Kết quả trận đáu

Id
Mùa giải
Ngày thi đấu
Pt
Người chơi Tài khoản
Tỉ số
Tài khoản Người chơi
Pt
Phòng Sảnh Chi tiết
375244 48 2019-12-13 00:33:130
0
S9
--Taliban--
sytran29
choivui123
Manchester City 2 - 3 Liverpool lexuantrang2018
mrhate1911
Dicaprio
Kts.T
0
0
Phòng 22 Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375243 48 2019-12-13 00:22:12-2 ---bin--- binguyen97 Swansea City 1 - 4 West Bromwich Albion thanhchung Jin 1 Room ---bin--- Premier League SS4

Thiết lập game

375242 48 2019-12-13 00:15:340
0
S9
--Taliban--
sytran29
choivui123
Manchester City 2 - 3 Liverpool lexuantrang2018
mrhate1911
Dicaprio
Kts.T
0
0
Phòng 22 Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375241 48 2019-12-13 00:14:234 playermetal playermetal F.C. Internazionale Milano 3 - 1 Manchester City duongnguyen Zola -7 Phòng của playermetal Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375240 48 2019-12-13 00:06:481 ---bin--- binguyen97 Swansea City 4 - 2 West Bromwich Albion thanhchung Jin -2 Room ---bin--- Premier League SS4

Thiết lập game

375239 48 2019-12-12 23:59:16-5 playermetal playermetal F.C. Internazionale Milano 2 - 3 Manchester City duongnguyen Zola 10 Phòng của playermetal Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375238 48 2019-12-12 23:55:340
0
Dicaprio
Kts.T
lexuantrang2018
mrhate1911
F.C. Internazionale Milano 1 - 0 Manchester City sytran29
choivui123
S9
--Taliban--
0
0
Phòng 22 Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375237 48 2019-12-12 23:52:310 ---bin--- binguyen97 Swansea City 3 - 3 West Bromwich Albion thanhchung Jin -1 Room ---bin--- Premier League SS4

Thiết lập game

375236 48 2019-12-12 23:52:224 gaconlonton gaconlonton Manchester United 2 - 0 Tottenham Hotspurs mrtrung85 gapro -9 Room gaconlonton Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375235 48 2019-12-12 23:43:08-27 Kaka Ric kakaric18788 F.C. Internazionale Milano 1 - 3 Manchester City duongnguyen Zola 11 Room Kaka Ric Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375234 48 2019-12-12 23:39:411 gaconlonton gaconlonton Manchester United 2 - 2 Tottenham Hotspurs mrtrung85 gapro 3 Room gaconlonton Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375233 48 2019-12-12 23:37:290
0
S9
--Taliban--
sytran29
choivui123
Manchester City 3 - 2 Liverpool lexuantrang2018
mrhate1911
Dicaprio
Kts.T
0
0
Phòng 22 Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375232 48 2019-12-12 23:37:29-13 DTS daosonttvh Stoke City 2 - 4 West Ham United hero2612 CK 2 Phòng của DTS Premier League SS4

Thiết lập game

375231 48 2019-12-12 23:35:070 ---bin--- binguyen97 Swansea City 1 - 1 West Bromwich Albion thanhchung Jin 0 Room ---bin--- Premier League SS4

Thiết lập game

375230 48 2019-12-12 23:29:007 Kaka Ric kakaric18788 F.C. Internazionale Milano 4 - 1 Manchester City duongnguyen Zola -7 Room Kaka Ric Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375229 48 2019-12-12 23:21:0912 DTS daosonttvh Stoke City 1 - 1 West Ham United hero2612 CK -1 Phòng của DTS Premier League SS4

Thiết lập game

375228 48 2019-12-12 23:20:34-3 gaconlonton gaconlonton Manchester United 1 - 2 Tottenham Hotspurs mrtrung85 gapro 17 Room gaconlonton Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375227 48 2019-12-12 23:20:31-2 ---bin--- binguyen97 Swansea City 0 - 1 West Bromwich Albion thanhchung Jin 1 Room ---bin--- Premier League SS4

Thiết lập game

375226 48 2019-12-12 23:19:130
0
S9
--Taliban--
sytran29
choivui123
Manchester City 5 - 4 Liverpool lexuantrang2018
mrhate1911
Dicaprio
Kts.T
0
0
Phòng 22 Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375225 48 2019-12-12 23:14:318 Kaka Ric kakaric18788 F.C. Internazionale Milano 1 - 0 Manchester City duongnguyen Zola -7 Room Kaka Ric Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375224 48 2019-12-12 23:04:58-2 ---bin--- binguyen97 Swansea City 0 - 2 West Bromwich Albion thanhchung Jin 2 Room ---bin--- Premier League SS4

Thiết lập game

375223 48 2019-12-12 23:04:45-3 gaconlonton gaconlonton Manchester United 1 - 2 Manchester City khaliq LyNhaKy 16 Room gaconlonton Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375222 48 2019-12-12 23:00:52-11 Kaka Ric kakaric18788 F.C. Internazionale Milano 2 - 2 Manchester City duongnguyen Zola 2 Room Kaka Ric Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375221 48 2019-12-12 22:58:440
0
Dicaprio
Kts.T
lexuantrang2018
mrhate1911
Liverpool 2 - 0 F.C. Internazionale Milano sytran29
choivui123
S9
--Taliban--
0
0
Phòng 22 Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375220 48 2019-12-12 22:54:341 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 1 Liverpool THANHTUDHV TUPRO 0 Phòng của letung1692 Bat Hung POV6

Thiết lập game

375219 48 2019-12-12 22:47:11-3 ---bin--- binguyen97 Swansea City 0 - 1 West Bromwich Albion thanhchung Jin 1 Room ---bin--- Premier League SS4

Thiết lập game

375218 48 2019-12-12 22:45:365 gaconlonton gaconlonton Manchester United 3 - 2 Manchester City khaliq LyNhaKy -3 Room gaconlonton Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375217 48 2019-12-12 22:43:02-4 bkno1 hoan96 Genoa CFC 0 - 3 Palermo Angel Angel 38 Phòng của bkno1 Seria A

Thiết lập game

375216 48 2019-12-12 22:41:100
0
Dicaprio
Kts.T
lexuantrang2018
mrhate1911
Liverpool 2 - 1 F.C. Internazionale Milano sytran29
choivui123
S9
--Taliban--
0
0
Phòng 22 Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375215 48 2019-12-12 22:38:34-8 ConGaCon ConGaCon Parma FC 0 - 0 SSC Napoli vothan6789 BMW 3 Room ConGaCon Seria A

Thiết lập game

375214 48 2019-12-12 22:35:442 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 3 - 2 Liverpool THANHTUDHV TUPRO -2 Phòng của letung1692 Bat Hung POV6

Thiết lập game

375213 48 2019-12-12 22:31:534 gaconlonton gaconlonton Manchester United 4 - 1 Manchester City khaliq LyNhaKy -4 Room gaconlonton Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375212 48 2019-12-12 22:26:000 ---bin--- binguyen97 Swansea City 3 - 3 West Bromwich Albion thanhchung Jin 0 Room ---bin--- Premier League SS4

Thiết lập game

375211 48 2019-12-12 22:18:18-3 ---91oN--- ConGaCon Parma FC 1 - 3 SS Lazio khanhkien9x khanhkien9x 3 Room ---91oN--- Seria A

Thiết lập game

375210 48 2019-12-12 22:02:540 ---bin--- binguyen97 Swansea City 2 - 2 Everton THANHTUDHV TUPRO 0 Room ---bin--- Premier League SS4

Thiết lập game

375209 48 2019-12-12 22:01:032 ---91oN--- ConGaCon Parma FC 4 - 1 SS Lazio khanhkien9x khanhkien9x -2 Room ---91oN--- Seria A

Thiết lập game

375208 48 2019-12-12 21:58:583 CK hero2612 West Ham United 3 - 0 Tottenham Hotspurs huyenthoaimc -.Her0.- -5 Room CK Premier League SS4

Thiết lập game

375207 48 2019-12-12 21:58:403 Zico spvl1 Lille OSC 2 - 1 Manchester City choivui123 --Taliban-- -3 Phòng của --Taliban-- Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375206 48 2019-12-12 21:49:49-7 CAO∞THU toilaai Southampton 0 - 2 Liverpool thanhchung Jin 1 Phòng của CAO∞THU Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375205 48 2019-12-12 21:47:023 ---91oN--- ConGaCon Parma FC 2 - 1 SS Lazio khanhkien9x khanhkien9x -3 Room ---91oN--- Seria A

Thiết lập game

375204 48 2019-12-12 21:43:13-4 Zico spvl1 Manchester City 1 - 3 F.C. Internazionale Milano choivui123 --Taliban-- 2 Phòng của Zico Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375203 48 2019-12-12 21:36:50-8 CAO∞THU toilaai Southampton 0 - 1 Liverpool thanhchung Jin 1 Phòng của CAO∞THU Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375202 48 2019-12-12 21:36:31-3 gaconlonton gaconlonton Juventus 1 - 3 Atalanta tung6789 tung6789 34 Room gaconlonton Seria A

Thiết lập game

375201 48 2019-12-12 21:34:040 ---91oN--- ConGaCon Parma FC 2 - 2 SS Lazio khanhkien9x khanhkien9x 1 Room ---91oN--- Seria A

Thiết lập game

375200 48 2019-12-12 21:31:082 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 0 Liverpool THANHTUDHV TUPRO -3 Phòng của letung1692 Bat Hung POV6

Thiết lập game

375199 48 2019-12-12 21:28:16-4 Zico spvl1 Manchester City 1 - 2 F.C. Internazionale Milano choivui123 --Taliban-- 2 Phòng của Zico Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375198 48 2019-12-12 21:19:250 ---91oN--- ConGaCon Parma FC 0 - 0 SS Lazio khanhkien9x khanhkien9x 0 Room ---91oN--- Seria A

Thiết lập game

375197 48 2019-12-12 21:00:38-3 khanhkien9x khanhkien9x F.C. Internazionale Milano 1 - 2 Manchester City spvl1 Zico 4 Phòng của khanhkien9x Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375196 48 2019-12-12 20:59:28-25 tbcx thanhbacx Manchester City 0 - 1 Liverpool tanthinguyen -TNT- 2 Room tbcx Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375195 48 2019-12-12 20:45:49-37 tbcx thanhbacx Manchester City 0 - 1 Liverpool tanthinguyen -TNT- 1 Room tbcx Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375194 48 2019-12-12 20:42:254 khanhkien9x khanhkien9x F.C. Internazionale Milano 3 - 1 Manchester City spvl1 Zico -4 Phòng của khanhkien9x Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375193 48 2019-12-12 20:32:4231 tbcx thanhbacx Manchester City 3 - 3 Liverpool tanthinguyen -TNT- 0 Room tbcx Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375192 48 2019-12-12 20:28:260 khanhkien9x khanhkien9x Liverpool 1 - 1 Manchester City spvl1 Zico -1 Phòng của khanhkien9x Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375191 48 2019-12-12 19:55:181 BoSua nguyen280589 Lille OSC 2 - 2 F.C. Internazionale Milano tanthinguyen -TNT- 0 Room BoSua Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375190 48 2019-12-12 19:23:361 BoSua nguyen280589 Lille OSC 1 - 1 Manchester City tanthinguyen -TNT- 0 Room BoSua Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375189 48 2019-12-12 19:18:49-4 nhanxd handojhanmjnh Ha Noi T&T 0 - 3 Manchester City hoangnampes _carot_ 5 Phòng của nhanxd Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375188 48 2019-12-12 19:09:122 BoSua nguyen280589 Lille OSC 1 - 1 Manchester City tanthinguyen -TNT- -1 Room BoSua Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375187 48 2019-12-12 19:03:59-5 nhanxd handojhanmjnh Dong Tam Long An 2 - 6 Manchester City hoangnampes _carot_ 5 Phòng của nhanxd Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375186 48 2019-12-12 17:56:1656 TungH4ck tunghack Tottenham Hotspurs 3 - 2 Hertha BSC huydq93 Huyct -42 Room TungH4ck Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375185 48 2019-12-12 17:53:43-4 _carot_ hoangnampes Manchester City 0 - 4 Lille OSC zhitungFC zhitung 2 Phòng của _carot_ Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375184 48 2019-12-12 17:40:28135 ---HaiDang--- dangtamm Liverpool 2 - 2 Toulouse thanhtrungnb25 nobitanb 1 Room Jin Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375183 48 2019-12-12 17:39:18-5 _carot_ hoangnampes Manchester City 0 - 4 Lille OSC zhitungFC zhitung 2 Phòng của _carot_ Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375182 48 2019-12-12 17:24:270 ---HaiDang--- dangtamm Liverpool 0 - 3 Toulouse thanhtrungnb25 nobitanb 8 Room Jin Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375181 48 2019-12-12 17:24:080 _carot_ hoangnampes Manchester City 1 - 1 Lille OSC zhitungFC zhitung -1 Phòng của _carot_ Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375180 48 2019-12-12 17:08:07-6 PhenolPhtalein trunghg FSV Mainz 05 4 - 7 Manchester City zhitungFC zhitung 2 Room PhenolPhtalein Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375179 48 2019-12-12 16:52:24-6 PhenolPhtalein trunghg FSV Mainz 05 1 - 4 Manchester City zhitungFC zhitung 2 Room PhenolPhtalein Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375178 48 2019-12-12 16:49:14-8 CAO∞THU toilaai Southampton 1 - 2 Liverpool thanhchung Jin 2 Room Jin Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375177 48 2019-12-12 16:38:19-5 PhenolPhtalein trunghg FSV Mainz 05 2 - 4 Manchester City zhitungFC zhitung 3 Room PhenolPhtalein Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375176 48 2019-12-12 16:37:52-1 NVD anhdatbnbt02 F.C. Internazionale Milano 0 - 2 Burnley mexi mexi 2 Phòng của NVD Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375175 48 2019-12-12 16:36:201 CAO∞THU toilaai Southampton 0 - 0 Liverpool thanhchung Jin -1 Room Jin Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375174 48 2019-12-12 16:24:19-5 PhenolPhtalein trunghg FSV Mainz 05 1 - 3 Manchester City zhitungFC zhitung 2 Room PhenolPhtalein Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375173 48 2019-12-12 16:19:28-9 CAO∞THU toilaai Southampton 0 - 2 Liverpool thanhchung Jin 2 Room Jin Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375172 48 2019-12-12 16:18:21-2 NVD anhdatbnbt02 F.C. Internazionale Milano 1 - 5 Manchester City sontrang Henryson 2 Phòng của Henryson Bat Hung POV6

Thiết lập game

375171 48 2019-12-12 16:10:44-6 PhenolPhtalein trunghg FSV Mainz 05 0 - 2 Manchester City zhitungFC zhitung 2 Room PhenolPhtalein Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375170 48 2019-12-12 16:04:192 NVD anhdatbnbt02 F.C. Internazionale Milano 2 - 1 Manchester City sontrang Henryson -2 Phòng của Henryson Bat Hung POV6

Thiết lập game

375169 48 2019-12-12 15:49:330 NVD anhdatbnbt02 F.C. Internazionale Milano 1 - 1 Manchester City sontrang Henryson 0 Phòng của Henryson Bat Hung POV6

Thiết lập game

375168 48 2019-12-12 15:48:08-10 LinhNguyen Anhlinhlangdien AC Casena 0 - 1 SSC Napoli vothan6789 BMW 14 Phòng của LinhNguyen Seria A

Thiết lập game

375167 48 2019-12-12 15:34:1912 LinhNguyen Anhlinhlangdien AC Casena 2 - 0 SSC Napoli vothan6789 BMW -7 Phòng của LinhNguyen Seria A

Thiết lập game

375166 48 2019-12-12 15:30:52-1 NVD anhdatbnbt02 Manchester City 0 - 2 Lille OSC sontrang Henryson 2 Phòng của Henryson Bat Hung POV6

Thiết lập game

375165 48 2019-12-12 15:11:14-7 KiD kidsociu F.C. Internazionale Milano 1 - 2 Lille OSC mdt2017 Leo Messi 7 Phòng của Leo Messi Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375164 48 2019-12-12 15:03:445 jack 2000datduc Tottenham Hotspurs 5 - 2 Standard Liege datquy datduc2000 -6 Phòng của jack Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375163 48 2019-12-12 14:57:40-7 KiD kidsociu F.C. Internazionale Milano 2 - 3 Lille OSC mdt2017 Leo Messi 7 Phòng của Leo Messi Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375162 48 2019-12-12 14:50:246 jack 2000datduc Tottenham Hotspurs 2 - 1 Standard Liege datquy datduc2000 -7 Phòng của jack Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375161 48 2019-12-12 14:38:520 Leo Messi mdt2017 Lille OSC 2 - 2 Liverpool kidsociu KiD 6 Phòng của Leo Messi Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375160 48 2019-12-12 14:37:40-7 jack 2000datduc Tottenham Hotspurs 1 - 2 Standard Liege datquy datduc2000 11 Phòng của jack Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375159 48 2019-12-12 14:20:026 jack 2000datduc Tottenham Hotspurs 2 - 1 Standard Liege datquy datduc2000 -6 Phòng của jack Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375158 48 2019-12-12 13:38:560 anhcan001 anhcan001 Burnley 2 - 2 Lille OSC kuvuqna A.ZU -3 Phòng của anhcan001 Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375157 48 2019-12-12 13:25:300 anhcan001 anhcan001 Burnley 2 - 2 Lille OSC kuvuqna A.ZU -3 Phòng của anhcan001 Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375156 48 2019-12-12 13:18:030 Leo Messi mdt2017 Lille OSC 2 - 2 Liverpool kidsociu KiD 7 Phòng của Leo Messi Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375155 48 2019-12-12 13:12:090 anhcan001 anhcan001 Burnley 0 - 0 Lille OSC kuvuqna A.ZU -4 Phòng của anhcan001 Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375154 48 2019-12-12 13:00:317 Leo Messi mdt2017 Lille OSC 2 - 0 F.C. Internazionale Milano mongtuyen --M-- -2 Room --M-- Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375153 48 2019-12-12 12:49:515 anhcan001 anhcan001 Dong Tam Long An 6 - 5 Quang Ninh teps Gattuso -5 Phòng của Leo Messi Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375152 48 2019-12-12 12:48:28-1 NVD anhdatbnbt02 Manchester City 0 - 1 Liverpool thanhchung Jin 1 Phòng của NVD Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375151 48 2019-12-12 12:44:588 LyNhaKy khaliq Manchester City 1 - 1 Viet Nam sontrang Henryson 0 Phòng của Henryson Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375150 48 2019-12-12 12:40:204 anhcan001 anhcan001 Dong Tam Long An 2 - 1 Quang Ninh teps Gattuso -4 Phòng của Leo Messi Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375149 48 2019-12-12 12:35:06-1 NVD anhdatbnbt02 Manchester City 2 - 4 Liverpool thanhchung Jin 2 Phòng của NVD Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375148 48 2019-12-12 12:30:42-4 LyNhaKy khaliq Manchester City 0 - 1 Viet Nam sontrang Henryson 2 Phòng của Henryson Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375147 48 2019-12-12 12:29:49-3 A.ZU kuvuqna Lille OSC 4 - 4 F.C. Internazionale Milano mongtuyen --M-- 0 Room --M-- Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375146 48 2019-12-12 12:23:220 Leo Messi mdt2017 Lille OSC 0 - 0 Liverpool kidsociu KiD 7 Room KiD Patch POV 2018/2019

Thiết lập game

375145 48 2019-12-12 12:09:2614 A.ZU kuvuqna Lille OSC 3 - 0 F.C. Internazionale Milano mongtuyen --M-- -2 Room --M-- Patch POV 2018/2019

Thiết lập game