Kết quả trận đáu

Id
Mùa giải
Ngày thi đấu
Pt
Người chơi Tài khoản
Tỉ số
Tài khoản Người chơi
Pt
Phòng Sảnh Chi tiết
379380 49 2020-01-18 21:14:38-6 CuDen phanquyen AS Saint Etienne 0 - 1 Lille OSC kuvuqna A.ZU 270 Room CuDen Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379379 49 2020-01-18 21:13:351 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 1 Liverpool THANHTUDHV TUPRO 1 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

379378 49 2020-01-18 21:01:2712 CuDen phanquyen AS Saint Etienne 2 - 1 Lille OSC kuvuqna A.ZU 0 Room CuDen Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379377 49 2020-01-18 20:56:2417 Leo Messi mdt2017 Lille OSC 1 - 0 Southampton leduytuan91 pdg91 0 Phòng của Leo Messi Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379376 49 2020-01-18 20:53:10-6 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 2 Liverpool THANHTUDHV TUPRO 7 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

379375 49 2020-01-18 20:39:13-6 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 0 - 1 Liverpool THANHTUDHV TUPRO 8 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

379374 49 2020-01-18 20:35:2458 romario zidane10 Manchester City 3 - 2 Lille OSC mdt2017 Leo Messi -9 Phòng của romario Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379373 49 2020-01-18 20:24:057 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 3 - 1 Liverpool THANHTUDHV TUPRO -7 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

379372 49 2020-01-18 20:10:161 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 2 - 2 Liverpool THANHTUDHV TUPRO 1 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

379371 49 2020-01-18 19:49:24-7 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 3 Liverpool THANHTUDHV TUPRO 8 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

379370 49 2020-01-18 19:33:268 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 0 Liverpool THANHTUDHV TUPRO -7 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

379369 49 2020-01-18 19:21:21-11 romario zidane10 Manchester City 2 - 2 Lille OSC mdt2017 Xavi Hernandez 260 Phòng của romario Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379368 49 2020-01-18 19:20:26-7 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 0 - 2 Liverpool THANHTUDHV TUPRO 8 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

379367 49 2020-01-18 18:23:43-25 --TDT-- TAHIEUPHONG Lille OSC 2 - 4 Liverpool joystick joystick 16 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379366 49 2020-01-18 18:08:5828 --TDT-- TAHIEUPHONG Lille OSC 2 - 1 Liverpool joystick joystick -21 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379365 49 2020-01-18 17:53:22-1 --TDT-- TAHIEUPHONG Lille OSC 2 - 2 Liverpool joystick joystick -3 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379364 49 2020-01-18 17:36:08-41 -.Her0.- huyenthoaimc Tottenham Hotspurs 0 - 1 Stoke City daosonttvh DTS 520 Room -.Her0.- Premier League

Thiết lập game

379363 49 2020-01-18 17:33:10-6 CuDen phanquyen Arsenal 2 - 4 Liverpool joystick joystick 18 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379362 49 2020-01-18 17:19:0912 CuDen phanquyen Arsenal 1 - 0 Liverpool joystick joystick -25 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379361 49 2020-01-18 17:06:49-6 CuDen phanquyen Arsenal 1 - 2 Liverpool joystick joystick 31 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379360 49 2020-01-18 17:04:451 mexi mexi Burnley 2 - 2 Liverpool anhdatbnbt02 NVD 1 Phòng của NVD Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379359 49 2020-01-18 16:53:47-7 CuDen phanquyen Arsenal 1 - 2 Liverpool joystick joystick 32 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379358 49 2020-01-18 16:48:0270 mexi mexi Burnley 2 - 1 Liverpool anhdatbnbt02 NVD -16 Phòng của NVD Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379357 49 2020-01-18 16:35:5613 CuDen phanquyen Arsenal 3 - 0 Liverpool joystick joystick -17 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379356 49 2020-01-18 16:32:46-83 mexi mexi Burnley 1 - 2 Liverpool anhdatbnbt02 NVD 18 Phòng của NVD Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379355 49 2020-01-18 16:21:55-7 CuDen phanquyen Arsenal 0 - 2 Liverpool joystick joystick 33 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379354 49 2020-01-18 16:09:09-7 CuDen phanquyen Arsenal 0 - 2 Liverpool joystick joystick 35 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379353 49 2020-01-18 16:08:30-17 ---bin--- binguyen97 Viet Nam 1 - 2 RSC Anderlecht handojhanmjnh nhanxd 20 Room ---bin--- Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379352 49 2020-01-18 15:59:30-27 datduc2000 datquy Galatasaray SK 0 - 4 Dong Tam Long An 2000datduc jack 42 Phòng của jack Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379351 49 2020-01-18 15:52:21-21 ---bin--- binguyen97 Viet Nam 2 - 3 Galatasaray SK handojhanmjnh nhanxd 520 Room ---bin--- Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379350 49 2020-01-18 15:49:5713 CuDen phanquyen Arsenal 1 - 0 Liverpool joystick joystick -19 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379349 49 2020-01-18 15:42:56-36 datduc2000 datquy RSC Anderlecht 3 - 6 Dong Tam Long An 2000datduc jack 48 Phòng của jack Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379348 49 2020-01-18 15:36:2715 CuDen phanquyen Arsenal 1 - 0 Liverpool joystick joystick -22 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379347 49 2020-01-18 15:23:2470 datduc2000 datquy RSC Anderlecht 3 - 2 Dong Tam Long An 2000datduc jack -28 Phòng của jack Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379346 49 2020-01-18 15:22:45-8 CuDen phanquyen Arsenal 0 - 2 Liverpool joystick joystick 36 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379345 49 2020-01-18 15:09:57-50 datduc2000 datquy RSC Anderlecht 3 - 4 Dong Tam Long An 2000datduc jack 56 Phòng của jack Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379344 49 2020-01-18 15:08:47-7 CuDen phanquyen Arsenal 1 - 5 Liverpool joystick joystick 39 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379343 49 2020-01-18 14:54:3715 CuDen phanquyen Arsenal 1 - 0 Liverpool joystick joystick -28 Phòng của joystick Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379342 49 2020-01-18 14:52:00-83 datduc2000 datquy RSC Anderlecht 1 - 4 Dong Tam Long An 2000datduc jack 68 Phòng của jack Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379341 49 2020-01-18 14:42:0318 Leo Messi mdt2017 Lille OSC 2 - 1 FSV Mainz 05 TAHIEUPHONG --TDT-- -34 Phòng của Leo Messi Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379340 49 2020-01-18 14:27:58-9 Leo Messi mdt2017 Lille OSC 1 - 3 FSV Mainz 05 TAHIEUPHONG --TDT-- 26 Phòng của Leo Messi Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379339 49 2020-01-18 14:12:56-10 Leo Messi mdt2017 Lille OSC 0 - 3 FSV Mainz 05 TAHIEUPHONG --TDT-- 26 Phòng của Leo Messi Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379338 49 2020-01-18 13:59:32-11 Leo Messi mdt2017 Lille OSC 0 - 3 FSV Mainz 05 TAHIEUPHONG --TDT-- 29 Phòng của Leo Messi Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379337 49 2020-01-18 13:50:0017 LinhNguyen Anhlinhlangdien AC Casena 2 - 1 SSC Napoli vothan6789 BMW -9 Phòng của LinhNguyen Seria A

Thiết lập game

379336 49 2020-01-18 13:46:21-12 Leo Messi mdt2017 Lille OSC 2 - 3 FSV Mainz 05 TAHIEUPHONG --TDT-- 30 Phòng của Leo Messi Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379335 49 2020-01-18 13:36:4518 LinhNguyen Anhlinhlangdien AC Casena 3 - 2 SSC Napoli vothan6789 BMW -9 Phòng của LinhNguyen Seria A

Thiết lập game

379334 49 2020-01-18 13:28:324 Leo Messi mdt2017 Lille OSC 1 - 1 FSV Mainz 05 TAHIEUPHONG --TDT-- -12 Phòng của Leo Messi Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379333 49 2020-01-18 13:22:4620 LinhNguyen Anhlinhlangdien AC Casena 4 - 1 SSC Napoli vothan6789 BMW -10 Phòng của LinhNguyen Seria A

Thiết lập game

379332 49 2020-01-18 13:08:19-20 LinhNguyen Anhlinhlangdien AC Casena 0 - 1 SSC Napoli vothan6789 BMW 44 Phòng của LinhNguyen Seria A

Thiết lập game

379331 49 2020-01-18 12:54:1221 LinhNguyen Anhlinhlangdien AC Casena 3 - 0 SSC Napoli vothan6789 BMW -11 Phòng của LinhNguyen Seria A

Thiết lập game

379330 49 2020-01-18 12:40:18-22 LinhNguyen Anhlinhlangdien AC Casena 0 - 2 SSC Napoli vothan6789 BMW 48 Phòng của LinhNguyen Seria A

Thiết lập game

379329 49 2020-01-18 12:27:289 LinhNguyen Anhlinhlangdien AC Casena 0 - 0 SSC Napoli vothan6789 BMW 22 Phòng của LinhNguyen Seria A

Thiết lập game

379328 49 2020-01-18 12:03:22-250 X1_R luongthanhdat91 QNK Quang Nam 0 - 2 Quang Ninh zidane10 romario 103 Phòng của X1_R Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379327 49 2020-01-18 11:48:03520 X1_R luongthanhdat91 QNK Quang Nam 1 - 0 Quang Ninh zidane10 romario -250 Phòng của X1_R Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379326 49 2020-01-18 11:19:41520 romario zidane10 Lille OSC 4 - 0 FSV Mainz 05 khaliq DanToc_H_mong -14 Phòng của romario Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379325 49 2020-01-18 11:03:29-9 Henryson sontrang Newcastle United 0 - 3 West Bromwich Albion thanhchung Jin 10 Phòng của Henryson Premier League

Thiết lập game

379324 49 2020-01-18 10:50:37-9 Henryson sontrang Newcastle United 1 - 2 West Bromwich Albion thanhchung Jin 11 Phòng của Henryson Premier League

Thiết lập game

379323 49 2020-01-18 10:37:271 Henryson sontrang Newcastle United 1 - 1 West Bromwich Albion thanhchung Jin -3 Phòng của Henryson Premier League

Thiết lập game

379322 49 2020-01-18 10:24:40-10 Henryson sontrang Newcastle United 1 - 2 West Bromwich Albion thanhchung Jin 12 Phòng của Henryson Premier League

Thiết lập game

379321 49 2020-01-18 09:53:4113 Henryson sontrang Newcastle United 2 - 1 Manchester City dangthaiha Ngomc -250 Phòng của Henryson Premier League

Thiết lập game

379320 49 2020-01-18 09:28:5946 DanToc_H_mong khaliq FSV Mainz 05 3 - 2 Viet Nam sontrang -Number1- -48 Phòng của -Number1- Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379319 49 2020-01-18 09:15:0517 DanToc_H_mong khaliq FSV Mainz 05 1 - 1 Viet Nam sontrang -Number1- -7 Phòng của -Number1- Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379318 49 2020-01-18 09:00:13-15 DanToc_H_mong khaliq FSV Mainz 05 0 - 2 Viet Nam sontrang -Number1- 58 Phòng của -Number1- Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379317 49 2020-01-18 02:10:45-17 Jin thanhchung West Bromwich Albion 1 - 2 Manchester City dangthaiha Ha.dt 51 Room Jin Premier League

Thiết lập game

379316 49 2020-01-18 01:57:10-19 Jin thanhchung West Bromwich Albion 1 - 3 Manchester City dangthaiha Ha.dt 60 Room Jin Premier League

Thiết lập game

379315 49 2020-01-18 01:43:19-19 Jin thanhchung West Bromwich Albion 1 - 4 Manchester City dangthaiha Ha.dt 73 Room Jin Premier League

Thiết lập game

379314 49 2020-01-18 01:29:0611 Jin thanhchung West Bromwich Albion 4 - 1 Manchester City dangthaiha Ha.dt -25 Room Jin Premier League

Thiết lập game

379313 49 2020-01-18 01:15:27-21 Jin thanhchung West Bromwich Albion 1 - 3 Manchester City dangthaiha Ha.dt 108 Room Jin Premier League

Thiết lập game

379312 49 2020-01-18 01:02:2112 Jin thanhchung West Bromwich Albion 5 - 3 Manchester City dangthaiha Ha.dt -21 Room Jin Premier League

Thiết lập game

379311 49 2020-01-18 01:00:1613 anhlttnn999 anhlttnn999 AC Chievo Verona 3 - 0 Cagliari Haian610128 TI_CUN -5 Room TI_CUN Seria A

Thiết lập game

379310 49 2020-01-18 00:53:1065 TRUNGCCTV TranTrungCCTV F.C. Internazionale Milano 4 - 1 UC Sampdoria dumipes DUMI -42 Room TRUNGCCTV Seria A

Thiết lập game

379309 49 2020-01-18 00:45:5415 anhlttnn999 anhlttnn999 AC Chievo Verona 4 - 1 Cagliari Haian610128 TI_CUN -5 Room TI_CUN Seria A

Thiết lập game

379308 49 2020-01-18 00:38:25-24 playermetal playermetal Liverpool 1 - 2 FSV Mainz 05 TAHIEUPHONG --TDT-- 32 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379307 49 2020-01-18 00:37:2232 TRUNGCCTV TranTrungCCTV F.C. Internazionale Milano 2 - 2 UC Sampdoria dumipes DUMI 10 Room TRUNGCCTV Seria A

Thiết lập game

379306 49 2020-01-18 00:31:00-30 anhlttnn999 anhlttnn999 AC Chievo Verona 2 - 3 Cagliari Haian610128 TI_CUN 17 Room TI_CUN Seria A

Thiết lập game

379305 49 2020-01-18 00:30:0712 Xeko ducxavi1983 Aston Villa 0 - 0 West Bromwich Albion thanhchung Jin -6 Room Xeko Premier League

Thiết lập game

379304 49 2020-01-18 00:24:16-26 playermetal playermetal Liverpool 0 - 3 FSV Mainz 05 TAHIEUPHONG --TDT-- 36 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379303 49 2020-01-18 00:24:1391 TRUNGCCTV TranTrungCCTV F.C. Internazionale Milano 5 - 0 UC Sampdoria dumipes DUMI -83 Room TRUNGCCTV Seria A

Thiết lập game

379302 49 2020-01-18 00:16:0128 anhlttnn999 anhlttnn999 AC Chievo Verona 6 - 1 Cagliari Haian610128 TI_CUN -5 Room TI_CUN Seria A

Thiết lập game

379301 49 2020-01-18 00:14:230
0
MRLOI
Kts.T
loi
mrhate1911
F.C. Internazionale Milano 0 - 2 Liverpool Depay07
choivui123
Lion
--Taliban--
0
0
Phòng của MRLOI Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379300 49 2020-01-18 00:13:50-13 Xeko ducxavi1983 Aston Villa 0 - 1 West Bromwich Albion thanhchung Jin 13 Room Xeko Premier League

Thiết lập game

379299 49 2020-01-18 00:11:128 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 0 Liverpool THANHTUDHV TUPRO -6 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

379298 49 2020-01-18 00:10:09-30 playermetal playermetal Liverpool 0 - 1 FSV Mainz 05 TAHIEUPHONG --TDT-- 46 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379297 49 2020-01-18 00:01:448 Cr77 cristiano Liverpool 2 - 2 Southampton nvminh47n1 Mr.Minh -11 Room Cr77 Premier League

Thiết lập game

379296 49 2020-01-18 00:00:05-19 anhlttnn999 anhlttnn999 AC Chievo Verona 1 - 2 Cagliari Haian610128 TI_CUN 17 Room TI_CUN Seria A

Thiết lập game

379295 49 2020-01-17 23:58:1440 Xeko ducxavi1983 Aston Villa 2 - 0 West Bromwich Albion thanhchung Jin -25 Room Xeko Premier League

Thiết lập game

379294 49 2020-01-17 23:57:481 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 0 - 0 Liverpool THANHTUDHV TUPRO 0 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

379293 49 2020-01-17 23:56:580
0
MRLOI
Kts.T
loi
mrhate1911
F.C. Internazionale Milano 0 - 2 Liverpool Depay07
choivui123
Lion
--Taliban--
0
0
Phòng của MRLOI Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379292 49 2020-01-17 23:55:5728 playermetal playermetal Liverpool 4 - 2 FSV Mainz 05 TAHIEUPHONG --TDT-- -126 Phòng của playermetal Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379291 49 2020-01-17 23:47:22-22 Cr77 cristiano Liverpool 1 - 3 Southampton nvminh47n1 Mr.Minh 103 Room Cr77 Premier League

Thiết lập game

379290 49 2020-01-17 23:44:5229 anhlttnn999 anhlttnn999 AC Chievo Verona 3 - 1 Cagliari Haian610128 TI_CUN -5 Room TI_CUN Seria A

Thiết lập game

379289 49 2020-01-17 23:42:590 TRUNGCCTV TranTrungCCTV F.C. Internazionale Milano 2 - 5 Hellas Verona duongtuan TuanSilva 20 Room TRUNGCCTV Seria A

Thiết lập game

379288 49 2020-01-17 23:40:56-15 Xeko ducxavi1983 Aston Villa 0 - 1 West Bromwich Albion thanhchung Jin 13 Room Xeko Premier League

Thiết lập game

379287 49 2020-01-17 23:40:470
0
MRLOI
Kts.T
loi
mrhate1911
F.C. Internazionale Milano 3 - 1 Liverpool Depay07
choivui123
Lion
--Taliban--
0
0
Phòng của MRLOI Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379286 49 2020-01-17 23:33:155 Cr77 cristiano Liverpool 1 - 1 Southampton nvminh47n1 Mr.Minh 10 Room Cr77 Premier League

Thiết lập game

379285 49 2020-01-17 23:30:160 Inter-BOT khaliq Manchester City 0 - 3 FSV Mainz 05 TAHIEUPHONG --TDT-- 20 Phòng của Inter-BOT Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379284 49 2020-01-17 23:27:23-18 Xeko ducxavi1983 Aston Villa 0 - 2 West Bromwich Albion thanhchung Jin 15 Room Xeko Premier League

Thiết lập game

379283 49 2020-01-17 23:24:550 letung1692 letung1692 F.C. Internazionale Milano 1 - 1 Liverpool THANHTUDHV TUPRO 1 Phòng của TUPRO Bat Hung POV6

Thiết lập game

379282 49 2020-01-17 23:24:480
0
MRLOI
Kts.T
loi
mrhate1911
F.C. Internazionale Milano 2 - 1 Liverpool Depay07
choivui123
Lion
--Taliban--
0
0
Phòng của MRLOI Patch POV 2019/2020

Thiết lập game

379281 49 2020-01-17 23:22:450 TRUNGCCTV TranTrungCCTV F.C. Internazionale Milano 0 - 4 Hellas Verona duongtuan TuanSilva 20 Room TRUNGCCTV Seria A

Thiết lập game