Patch POV LEGEND NEVER DIE 2020

Hiện tại có 7 người chơi: So0, _carot_, -Number1-, Trung_Hieu, Xeko, ---HaiDang---, .-NTA-.

Phòng của _carot_2nd halfPhút thứ 50_carot_MANCHESTER CITY FC0:0LIVERPOOL FC---HaiDang---
Phòng của Trung_Hieu2nd halfPhút thứ 50.-NTA-.LIVERPOOL FC0:1MANCHESTER CITY FCTrung_Hieu
Room Xeko2nd halfPhút thứ 80XekoLEICESTER CITY FC2:2BRIGHTON & HOVE FC-Number1-

Patch FREE VOX 2020

Hiện tại không có ai.


Premier League

Hiện tại không có ai.


Seria A

Hiện tại không có ai.


La Liga

Hiện tại không có ai.


GIAI TU HUNG POV6

Hiện tại không có ai.


Champion League

Hiện tại không có ai.


Luyen Tap

Hiện tại không có ai.


Patch khac

Hiện tại không có ai.


2VS2

Hiện tại không có ai.