của -TNT- La Liga

Thiết lập game

461416 69 2021-09-21 21:21:465 Tienbeo tien631 FC BARCELONA 2 - 1 CLUB DEPORTIVO LEGANES hoccon91fc haonam -5 Phòng của VC.khanhkien9x La Liga

Thiết lập game

461415 69 2021-09-21 21:11:054 TuanSilva duongtuan CLUB DEPORTIVO LEGANES 3 - 0 REAL BETIS BALOMPIE thehung9x0210 HUDI -53 Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

461414 69 2021-09-21 21:00:40-4 VC.khanhkien9x khanhkien9x VILLARREAL CF 3 - 3 FC BARCELONA tien631 Tienbeo 1 Phòng của VC.khanhkien9x La Liga

Thiết lập game

461413 69 2021-09-21 21:00:08-10 -Jindo- nmt BURNLEY FC 0 - 3 AFC BOURNEMOUTH giggsy Giggsy11 83 Phòng của -Jindo- Premier League

Thiết lập game

461412 69 2021-09-21 20:55:15-1 TuanSilva duongtuan CLUB DEPORTIVO LEGANES 2 - 2 REAL BETIS BALOMPIE thehung9x0210 HUDI -20 Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

461411 69 2021-09-21 20:41:28-6 TuanSilva duongtuan CLUB DEPORTIVO LEGANES 0 - 1 REAL BETIS BALOMPIE thehung9x0210 HUDI 28 Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

461410 69 2021-09-21 20:38:010
0
tvthuy
F0
tvthuy301099
kienlo18
BAYERN MUCHEN CLASSIC 2 - 4 AS ROMA CLASSIC giangmata GMT 0 Phòng của F0 Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461409 69 2021-09-21 20:28:21-6 haonam hoccon91fc CLUB DEPORTIVO LEGANES 3 - 4 VILLARREAL CF khanhkien9x VC.khanhkien9x 9 Phòng của haonam La Liga

Thiết lập game

461408 69 2021-09-21 20:26:07-5 TuanSilva duongtuan CLUB DEPORTIVO LEGANES 1 - 2 REAL BETIS BALOMPIE thehung9x0210 HUDI 33 Phòng của TuanSilva La Liga

Thiết lập game

461407 69 2021-09-21 20:20:07-3 katori katori LIVERPOOL FC 0 - 3 MANCHESTER UNITED FC giangmata GMT 2 Room GMT Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461406 69 2021-09-21 20:06:23-3 katori katori LIVERPOOL FC 1 - 3 MANCHESTER UNITED FC giangmata GMT 3 Room GMT Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461405 69 2021-09-21 19:36:44-6 -.Her0.- huyenthoaimc CHELSEA FC 1 - 2 ARSENAL FC Nguyenthanhvinh ThanhVinh 62 Phòng của -.Her0.- Premier League

Thiết lập game

461404 69 2021-09-21 17:47:2312 kira87 minh0910 TOTTENHAM HOTSPUR FC 4 - 1 LIVERPOOL FC tvthuy301099 tvthuy -41 Phòng của kira87 Premier League

Thiết lập game

461403 69 2021-09-21 17:34:0714 kira87 minh0910 TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 1 LIVERPOOL FC tvthuy301099 tvthuy -84 Phòng của kira87 Premier League

Thiết lập game

461402 69 2021-09-21 17:20:3514 kira87 minh0910 TOTTENHAM HOTSPUR FC 4 - 1 LIVERPOOL FC tvthuy301099 tvthuy -250 Phòng của kira87 Premier League

Thiết lập game

461401 69 2021-09-21 16:59:00520 tvthuy tvthuy301099 MANCHESTER CITY FC 2 - 1 MANCHESTER UNITED FC giangmata GMT -5 Room GMT Patch POV6 LEGEND NEVER DIE 2021

Thiết lập game

461400 69 2021-09-21 16:30:07-2 donki langtuott VALENCIA CF 0 - 2 REAL SOCIEDAD DE FUTBOL haithang01 gacon01 3 Phòng của gacon01 La Liga

Thiết lập game

461399 69 2021-09-21 16:16:251 donki langtuott VALENCIA CF 2 - 0 REAL SOCIEDAD DE FUTBOL haithang01 gacon01 -3 Phòng của gacon01 La Liga

Thiết lập game

461398 69 2021-09-21 16:02:331 donki langtuott VALENCIA CF 4 - 2 REAL SOCIEDAD DE FUTBOL haithang01 gacon01 -2 Phòng của gacon01 La Liga

Thiết lập game

461397 69 2021-09-21 15:47:050 donki langtuott VALENCIA CF 2 - 2 REAL SOCIEDAD DE FUTBOL haithang01 gacon01 0 Phòng của gacon01 La Liga

Thiết lập game

461396 69 2021-09-21 15:32:20-2 donki langtuott VALENCIA CF 2 - 3 REAL SOCIEDAD DE FUTBOL haithang01 gacon01 3 Phòng của gacon01 La Liga

Thiết lập game