Kết quả trận đáu

Id
Mùa giải
Ngày thi đấu
Pt
Người chơi Tài khoản
Tỉ số
Tài khoản Người chơi
Pt
Phòng Sảnh Chi tiết
412486 58 2020-09-24 01:50:06-3 vanminhclean vanminhclean CHELSEA FC 0 - 4 LIVERPOOL FC 92class egalam 27 Phòng của vanminhclean Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412485 58 2020-09-24 01:35:34-2 vanminhclean vanminhclean CHELSEA FC 1 - 2 LIVERPOOL FC 92class egalam 28 Phòng của vanminhclean Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412484 58 2020-09-24 01:21:10-3 vanminhclean vanminhclean CHELSEA FC 0 - 7 LIVERPOOL FC 92class egalam 29 Phòng của vanminhclean Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412483 58 2020-09-24 01:05:06-2 vanminhclean vanminhclean CHELSEA FC 1 - 5 LIVERPOOL FC 92class egalam 31 Phòng của vanminhclean Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412482 58 2020-09-24 00:44:223 chihieupy nguyenhieu LIVERPOOL FC 2 - 2 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- -1 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412481 58 2020-09-24 00:36:3134 egalam 92class LIVERPOOL FC 5 - 1 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean -3 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412480 58 2020-09-24 00:31:1720 chihieupy nguyenhieu LIVERPOOL FC 2 - 1 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- -17 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412479 58 2020-09-24 00:19:5938 egalam 92class LIVERPOOL FC 2 - 0 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean -3 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412478 58 2020-09-24 00:17:57-12 chihieupy nguyenhieu LIVERPOOL FC 2 - 3 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- 13 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412477 58 2020-09-24 00:16:350
0
--WIN--
Dicaprio
haihen
lexuantrang2018
LIVERPOOL FC 1 - 1 JUVENTUS FC truonggiang123
mrhate1911
giang98
Kts.T
0
0
Phòng của --WIN-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412476 58 2020-09-24 00:06:02-49 egalam 92class LIVERPOOL FC 0 - 1 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean 11 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412475 58 2020-09-24 00:04:24-13 chihieupy nguyenhieu LIVERPOOL FC 3 - 4 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- 14 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412474 58 2020-09-23 23:59:400
0
--WIN--
Dicaprio
haihen
lexuantrang2018
LIVERPOOL FC 2 - 1 JUVENTUS FC truonggiang123
mrhate1911
giang98
Kts.T
0
0
Phòng của --WIN-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412473 58 2020-09-23 23:51:1037 egalam 92class LIVERPOOL FC 2 - 1 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean -2 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412472 58 2020-09-23 23:50:3321 chihieupy nguyenhieu LIVERPOOL FC 4 - 0 LIVERPOOL FC dumipes -Dumi- -18 Phòng của chihieupy Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412471 58 2020-09-23 23:40:470
0
--WIN--
Dicaprio
haihen
lexuantrang2018
LIVERPOOL FC 0 - 1 JUVENTUS FC truonggiang123
mrhate1911
giang98
Kts.T
0
0
Phòng của --WIN-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412470 58 2020-09-23 23:37:21-17 _carot_ hoangnampes MANCHESTER CITY FC 0 - 3 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- 10 Phòng của _carot_ Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412469 58 2020-09-23 23:37:14-7 khanhkien9x khanhkien9x JUVENTUS FC 2 - 2 TOTTENHAM HOTSPUR FC nvminh47n1 Kinh_Kong 22 Phòng của khanhkien9x Premier League

Thiết lập game

412468 58 2020-09-23 23:36:19-15 egalam 92class LIVERPOOL FC 1 - 1 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean 4 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412467 58 2020-09-23 23:23:5737 _carot_ hoangnampes MANCHESTER CITY FC 1 - 0 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- -17 Phòng của _carot_ Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412466 58 2020-09-23 23:23:0458 khanhkien9x khanhkien9x JUVENTUS FC 2 - 0 TOTTENHAM HOTSPUR FC nvminh47n1 Kinh_Kong -12 Phòng của khanhkien9x Premier League

Thiết lập game

412465 58 2020-09-23 23:22:590
0
--WIN--
Dicaprio
haihen
lexuantrang2018
LIVERPOOL FC 4 - 1 JUVENTUS FC truonggiang123
mrhate1911
giang98
Kts.T
0
0
Phòng của --WIN-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412464 58 2020-09-23 23:20:26-100 egalam 92class MANCHESTER CITY FC 2 - 3 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean 11 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412463 58 2020-09-23 23:10:01-20 _carot_ hoangnampes MANCHESTER CITY FC 1 - 4 LIVERPOOL FC choivui123 --Taliban-- 10 Phòng của _carot_ Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412462 58 2020-09-23 23:07:4382 khanhkien9x khanhkien9x JUVENTUS FC 2 - 1 TOTTENHAM HOTSPUR FC nvminh47n1 Kinh_Kong -13 Phòng của khanhkien9x Premier League

Thiết lập game

412461 58 2020-09-23 23:05:0020 egalam 92class MANCHESTER CITY FC 3 - 2 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean -2 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412460 58 2020-09-23 23:03:200
0
--WIN--
Dicaprio
haihen
lexuantrang2018
LIVERPOOL FC 1 - 3 JUVENTUS FC truonggiang123
mrhate1911
giang98
Kts.T
0
0
Phòng của --WIN-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412459 58 2020-09-23 22:49:2320 egalam 92class MANCHESTER CITY FC 3 - 2 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean -3 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412458 58 2020-09-23 22:45:130
0
--WIN--
Dicaprio
haihen
lexuantrang2018
LIVERPOOL FC 3 - 3 JUVENTUS FC truonggiang123
mrhate1911
giang98
Kts.T
0
0
Phòng của --WIN-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412457 58 2020-09-23 22:34:5720 egalam 92class MANCHESTER CITY FC 3 - 0 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean -3 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412456 58 2020-09-23 22:25:440
0
--WIN--
Dicaprio
haihen
lexuantrang2018
LIVERPOOL FC 2 - 2 JUVENTUS FC truonggiang123
mrhate1911
giang98
Kts.T
0
0
Phòng của --WIN-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412455 58 2020-09-23 22:22:2832 TIKITAKA Phamcong90 FC BARCELONA 4 - 1 FC INTERNAZIONALE minh0910 mh09 -9 Phòng của TIKITAKA Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412454 58 2020-09-23 22:19:48520 egalam 92class MANCHESTER CITY FC 3 - 1 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean -3 Phòng của egalam Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412453 58 2020-09-23 22:08:4110 TIKITAKA Phamcong90 FC BARCELONA 1 - 1 FC INTERNAZIONALE minh0910 mh09 -1 Phòng của TIKITAKA Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412452 58 2020-09-23 21:53:5133 TIKITAKA Phamcong90 FC BARCELONA 3 - 2 FC INTERNAZIONALE minh0910 mh09 -9 Phòng của TIKITAKA Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412451 58 2020-09-23 21:38:1136 TIKITAKA Phamcong90 FC BARCELONA 4 - 2 SEVILLA FC minh0910 mh09 -10 Phòng của TIKITAKA Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412450 58 2020-09-23 21:07:285 Zola duongnguyen REAL MADRID CF 3 - 2 MANCHESTER UNITED FC PhucLX Phúc Phạm -13 Phòng của Zola Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412449 58 2020-09-23 20:52:445 Zola duongnguyen REAL MADRID CF 2 - 0 MANCHESTER UNITED FC PhucLX Phúc Phạm -14 Phòng của Zola Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412448 58 2020-09-23 20:37:485 Zola duongnguyen REAL MADRID CF 1 - 0 MANCHESTER UNITED FC PhucLX Phúc Phạm -15 Phòng của Zola Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412447 58 2020-09-23 17:45:432 K85 khanh85 LIVERPOOL FC 1 - 1 FC BAYERN MUNCHEN trunghg PhenolPhtalein -3 Phòng của PhenolPhtalein Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412446 58 2020-09-23 17:37:11186 --BubuAnh-- bubu JUVENTUS FC 2 - 1 REAL MADRID CF thanhtrungnb25 trungnb -54 Phòng của --BubuAnh-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412445 58 2020-09-23 17:30:33-12 K85 khanh85 LIVERPOOL FC 0 - 1 FC BAYERN MUNCHEN trunghg PhenolPhtalein 18 Phòng của PhenolPhtalein Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412444 58 2020-09-23 17:19:1227 LinhGooner Anhlinhlangdien MANCHESTER CITY FC 1 - 0 JUVENTUS FC bubu --BubuAnh-- 0 Phòng của --BubuAnh-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412443 58 2020-09-23 17:13:31-3 PhenolPhtalein trunghg FC BAYERN MUNCHEN 1 - 1 REAL MADRID CF thanhtrungnb25 trungnb -15 Phòng của PhenolPhtale Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412442 58 2020-09-23 17:03:22-20 LinhGooner Anhlinhlangdien LIVERPOOL FC 1 - 2 REAL MADRID CF khanh85 K85 17 Phòng của LinhGooner Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412441 58 2020-09-23 16:50:20-10 mh09 minh0910 REAL MADRID CF 1 - 2 MANCHESTER CITY FC zhitungFC DNFC 29 Phòng của mh09 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412440 58 2020-09-23 16:49:46-22 LinhGooner Anhlinhlangdien LIVERPOOL FC 1 - 2 REAL MADRID CF khanh85 K85 17 Phòng của LinhGooner Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412439 58 2020-09-23 16:36:37-11 mh09 minh0910 REAL MADRID CF 1 - 3 MANCHESTER CITY FC zhitungFC DNFC 30 Phòng của mh09 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412438 58 2020-09-23 16:22:208 mh09 minh0910 REAL MADRID CF 2 - 1 MANCHESTER CITY FC zhitungFC DNFC -24 Phòng của mh09 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412437 58 2020-09-23 15:44:46-11 mh09 minh0910 EVERTON FC 1 - 4 JUVENTUS FC mongtuyen M_mobile 8 Phòng của mh09 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412436 58 2020-09-23 15:28:438 mh09 minh0910 REAL MADRID CF 3 - 0 FC BAYERN MUNCHEN mongtuyen M_mobile -6 Phòng của mh09 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412435 58 2020-09-23 15:15:498 mh09 minh0910 REAL MADRID CF 3 - 0 FC BAYERN MUNCHEN mongtuyen M_mobile -7 Phòng của mh09 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412434 58 2020-09-23 15:04:53-15 -.Her0.- huyenthoaimc NORWICH CITY FC 1 - 3 EVERTON FC mexi mexi 30 Phòng của -.Her0.- Premier League

Thiết lập game

412433 58 2020-09-23 14:36:407 -mexi- mexi LIVERPOOL FC 0 - 0 JUVENTUS FC duongnguyen Zola 0 Phòng của -mexi- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412432 58 2020-09-23 14:19:14-2 PhenolPhtalein trunghg FC BAYERN MUNCHEN 2 - 2 JUVENTUS FC duongnguyen Zola 0 Phòng của PhenolPhtalein Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412431 58 2020-09-23 14:02:54-12 K85 khanh85 MANCHESTER UNITED FC 0 - 2 ARSENAL FC phanquyen CuDen 37 Phòng của K85 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412430 58 2020-09-23 14:02:49196 PhenolPhtalein trunghg FC BAYERN MUNCHEN 2 - 0 JUVENTUS FC duongnguyen Zola -4 Phòng của PhenolPhtalein Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412429 58 2020-09-23 13:50:3419 K85 khanh85 MANCHESTER UNITED FC 2 - 0 ARSENAL FC phanquyen CuDen -20 Phòng của K85 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412428 58 2020-09-23 13:34:27-7 khatkhuong joystick MANCHESTER CITY FC 0 - 2 JUVENTUS FC duongnguyen Zola 6 Phòng của khatkhuong Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412427 58 2020-09-23 13:21:29-6 khatkhuong joystick MANCHESTER CITY FC 0 - 2 JUVENTUS FC duongnguyen Zola 6 Phòng của khatkhuong Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412426 58 2020-09-23 13:17:4620 K85 khanh85 FC BAYERN MUNCHEN 2 - 0 PARIS SAINT-GERMAIN FC hieugsm1304 Henry2901 -11 Phòng của K85 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412425 58 2020-09-23 13:07:45-7 khatkhuong joystick MANCHESTER CITY FC 0 - 1 JUVENTUS FC duongnguyen Zola 6 Phòng của khatkhuong Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412424 58 2020-09-23 12:45:043 Henry2901 hieugsm1304 JUVENTUS FC 2 - 2 MANCHESTER UNITED FC joystick khatkhuong 0 Phòng của khatkhuong Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412423 58 2020-09-23 12:28:394 Henry2901 hieugsm1304 PARIS SAINT-GERMAIN FC 2 - 2 MANCHESTER CITY FC joystick khatkhuong 0 Phòng của khatkhuong Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412422 58 2020-09-23 11:46:24-6 N-G-U tica2k1 FC BARCELONA 1 - 2 TOTTENHAM HOTSPUR FC mongtuyen M_mobile 9 Phòng của N-G-U Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412421 58 2020-09-23 11:33:26-9 N-G-U tica2k1 FC BARCELONA 1 - 3 TOTTENHAM HOTSPUR FC mongtuyen M_mobile 9 Phòng của N-G-U Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412420 58 2020-09-23 11:18:2560 N-G-U tica2k1 FC BAYERN MUNCHEN 3 - 3 TOTTENHAM HOTSPUR FC mongtuyen M_mobile 2 Phòng của N-G-U Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412419 58 2020-09-23 10:58:020 N-G-U tica2k1 FC BARCELONA 2 - 4 REAL MADRID CF mongtuyen M_mobile 9 Phòng của N-G-U Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412418 58 2020-09-23 10:44:290 N-G-U tica2k1 FC BARCELONA 2 - 4 REAL MADRID CF mongtuyen M_mobile 10 Phòng của N-G-U Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412417 58 2020-09-23 10:30:100 N-G-U tica2k1 FC BARCELONA 4 - 5 REAL MADRID CF mongtuyen M_mobile 10 Phòng của N-G-U Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412416 58 2020-09-23 10:13:510 N-G-U tica2k1 FC BARCELONA 1 - 3 REAL MADRID CF mongtuyen M_mobile 11 Phòng của N-G-U Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412415 58 2020-09-23 01:14:0815 playermetal playermetal MANCHESTER CITY FC 2 - 1 PARIS SAINT-GERMAIN FC duongnguyen Zola -4 Phòng của playermetal Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412414 58 2020-09-23 00:53:4415 playermetal playermetal MANCHESTER CITY FC 3 - 0 PARIS SAINT-GERMAIN FC duongnguyen Zola -5 Phòng của playermetal Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412413 58 2020-09-23 00:43:4717 PVM1610_1 Haian610128 TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 1 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean -3 Phòng của PVM1610_1 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412412 58 2020-09-23 00:39:5117 playermetal playermetal MANCHESTER CITY FC 1 - 0 PARIS SAINT-GERMAIN FC duongnguyen Zola -4 Phòng của playermetal Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412411 58 2020-09-23 00:30:01-10 PVM1610_1 Haian610128 TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 3 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean 13 Phòng của PVM1610_1 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412410 58 2020-09-23 00:27:24-16 playermetal playermetal MANCHESTER CITY FC 0 - 1 PARIS SAINT-GERMAIN FC duongnguyen Zola 6 Phòng của playermetal Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412409 58 2020-09-23 00:15:594 PVM1610_1 Haian610128 TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 1 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean 4 Phòng của PVM1610_1 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412408 58 2020-09-23 00:14:0618 playermetal playermetal MANCHESTER CITY FC 2 - 1 PARIS SAINT-GERMAIN FC duongnguyen Zola -5 Phòng của playermetal Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412407 58 2020-09-23 00:12:320 --BubuAnh-- bubu LIVERPOOL FC 0 - 3 MANCHESTER UNITED FC PhucLX Phúc Phạm 6 Phòng của --BubuAnh-- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412406 58 2020-09-23 00:12:300
0
--WIN--
--Taliban--
haihen
choivui123
Belgium 1 - 3 Brazil sytran29
truonggiang123
S9
giang98
0
0
Phòng của S9 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412405 58 2020-09-23 00:01:40-12 PVM1610_1 Haian610128 TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 - 7 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean 14 Phòng của PVM1610_1 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412404 58 2020-09-22 23:56:002 Xeko ducxavi1983 LEICESTER CITY FC 1 - 1 BRIGHTON & HOVE FC sontrang -Number1- -2 Phòng của -Number1- Patch FREE VOX 2020

Thiết lập game

412403 58 2020-09-22 23:55:320
0
--WIN--
--Taliban--
haihen
choivui123
Belgium 1 - 1 Brazil sytran29
truonggiang123
S9
giang98
0
0
Phòng của S9 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412402 58 2020-09-22 23:54:21-16 playermetal playermetal FC BAYERN MUNCHEN 1 - 2 MANCHESTER UNITED FC PhucLX Phúc Phạm 7 Phòng của playermetal Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412401 58 2020-09-22 23:46:084 PVM1610_1 Haian610128 TOTTENHAM HOTSPUR FC 1 - 1 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean 5 Phòng của PVM1610_1 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412400 58 2020-09-22 23:46:031 nmt nmt ARSENAL FC 1 - 1 MANCHESTER CITY FC Miyamoto2711 NICK_JONE -2 Phòng của nmt Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412399 58 2020-09-22 23:41:530
0
PTN
Dicaprio
Nghiahue92
lexuantrang2018
LIVERPOOL FC 4 - 4 REAL MADRID CF nguyenbi1991
mrhate1911
PS
Kts.T
0
0
Room Dicaprio Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412398 58 2020-09-22 23:39:280
0
--WIN--
--Taliban--
haihen
choivui123
Belgium 1 - 2 Brazil sytran29
truonggiang123
S9
giang98
0
0
Phòng của S9 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412397 58 2020-09-22 23:38:3635 Xeko ducxavi1983 LEICESTER CITY FC 4 - 1 BRIGHTON & HOVE FC sontrang -Number1- -14 Phòng của -Number1- Patch FREE VOX 2020

Thiết lập game

412396 58 2020-09-22 23:35:29-18 playermetal playermetal FC BAYERN MUNCHEN 2 - 3 MANCHESTER UNITED FC PhucLX Phúc Phạm 7 Phòng của playermetal Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412395 58 2020-09-22 23:32:570 nmt nmt ARSENAL FC 1 - 1 MANCHESTER CITY FC Miyamoto2711 NICK_JONE -1 Phòng của nmt Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412394 58 2020-09-22 23:30:5821 PVM1610_1 Haian610128 TOTTENHAM HOTSPUR FC 4 - 1 CHELSEA FC vanminhclean vanminhclean -3 Phòng của PVM1610_1 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412393 58 2020-09-22 23:27:07-6 -kakalot- vmp123 MANCHESTER CITY FC 3 - 7 REAL MADRID CF minh0910 mh09 9 Phòng của -kakalot- Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412392 58 2020-09-22 23:24:340
0
PTN
Dicaprio
Nghiahue92
lexuantrang2018
LIVERPOOL FC 0 - 1 REAL MADRID CF nguyenbi1991
mrhate1911
PS
Kts.T
0
0
Room Dicaprio Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412391 58 2020-09-22 23:23:36-10 chipmunk mrvanthang MANCHESTER UNITED FC 1 - 4 LIVERPOOL FC dumipes DUMI 17 Phòng của chipmunk Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412390 58 2020-09-22 23:21:210
0
--WIN--
--Taliban--
haihen
choivui123
LIVERPOOL FC 1 - 4 FC BAYERN MUNCHEN sytran29
truonggiang123
S9
giang98
0
0
Phòng của S9 Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412389 58 2020-09-22 23:20:2919 playermetal playermetal FC BAYERN MUNCHEN 3 - 2 MANCHESTER UNITED FC PhucLX Phúc Phạm -16 Phòng của playermetal Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game

412388 58 2020-09-22 23:20:21-12 Xeko ducxavi1983 LEICESTER CITY FC 3 - 4 BRIGHTON & HOVE FC sontrang -Number1- 8 Phòng của -Number1- Patch FREE VOX 2020

Thiết lập game

412387 58 2020-09-22 23:18:1811 TuanSilva duongtuan MANCHESTER CITY FC 1 - 0 FC BAYERN MUNCHEN nmt nmt -21 Phòng của nmt Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Thiết lập game