Kết quả trận đáu

Id
Mùa giải
Ngày thi đấu
Pt
Người chơi Tài khoản
Tỉ số
Tài khoản Người chơi
Pt
Phòng Sảnh Chi tiết
402046 56 2020-07-16 23:16:33-24 Kinh_Kong nvminh47n1 TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 1 WOLVERHAMPTON FC TAHIEUPHONG 9999 33 Phòng của Kinh_Kong Premier League

Thiết lập game

402045 56 2020-07-16 23:13:16-5 EndKun EndKun JUVENTUS FC 0 - 3 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- 8 Phòng của EndKun Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402044 56 2020-07-16 23:10:090
0
S9
Dicaprio
sytran29
lexuantrang2018
JUVENTUS FC 3 - 2 MANCHESTER CITY FC khaliq
toilaai
LyNhaKy
So0
0
0
Phòng của S9 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402043 56 2020-07-16 23:06:03-1 kira87 minh0910 JUVENTUS FC 2 - 2 REAL MADRID CF kenplu manhxuan -3 Phòng của kira87 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402042 56 2020-07-16 23:06:0213 ConGaCon ConGaCon UC SAMPDORIA 2 - 0 SSC NAPOLI SPA thanhlong ThanhLong -74 Phòng của ConGaCon Seria A

Thiết lập game

402041 56 2020-07-16 22:59:52-4 EndKun EndKun CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 2 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- 8 Phòng của EndKun Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402040 56 2020-07-16 22:58:35-34 Kinh_Kong nvminh47n1 TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 3 WOLVERHAMPTON FC TAHIEUPHONG 9999 38 Phòng của Kinh_Kong Premier League

Thiết lập game

402039 56 2020-07-16 22:53:540
0
S9
Dicaprio
sytran29
lexuantrang2018
JUVENTUS FC 2 - 2 MANCHESTER CITY FC khaliq
toilaai
LyNhaKy
So0
0
0
Phòng của S9 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402038 56 2020-07-16 22:46:11-5 EndKun EndKun CRYSTAL PALACE FC 2 - 3 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- 9 Phòng của EndKun Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402037 56 2020-07-16 22:45:09-8 kira87 minh0910 REAL MADRID CF 0 - 2 MANCHESTER UNITED FC kenplu manhxuan 6 Phòng của kira87 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402036 56 2020-07-16 22:35:49-2 Phúc Phạm PhucLX JUVENTUS FC 2 - 2 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- 2 Phòng của Phúc Phạm Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402035 56 2020-07-16 22:34:180
0
S9
Dicaprio
sytran29
lexuantrang2018
JUVENTUS FC 1 - 1 MANCHESTER CITY FC khaliq
toilaai
LyNhaKy
So0
0
0
Room Dicaprio Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402034 56 2020-07-16 22:32:46-50 Kinh_Kong nvminh47n1 TOTTENHAM HOTSPUR FC 0 - 3 SOUTHAMPTON FC dangthaiha Ngomc 38 Phòng của Kinh_Kong Premier League

Thiết lập game

402033 56 2020-07-16 22:31:477 kira87 minh0910 REAL MADRID CF 6 - 3 MANCHESTER UNITED FC kenplu manhxuan -13 Phòng của kira87 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402032 56 2020-07-16 22:20:2610 Phúc Phạm PhucLX JUVENTUS FC 2 - 0 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- -7 Phòng của Phúc Phạm Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402031 56 2020-07-16 22:20:11-1 ConGaCon ConGaCon REAL MADRID CF 0 - 0 LIVERPOOL FC 92class egalam -1 Phòng của ConGaCon Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402030 56 2020-07-16 22:20:10-87 CoVid_19 khanh85 FC INTERNAZIONALE 0 - 2 SPAL 2013 tung6789 tung6789 78 Phòng của CoVid_19 Seria A

Thiết lập game

402029 56 2020-07-16 22:19:176 joystick joystick MANCHESTER UNITED FC 2 - 1 LIVERPOOL FC vbknm gt -10 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402028 56 2020-07-16 22:18:426 mexi mexi LIVERPOOL FC 4 - 1 MANCHESTER CITY FC kakaric18788 -CS- -18 Phòng của -CS- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402027 56 2020-07-16 22:13:39-8 MT phanquyen CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 2 FC INTERNAZIONALE kenplu manhxuan 7 Room MT Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402026 56 2020-07-16 22:12:496 kira87 minh0910 CRYSTAL PALACE FC 4 - 1 REAL MADRID CF EndKun EndKun -5 Phòng của EndKun Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402025 56 2020-07-16 22:07:45-2 ConGaCon ConGaCon REAL MADRID CF 1 - 1 LIVERPOOL FC 92class egalam 0 Phòng của ConGaCon Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402024 56 2020-07-16 22:07:0210 Phúc Phạm PhucLX JUVENTUS FC 2 - 0 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- -7 Phòng của Phúc Phạm Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402023 56 2020-07-16 22:06:231 joystick joystick MANCHESTER UNITED FC 1 - 1 LIVERPOOL FC vbknm gt -1 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402022 56 2020-07-16 22:04:397 mexi mexi LIVERPOOL FC 4 - 2 MANCHESTER CITY FC kakaric18788 -CS- -21 Phòng của -CS- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402021 56 2020-07-16 22:00:0612 MT phanquyen CLUB ATLETICO DE MADRID 1 - 0 FC INTERNAZIONALE kenplu manhxuan -14 Room MT Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402020 56 2020-07-16 21:54:46-1 ConGaCon ConGaCon REAL MADRID CF 2 - 2 LIVERPOOL FC 92class egalam -1 Phòng của ConGaCon Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402019 56 2020-07-16 21:53:26-14 Phúc Phạm PhucLX JUVENTUS FC 0 - 2 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- 10 Phòng của Phúc Phạm Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402018 56 2020-07-16 21:53:242 joystick joystick MANCHESTER UNITED FC 1 - 1 LIVERPOOL FC vbknm gt 0 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402017 56 2020-07-16 21:49:54-18 K85 khanh85 FC INTERNAZIONALE 0 - 1 JUVENTUS FC khanhkien9x khanhkien9x 6 Phòng của K85 Seria A

Thiết lập game

402016 56 2020-07-16 21:49:37-14 mexi mexi LIVERPOOL FC 0 - 1 MANCHESTER CITY FC kakaric18788 -CS- 32 Phòng của -CS- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402015 56 2020-07-16 21:47:04-9 MT phanquyen CLUB ATLETICO DE MADRID 0 - 1 FC INTERNAZIONALE kenplu manhxuan 6 Room MT Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402014 56 2020-07-16 21:40:55-4 joystick joystick MANCHESTER UNITED FC 0 - 2 LIVERPOOL FC vbknm gt 10 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402013 56 2020-07-16 21:40:0115 ConGaCon ConGaCon REAL MADRID CF 2 - 1 LIVERPOOL FC 92class egalam -12 Phòng của ConGaCon Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402012 56 2020-07-16 21:39:0310 Phúc Phạm PhucLX JUVENTUS FC 1 - 0 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- -7 Phòng của Phúc Phạm Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402011 56 2020-07-16 21:35:46-19 K85 khanh85 FC INTERNAZIONALE 0 - 4 JUVENTUS FC khanhkien9x khanhkien9x 6 Phòng của K85 Seria A

Thiết lập game

402010 56 2020-07-16 21:35:41-15 mexi mexi LIVERPOOL FC 1 - 3 MANCHESTER CITY FC kakaric18788 -CS- 34 Phòng của -CS- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402009 56 2020-07-16 21:34:390 Pizza Pizza231 PARIS SAINT-GERMAIN FC 1 - 2 LIVERPOOL FC myhafc hoilamgi 27 Phòng của Pizza Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402008 56 2020-07-16 21:28:0014 Bean16 tuanson2490 MANCHESTER CITY FC 3 - 2 TOTTENHAM HOTSPUR FC phanquyen MT -9 Phòng của Bean16 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402007 56 2020-07-16 21:27:107 joystick joystick MANCHESTER UNITED FC 1 - 0 LIVERPOOL FC vbknm gt -12 Phòng của joystick Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402006 56 2020-07-16 21:21:41-18 ConGaCon ConGaCon REAL MADRID CF 0 - 2 LIVERPOOL FC 92class egalam 10 Phòng của ConGaCon Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402005 56 2020-07-16 21:20:1736 -CS- kakaric18788 MANCHESTER CITY FC 1 - 0 LIVERPOOL FC mexi mexi -16 Phòng của -CS- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402004 56 2020-07-16 21:14:08-12 Bean16 tuanson2490 MANCHESTER CITY FC 2 - 3 TOTTENHAM HOTSPUR FC phanquyen MT 13 Phòng của Bean16 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402003 56 2020-07-16 20:59:05-12 Bean16 tuanson2490 MANCHESTER CITY FC 0 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC phanquyen MT 13 Phòng của Bean16 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402002 56 2020-07-16 20:53:196 khanhkien9x khanhkien9x JUVENTUS FC 1 - 0 SSC NAPOLI SPA thanhlong ThanhLong -126 Room khanhkien9x Seria A

Thiết lập game

402001 56 2020-07-16 20:46:10-13 Bean16 tuanson2490 MANCHESTER CITY FC 1 - 2 TOTTENHAM HOTSPUR FC phanquyen MT 14 Phòng của Bean16 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

402000 56 2020-07-16 20:42:067 mexi mexi EVERTON FC 2 - 0 SOUTHAMPTON FC dangthaiha Ngomc -59 Phòng của mexi Premier League

Thiết lập game

401999 56 2020-07-16 20:21:296 khanhkien9x khanhkien9x JUVENTUS FC 2 - 1 AFC FIORENTINA Nguyenthanhvinh VinhHP -41 Phòng của khanhkien9x Seria A

Thiết lập game

401998 56 2020-07-16 19:07:4539 -CS- kakaric18788 REAL MADRID CF 4 - 3 MANCHESTER CITY FC toilaai So0 -11 Phòng của -CS- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401997 56 2020-07-16 18:54:1542 -CS- kakaric18788 REAL MADRID CF 1 - 0 MANCHESTER CITY FC toilaai So0 -12 Phòng của -CS- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401996 56 2020-07-16 18:47:5512 egalam 92class MANCHESTER CITY FC 3 - 0 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- -8 Phòng của --Taliban-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401995 56 2020-07-16 18:38:45-27 -CS- kakaric18788 REAL MADRID CF 0 - 1 MANCHESTER CITY FC toilaai So0 8 Phòng của -CS- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401994 56 2020-07-16 18:34:28-1 egalam 92class MANCHESTER CITY FC 2 - 2 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- 2 Phòng của --Taliban-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401993 56 2020-07-16 18:24:4947 -CS- kakaric18788 REAL MADRID CF 3 - 2 MANCHESTER CITY FC toilaai So0 -12 Phòng của -CS- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401992 56 2020-07-16 18:21:0812 egalam 92class MANCHESTER CITY FC 2 - 1 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- -8 Phòng của --Taliban-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401991 56 2020-07-16 18:10:3956 -CS- kakaric18788 REAL MADRID CF 2 - 0 MANCHESTER CITY FC toilaai So0 -12 Phòng của -CS- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401990 56 2020-07-16 18:05:040
0
Lion
PhenolPhtalein
Depay07
trunghg
REAL MADRID CF 2 - 2 JUVENTUS FC sytran29
choivui123
S9
--Taliban--
0
0
Room PhenolPhtalein Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401989 56 2020-07-16 17:49:050
0
Lion
PhenolPhtalein
Depay07
trunghg
REAL MADRID CF 2 - 1 JUVENTUS FC sytran29
choivui123
S9
--Taliban--
0
0
Room PhenolPhtalein Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401988 56 2020-07-16 17:32:440
0
Lion
PhenolPhtalein
Depay07
trunghg
MANCHESTER CITY FC 0 - 0 REAL MADRID CF sytran29
choivui123
S9
--Taliban--
0
0
Room PhenolPhtalein Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401987 56 2020-07-16 17:18:450
0
Lion
PhenolPhtalein
Depay07
trunghg
MANCHESTER CITY FC 1 - 0 REAL MADRID CF sytran29
choivui123
S9
--Taliban--
0
0
Room PhenolPhtalein Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401986 56 2020-07-16 16:13:249 -Dumi- dumipes LIVERPOOL FC 2 - 1 FC BAYERN MUNCHEN nguyenhieu chihieupy -5 Room -Dumi- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401985 56 2020-07-16 16:07:090 Henryson sontrang REAL MADRID CF 0 - 0 NEWCASTLE UNITED FC hungheo18 T.HENRY -1 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401984 56 2020-07-16 15:54:208 zhitung zhitungFC FC BARCELONA 3 - 0 REAL MADRID CF truonggiang123 giang98 -13 Phòng của zhitung Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401983 56 2020-07-16 15:53:325 Henryson sontrang REAL MADRID CF 3 - 1 NEWCASTLE UNITED FC hungheo18 T.HENRY -9 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401982 56 2020-07-16 15:49:35-5 chihieupy nguyenhieu FC BAYERN MUNCHEN 1 - 4 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- 9 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401981 56 2020-07-16 15:40:348 zhitung zhitungFC MANCHESTER CITY FC 3 - 1 BORUSSIA DORTMUND truonggiang123 giang98 -14 Phòng của zhitung Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401980 56 2020-07-16 15:35:598 chihieupy nguyenhieu FC BAYERN MUNCHEN 3 - 0 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- -7 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401979 56 2020-07-16 15:22:278 chihieupy nguyenhieu FC BAYERN MUNCHEN 5 - 4 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- -6 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401978 56 2020-07-16 15:17:485 Henryson sontrang REAL MADRID CF 2 - 0 JUVENTUS FC duongnam DuongNam -48 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401977 56 2020-07-16 15:08:208 chihieupy nguyenhieu FC BAYERN MUNCHEN 3 - 1 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- -7 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401976 56 2020-07-16 15:06:459 zhitung zhitungFC MANCHESTER CITY FC 1 - 0 MANCHESTER CITY FC toilaai So0 -13 Phòng của So0 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401975 56 2020-07-16 14:54:49-5 chihieupy nguyenhieu FC BAYERN MUNCHEN 0 - 3 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- 10 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401974 56 2020-07-16 14:52:19-4 ZK fanstung LIVERPOOL FC 1 - 1 REAL MADRID CF sontrang Henryson 0 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401973 56 2020-07-16 14:40:378 chihieupy nguyenhieu FC BAYERN MUNCHEN 3 - 2 LIVERPOOL FC kienvertu kienvertu -19 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401972 56 2020-07-16 14:26:21-5 chihieupy nguyenhieu FC BAYERN MUNCHEN 0 - 6 LIVERPOOL FC kienvertu kienvertu 39 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401971 56 2020-07-16 14:17:12-18 ZK fanstung LIVERPOOL FC 2 - 5 LIVERPOOL FC haihen --HAI-- 14 Room ZK Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401970 56 2020-07-16 14:11:09-14 LinhGooner Anhlinhlangdien LIVERPOOL FC 0 - 3 JUVENTUS FC kkk -★- 39 Phòng của -★- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401969 56 2020-07-16 14:01:129 ZK fanstung LIVERPOOL FC 2 - 1 LIVERPOOL FC haihen --HAI-- -26 Room ZK Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401968 56 2020-07-16 13:57:0417 LinhGooner Anhlinhlangdien LIVERPOOL FC 6 - 0 JUVENTUS FC kkk -★- -9 Phòng của -★- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401967 56 2020-07-16 13:47:339 ZK fanstung LIVERPOOL FC 3 - 1 LIVERPOOL FC haihen --HAI-- -28 Room ZK Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401966 56 2020-07-16 13:41:077 mexi mexi EVERTON FC 2 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC kecodonhp ke-vu -14 Phòng của mexi Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401965 56 2020-07-16 13:39:071 LinhGooner Anhlinhlangdien LIVERPOOL FC 0 - 0 JUVENTUS FC kkk -★- 15 Phòng của -★- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401964 56 2020-07-16 13:33:47-19 ZK fanstung LIVERPOOL FC 1 - 2 LIVERPOOL FC haihen --HAI-- 13 Room ZK Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401963 56 2020-07-16 13:27:207 mexi mexi TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC kecodonhp ke-vu -9 Phòng của mexi Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401962 56 2020-07-16 13:25:4119 LinhGooner Anhlinhlangdien LIVERPOOL FC 1 - 0 JUVENTUS FC kkk -★- -10 Phòng của -★- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401961 56 2020-07-16 13:12:3920 LinhGooner Anhlinhlangdien LIVERPOOL FC 1 - 0 JUVENTUS FC kkk -★- -12 Phòng của -★- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401960 56 2020-07-16 13:12:357 mexi mexi TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 1 REAL MADRID CF kecodonhp ke-vu -9 Phòng của mexi Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401959 56 2020-07-16 13:12:13-6 ZK fanstung LIVERPOOL FC 1 - 1 LIVERPOOL FC haihen --HAI-- 5 Room ZK Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401958 56 2020-07-16 12:59:3821 LinhGooner Anhlinhlangdien LIVERPOOL FC 3 - 0 JUVENTUS FC kkk -★- -14 Phòng của -★- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401957 56 2020-07-16 12:57:008 mexi mexi TOTTENHAM HOTSPUR FC 3 - 0 LIVERPOOL FC kecodonhp ke-vu -11 Phòng của mexi Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401956 56 2020-07-16 12:54:33-6 ZK fanstung LIVERPOOL FC 0 - 0 LIVERPOOL FC haihen --HAI-- 4 Room ZK Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401955 56 2020-07-16 12:45:2524 LinhGooner Anhlinhlangdien LIVERPOOL FC 2 - 1 JUVENTUS FC kkk -★- -16 Phòng của -★- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401954 56 2020-07-16 12:42:418 mexi mexi TOTTENHAM HOTSPUR FC 5 - 1 MANCHESTER CITY FC kecodonhp ke-vu -12 Phòng của mexi Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401953 56 2020-07-16 12:30:3225 LinhGooner Anhlinhlangdien LIVERPOOL FC 2 - 0 JUVENTUS FC kkk -★- -19 Phòng của -★- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401952 56 2020-07-16 12:15:4728 LinhGooner Anhlinhlangdien LIVERPOOL FC 1 - 0 JUVENTUS FC kkk -★- -23 Phòng của -★- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401951 56 2020-07-16 11:48:50-7 NVD anhdatbnbt02 CLUB ATLETICO DE MADRID 4 - 5 TOTTENHAM HOTSPUR FC ConGaCon ConGaCon 15 Phòng của ConGaCon Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401950 56 2020-07-16 11:48:37-5 Henryson sontrang REAL MADRID CF 1 - 2 TOTTENHAM HOTSPUR FC kecodonhp ke-vu 40 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401949 56 2020-07-16 11:35:320 Henryson sontrang REAL MADRID CF 0 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR FC kecodonhp ke-vu 15 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401948 56 2020-07-16 11:31:2210 NVD anhdatbnbt02 CLUB ATLETICO DE MADRID 3 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC ConGaCon ConGaCon -19 Phòng của ConGaCon Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

401947 56 2020-07-16 11:23:105 Henryson sontrang REAL MADRID CF 3 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC kecodonhp ke-vu -14 Phòng của Henryson Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game